Các doanh nghiệp tại Huyện Châu Thành
LA

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Bảo Long

Mã số thuế: 1101819125 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Trung

Địa chỉ: Số Thửa 1720, Tờ bản đồ số 5, Đường 879C, ấp Cầu Ván, Xã An Lục Long, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Du Lịch Bến Thành

Mã số thuế: 0312471131-001 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Lực

Địa chỉ: 157B ấp Bình Thủy, Xã Bình Quới, Huyện Châu Thành, Long An

LA

C�ng Ty TNHH S�n Xu�t Th��ng M�i All

Mã số thuế: 1101816519 - Đại diện pháp luật: L� Th� Anh

Địa chỉ: 261/2 �p L� ��, Xã An Lục Long, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Mã số thuế: 1101250689 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Cho

Địa chỉ: K2, Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Mã số thuế: 1100926195 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Phố 2, Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Mã số thuế: 1100628784 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh

Địa chỉ: Khóm 2 Thị trấn Tầm Vu,, Huyện Châu Thành, Long An

LA

PHÒNG TÀI NGUYÊN- MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 1100160672 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đậm

Địa chỉ: Khóm 2 Thị Trấn Tầm Vu,, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Phòng Văn hóa và thông tin

Mã số thuế: 1100160753 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tường

Địa chỉ: Đường 827A khóm II Thị Trấn Tầm Vu,, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Chi Nhánh 2 - Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại La San

Mã số thuế: 0305598095-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Đăng

Địa chỉ: 54/6, ấp Bình Khương, Xã Thuận Mỹ, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Happy Investment

Mã số thuế: 0312946963-001 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Phi

Địa chỉ: Số 95 tỉnh lộ 827A, ấp 6, Xã Vĩnh Công, Huyện Châu Thành, Long An

LA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TÙNG PHÁT

Mã số thuế: 1101814127 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tùng

Địa chỉ: 293/1 Đường Nguyễn Thông, Xã Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Chi Nhánh Long An - Công Ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Tân Điền

Mã số thuế: 0313617841-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thiên

Địa chỉ: Thửa đất số 79, 106, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tây Huy Hoàng

Mã số thuế: 1101763803 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tây

Địa chỉ: 441/8 ấp Thanh Tân, Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Công Ty TNHH Một Thành Viên ứng Dụng Công Nghệ Môi Trường Nước Nam Việt L.A

Mã số thuế: 1101762091 - Đại diện pháp luật: Cù Thị Minh Ngọc

Địa chỉ: 13/5, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phan Trường An

Mã số thuế: 1101750593 - Đại diện pháp luật: Phan Trường An

Địa chỉ: Số 264/5, ấp Vĩnh Xuân B, Xã Dương Xuân Hội, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Công Bằng

Mã số thuế: 1101811101 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bé Bảy

Địa chỉ: 128/1 ấp Thanh Bình 1, Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Công Ty TNHH Thái Tuấn T.T

Mã số thuế: 1101812546 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn

Địa chỉ: 154/4 ấp Bình Xuyên, Xã Bình Quới, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Chi Nhánh 1 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Hào Hùng

Mã số thuế: 0303162930-001 - Đại diện pháp luật: Võ Trần Kiệt

Địa chỉ: 206/3 ấp Hồi Xuân, Xã Dương Xuân Hội, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Viễn Thông Long Hồ

Mã số thuế: 1101813268 - Đại diện pháp luật: Trần Long Hồ

Địa chỉ: Số nhà 4/2 ấp Lộ Đá, Xã An Lục Long, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tây Huy Hoàng

Mã số thuế: 1101763803-001 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tây

Địa chỉ: ấp Thanh Hòa, Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Toại

Mã số thuế: 1101810771 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tần Công Toại

Địa chỉ: Số 523/1, ấp 1, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Công Ty TNHH Mộc Quế Anh Hd

Mã số thuế: 1101809984 - Đại diện pháp luật: Thái Văn Hiền

Địa chỉ: 36/3 ấp 3, Xã Vĩnh Công, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Cửa hàng cho thuê băng video số 53

Mã số thuế: 1100104734-053 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khuyến

Địa chỉ: Thị trấn Tầm vu,, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Cửa hàng cho thuê băng video số 38

Mã số thuế: 1100104734-038 - Đại diện pháp luật: Bùi Thế Long

Địa chỉ: Xã Thuận Mỹ,, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hùng Vương H V

Mã số thuế: 1101679301 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hùng

Địa chỉ: 260/1, ấp 1, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Trường tiểu học Thuận Mỹ

Mã số thuế: 1100926413 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Bình Trị 1,, Huyện Châu Thành, Long An

LA

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LỤC LONG

Mã số thuế: 1100628569 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ninh

Địa chỉ: ấp Lộ Đá, Xã An Lục Long, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tia Nắng Nông Nghiệp

Mã số thuế: 1101614537 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Hùng

Địa chỉ: Số 60, Đỗ Tường Phong, Khu Phố 3, Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Châu Hạnh

Mã số thuế: 1101328448 - Đại diện pháp luật: Châu Thị Hạnh

Địa chỉ: Số 322/1, ấp Bình Xuyên, Xã Bình Quới, Huyện Châu Thành, Long An

LA

Doanh nghiệp tư nhân Quang Minh

Mã số thuế: 1100158306 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ru Y

Địa chỉ: 156 Khóm 1 Thị trấn Tầm vu,, Huyện Châu Thành, Long An