Các doanh nghiệp tại Huyện Kim Sơn
NB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VƯƠNG LỘC

Mã số thuế: 2700923543 - Đại diện pháp luật: Phạm Thiên Vương

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Yên Lộc, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM VÀ DV SỬ TỐT

Mã số thuế: 2700917878 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Sử

Địa chỉ: Xóm 1,, Xã Hùng Tiến, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRỌNG LIÊN

Mã số thuế: 2700917081 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Trọng

Địa chỉ: Xóm 9,, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 2700914450 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hồng

Địa chỉ: xóm 6,, Xã Định Hóa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐP

Mã số thuế: 2700914161 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Công

Địa chỉ: Số nhà 8/8, Phố Trì Chính,, Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 2700913626 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Duy

Địa chỉ: Xóm 11,, Xã Yên Lộc, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ XUÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2700912735 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thúy Phương

Địa chỉ: Phố Thượng Kiệm,, Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỊNH MINH KHÁ

Mã số thuế: 2700912340 - Đại diện pháp luật: Trịnh Minh Khá

Địa chỉ: Xóm 3,, Xã Kim Hải, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN CÔNG NGHỆ CAO MINH KHANH

Mã số thuế: 2700912580 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Phong

Địa chỉ: Xóm 4,, Xã Kim Trung, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 2700911121 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Cường

Địa chỉ: Xóm 9,, Xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI KIM LONG

Mã số thuế: 2700912044 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Dũng

Địa chỉ: Xóm 7A,, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TOẢN

Mã số thuế: 2700911114 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Toại

Địa chỉ: Xóm 6,, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

BẢO TÀNG TƯ NHÂN KIM CHÍNH

Mã số thuế: 2700910431 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Đôn

Địa chỉ: Xóm 9,, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

CÔNG TY TNHH MTV PHÚC NGUYÊN

Mã số thuế: 2700909958 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Quýnh

Địa chỉ: Xóm Vinh Ngoại,, Xã Thượng Kiệm, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

CÔNG TY TNHH TIẾN NINH

Mã số thuế: 2700907598 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Ninh

Địa chỉ: Xóm 2,, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

CÔNG TY TNHH XUÂN TIẾN NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700907421 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dương

Địa chỉ: Xóm 5,, Xã Như Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

CÔNG TY TNHH XNK NIKO

Mã số thuế: 2700906957 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Sáu

Địa chỉ: Xóm 13,, Xã Hùng Tiến, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MỸ HẢI

Mã số thuế: 2700906516 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Vượng

Địa chỉ: Xóm Tân Văn,, Xã Kim Mỹ, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM LỘC

Mã số thuế: 2700906523 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thanh

Địa chỉ: Xóm 7,, Xã Yên Lộc, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

HỢP TÁC XÃ KHAI THÁC HẢI SẢN KIM CHÍNH

Mã số thuế: 2700906379 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Diệm

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG PHONG

Mã số thuế: 2700906347 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Long

Địa chỉ: Xóm 8a, Xã Cồn Thoi, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CHÍNH TÂM

Mã số thuế: 2700906354 - Đại diện pháp luật: Trần Cao Thắng

Địa chỉ: Xóm 4,, X� Xu�n Ch�nh, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CỒN THOI

Mã số thuế: 2700906322 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính

Địa chỉ: Xóm 7B,, Xã Cồn Thoi, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÔNG NGHIỆP XUÂN THIỆN

Mã số thuế: 2700906315 - Đại diện pháp luật: Lại Văn Hải

Địa chỉ: Thôn Năng An,, X� Xu�n Ch�nh, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐÔNG THIỆN

Mã số thuế: 2700906192 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Trước

Địa chỉ: Xóm 5,, Xã Quang Thiện, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂY THIỆN

Mã số thuế: 2700906202 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Ngọ

Địa chỉ: xóm 16,, Xã Quang Thiện, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THỦY SẢN VÀ NÔNG NGHIỆP KIM ĐÔNG

Mã số thuế: 2700906227 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trung

Địa chỉ: Xóm 5,, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÔNG NGHIỆP TÂN THÀNH

Mã số thuế: 2700906114 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Định

Địa chỉ: Xóm 7,, Xã Tân Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP YÊN MẬT

Mã số thuế: 2700906121 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Bình

Địa chỉ: Xóm 2,, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

NB

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỒI NINH

Mã số thuế: 2700906139 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Tào

Địa chỉ: Xóm 6,, Xã Hồi Ninh, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình