Danh sách doanh nghiệp tại Tỉnh Hà Nam

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Tỉnh Hà Nam, Hà Nam.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Hà Nam

HN

Công ty ELTEK Labs Korea Crop

Mã số thuế: 0700481429-002

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

Công ty TNHH Máy móc tổng hợp SHENYANG SK

Mã số thuế: 0700263276-002

Địa chỉ: Thôn Đồng Ao,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

OMRON AUTOMOTIVE ELECTRONICS CO.,LTD

Mã số thuế: 0700481891-015

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn II,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

Công ty TNHH HIROSE MOLD ( ZHONG SANG)

Mã số thuế: 0700481891-014

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn II,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

ETELS TRANING NETWORKS SDN BHD

Mã số thuế: 0700257113-047

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Nam,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

SEDUNIA TRAVEL SERVICES SDN BHD

Mã số thuế: 0700257113-046

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Nam,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

PT STAR REACWHER INDONESIA

Mã số thuế: 0700257113-042

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Nam,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

RIGHT MANAGEMENT (MALAYSIA) SDN BHD

Mã số thuế: 0700257113-040

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Nam,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

EURO -DIESEL PTE LTD

Mã số thuế: 0700257113-035

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Nam,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

TETRA PAK SOUTH EAST ASIA PTE LTD

Mã số thuế: 0700257113-034

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Nam,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

BENEO ASIA PACIFIC PTE LTD

Mã số thuế: 0700257113-029

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Nam,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

STUDIO 31 SDN BHD

Mã số thuế: 0700257113-026

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Nam,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

FRIESLAND CAMPINA NEDERLAND B.V

Mã số thuế: 0700257113-025

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Nam,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

Dutch Lady Milk industries Berhad

Mã số thuế: 0700257113-024

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Nam,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

Macho Mango Co., Ltd

Mã số thuế: 0700257113-023

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Nam,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

SOLD WELL INTERNATIONAL LTD

Mã số thuế: 0700257113-022

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Nam,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

A STUDIO Co., Ltd

Mã số thuế: 0700257113-021

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Nam,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

DESIGN BRIDGE ASIA PTE LTD

Mã số thuế: 0700257113-020

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Nam,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

THREESIXTY PHOTOGRAPHY SDN BHD

Mã số thuế: 0700257113-019

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Nam,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

MAISON FILM & PRODUCTION Co., Ltd

Mã số thuế: 0700257113-017

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Nam,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

THE OXYGEN CHANNEL SDN BHD

Mã số thuế: 0700257113-016

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Nam,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

STUDIO ROM SDN BHD

Mã số thuế: 0700257113-015

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Nam,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

PASSION PICTURES Sdn Bhd

Mã số thuế: 0700257113-014

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Nam,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

SD Engineering Huizhou ltd

Mã số thuế: 0700274373-004

Địa chỉ: Lô B1 KCN Đồng Văn II,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc

Mã số thuế: 0700481429-003

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

Sumitomo Wiring Systems ltd

Mã số thuế: 0700274373-003

Địa chỉ: Lô B1 KCN Đồng Văn II,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

NANNINI RENATO MACHINERIES SRL

Mã số thuế: 0700635397-002

Địa chỉ: KCN Đồng Văn,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

YAMATO SEWING MACHINE MFG.,CO.,LTD

Mã số thuế: 0700592640-002

Địa chỉ: KCN Đồng Văn II,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

DAESUNG MACHINERY COMPANY LIMITED

Mã số thuế: 0700589775-002

Địa chỉ: KCN Đồng Văn II,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam

HN

PINGXIANG CITY HOLLY IMPORT&EXPORT TRADE CO.,LTD

Mã số thuế: 0700577949-002

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thi Sơn,, Tỉnh Hà Nam, Hà Nam