Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Ia H'Drai

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Ia H'Drai, Kon Tum.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Kon Tum

KT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM SƯƠNG

Mã số thuế: 6101295664 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Nam

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH AN KON TUM

Mã số thuế: 6101295456 - Đại diện pháp luật: Phan Đức Thuận

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NÔNG LÂM NGHIỆP ATN IA H'DRAI

Mã số thuế: 6101294614 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Nguyên

Địa chỉ: Quốc lộ 14C, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH NGUYỄN HẢI

Mã số thuế: 6101293586 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

CÔNG TY TNHH TÂM THÀNH ĐÔ

Mã số thuế: 6101292416 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tâm

Địa chỉ: Thôn 01, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

CÔNG TY TNHH MTV CP-HOME

Mã số thuế: 6101292286 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thành

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẤT ĐẠT THẮNG

Mã số thuế: 6101289519 - Đại diện pháp luật: Vũ Sơn

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI NHẬT HÀ KON TUM

Mã số thuế: 6101288314 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Thanh Tâm

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI

Mã số thuế: 6101284366 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Hòa

Địa chỉ: Thôn 2,, Xã Ia Dom, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN IA H'DRAI

Mã số thuế: 6101277792 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Đi

Địa chỉ: Thôn 01,, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

CÔNG TY TNHH MTV THỊNH TUẤN KON TUM

Mã số thuế: 6101274103 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Thủy

Địa chỉ: Thôn 1,, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ

Mã số thuế: 6101268283 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Nhân

Địa chỉ: Thôn 01,, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN IA H'DRAI

Mã số thuế: 6101260703 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam

Địa chỉ: Thôn 01, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

HTX DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO IA H'DRAI

Mã số thuế: 6101259144 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Trực

Địa chỉ: Thôn 01, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

HTX DU LỊCH - DỊCH VỤ - NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG IA DOM

Mã số thuế: 6101259151 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Trầm

Địa chỉ: Thôn 02, Xã Ia Dom, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

CÔNG TY TNHH PHƯỚC HIỆP IA H'DRAI

Mã số thuế: 6101241228 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Phước

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

ĐỒN BIÊN PHÒNG SÊ SAN

Mã số thuế: 6101233481 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tuệ

Địa chỉ: Thôn 08, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TUẤN DŨNG TẠI IA H'DRAI

Mã số thuế: 6100536437-001 - Đại diện pháp luật: Vũ Công Cương

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HƯNG LONG TẠI KON TUM

Mã số thuế: 5900325458-001 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Bích

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ia Dom, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

CÔNG AN HUYỆN IA H'DRAI

Mã số thuế: 6101230949 - Đại diện pháp luật: Đỗ Tấn Bền

Địa chỉ: Thôn 07,, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

CÔNG TY TNHH MTV HỢP TIẾN KON TUM

Mã số thuế: 6101230434 - Đại diện pháp luật: Kiều Tiến Dũng

Địa chỉ: Thôn 1,, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

CÔNG TY TNHH MTV MINH ĐỨC KON TUM

Mã số thuế: 6101230226 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hoạt

Địa chỉ: Thôn 1,, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN IA H'DRAI

Mã số thuế: 6101221214-008 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Đức Huy

Địa chỉ: Thôn 1,, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN BẢO TRÂN

Mã số thuế: 6101209672 - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Sáng

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

CÔNG TY TNHH MINH HƯỞNG KON TUM

Mã số thuế: 6101206897 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hưởng

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÀNH KON TUM

Mã số thuế: 6101204321 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Bình

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN IA H'DRAI

Mã số thuế: 6101202733 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Quang

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN IA H'DRAI

Mã số thuế: 6101202275 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Mã số thuế: 6101196092 - Đại diện pháp luật: A Khiên

Địa chỉ: Thôn 1,, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum

KT

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Mã số thuế: 6101196053 - Đại diện pháp luật: Đào Anh Tuấn

Địa chỉ: Thôn 1,, Huyện Ia H'Drai, Kon Tum