Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Đình Lập

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Đình Lập, Lạng Sơn.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Lạng Sơn

LS

CÔNG TY TNHH YÊN NINH 88

Mã số thuế: 4900900843 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Liên

Địa chỉ: Khu 7, Thị Trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

CÔNG TY TNHH NAM PHÁT LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900899877 - Đại diện pháp luật: Lại Văn Hữu

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Châu Sơn, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT UY DŨNG

Mã số thuế: 4900898760 - Đại diện pháp luật: Cao Thế Uy

Địa chỉ: Thôn Hoà An, Xã Thái Bình, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG VIÊN LS

Mã số thuế: 4900897118 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Viên

Địa chỉ: Khu 7, Thị Trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THÁI LÂM

Mã số thuế: 4900897005 - Đại diện pháp luật: Đoàn Tiến Vinh

Địa chỉ: Khu Hòa Bình, Thị Trấn N T Thái Bình, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

CÔNG TY TNHH MTV MAI NĂM

Mã số thuế: 4900892744 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Hải

Địa chỉ: Thôn Pò Tấu, Xã Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

CÔNG TY CỔ PHẦN GMT 25 MẪU SƠN

Mã số thuế: 4900892543 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng

Địa chỉ: Khu Thống Nhất, Thị trấn N T Thái Bình, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DƯƠNG LINH

Mã số thuế: 4900891980 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Thống

Địa chỉ: Thôn Pắc Vằn, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH 68

Mã số thuế: 4900887695 - Đại diện pháp luật: Đặng Thùy Linh

Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 88 PHÚC LONG

Mã số thuế: 4900885539 - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Phúc

Địa chỉ: Thôn Bản Hả, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG THÁI TÙNG

Mã số thuế: 4900883588 - Đại diện pháp luật: Nông Thái Tùng

Địa chỉ: Thôn Nà Nát, Xã Châu Sơn, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐỨC THỤ

Mã số thuế: 4900881703 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Đồng

Địa chỉ: Thôn Khe Dăm, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM EVA

Mã số thuế: 4900875234 - Đại diện pháp luật: Mai Kim Dung

Địa chỉ: Số 75 Khu 7, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN GIA MINH

Mã số thuế: 4900873967 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Chính

Địa chỉ: Thôn Hòa An, Xã Thái Bình, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 790

Mã số thuế: 4900866247 - Đại diện pháp luật: Bế Văn Tiến

Địa chỉ: Thôn Nà Lừa, Xã Bính Xá, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI BẮC HÀ

Mã số thuế: 4900864377 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trí Thành

Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ BẮC LÃNG

Mã số thuế: 4900856545 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà

Địa chỉ: Thôn Nà Phai, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

TRƯỜNG MẦM NON I XÃ BÍNH XÁ

Mã số thuế: 4900847036 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Nhung

Địa chỉ: Nà Lừa, Xã Bính Xá, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐÌNH LẬP

Mã số thuế: 4900834446 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Cường

Địa chỉ: khu 3, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

HỢP TÁC XÃ NGỌC LAN

Mã số thuế: 4900828555 - Đại diện pháp luật: Lương Văn An

Địa chỉ: thôn Bản Phục, Xã Kiên Mộc, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐỒNG THẮNG

Mã số thuế: 4900822909 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Xuân Chung

Địa chỉ: thôn Nà Xoong, Xã Đồng Thắng, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH GIANG

Mã số thuế: 4900821366 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Huỳnh

Địa chỉ: thôn Bình Thái, Xã Thái Bình, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH, XÃ HỘI - DÂN TỘC HUYỆN ĐÌNH LẬP

Mã số thuế: 4900821447 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Đức

Địa chỉ: khu 1, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

CÔNG TY TNHH NƯỚC LỌC MẠCH NGẦM

Mã số thuế: 4900809376 - Đại diện pháp luật: Lại Văn Nam

Địa chỉ: Thôn Kéo Khuế, Xã Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

CÔNG TY TNHH NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN KHÁNH TOÀN

Mã số thuế: 4900809369 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung

Địa chỉ: Thôn Kéo Khuế, Xã Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VŨ MINH HOÀNG LÂM CA

Mã số thuế: 4900807675 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Phú

Địa chỉ: Thôn Bình Ca, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

CÔNG TY CỔ PHẦN WOODTECH

Mã số thuế: 4900807650 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiếu

Địa chỉ: Thôn Khe Cháy, Xã Thái Bình, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

HỢP TÁC XÃ SƠN TÙNG

Mã số thuế: 4900807499 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hải

Địa chỉ: khu 8, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN NGUYÊN MẠNH

Mã số thuế: 4900801289 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Phương

Địa chỉ: Số 89, khối 8, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

LS

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Mã số thuế: 4900800221 - Đại diện pháp luật: Trịnh Minh Khanh

Địa chỉ: khu 4, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn