Các doanh nghiệp tại Huyện Thanh Bình
ĐT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402158895 - Đại diện pháp luật: Hồ Nhật Trường

Địa chỉ: Số 75 Khóm Tân Đông A,, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH MTV AN ĐÔNG THANH BÌNH

Mã số thuế: 1402158172 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Tuyền

Địa chỉ: Đường Trương Thị Y, khóm Tân Đông B,, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC AN ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402157676 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chót

Địa chỉ: Số 57, Phan Văn Quý, Khóm Tân Đông B,, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÂN NGUYÊN PHÁT

Mã số thuế: 1402154851 - Đại diện pháp luật: Trương Nhàn Anh

Địa chỉ: Số 233, ấp Bắc,, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO THIÊN PHÚC ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402155044 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Bần

Địa chỉ: Quốc lộ 30, ấp Trung,, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VLXD TOÀN THỊNH

Mã số thuế: 1402154932 - Đại diện pháp luật: Mai Anh Tuấn

Địa chỉ: Số 348/B, ấp Hạ,, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐẠT ĐƯỢC

Mã số thuế: 1402154812 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Đạt

Địa chỉ: ấp Trung, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH THÀNH 2

Mã số thuế: 1402154650 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Nam

Địa chỉ: ấp Bình Hoà, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIA PHÚC HUY

Mã số thuế: 1402153456 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phúc

Địa chỉ: số 427/B, ấp Ba,, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HVUCONS

Mã số thuế: 1402152808 - Đại diện pháp luật: Phạm Trọng Hữu

Địa chỉ: Số 305, ấp 4,, Xã Phú Lợi, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN THANH BÌNH

Mã số thuế: 1402144109 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn út

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân Đông A,, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - SAN LẮP MẶT BẰNG XUÂN TĨNH

Mã số thuế: 1402140383 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Yên

Địa chỉ: Số 544/B, khóm Tân Đông A,, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH MUA BÁN ỚT HAI MÀNH

Mã số thuế: 1402137944 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Tính

Địa chỉ: Quốc lộ 30, ấp Nhứt,, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HOÀNG THIÊN

Mã số thuế: 1402131621 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Diệu Chị

Địa chỉ: ấp Tân Bình Thượng,, Xã Tân Huề, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY CP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 26/3

Mã số thuế: 1402124790 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Dương Uyên Duy

Địa chỉ: Số 1 ấp Tây, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI THÙY

Mã số thuế: 1402121510 - Đại diện pháp luật: Trần Huỳnh Như Thùy

Địa chỉ: Số 59, Đường 3/2, Khóm Tân Đông B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ ĐÌNH NGUYÊN

Mã số thuế: 1402120309 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Quý

Địa chỉ: ấp 1, Xã Tân Mỹ, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH HANA MÊKÔNG

Mã số thuế: 1402119462 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nhân

Địa chỉ: ấp Nhất, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT THANH BÌNH-XÃ BÌNH THÀNH

Mã số thuế: 1402114464 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Ru

Địa chỉ: QL30, Khóm tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT THANH BÌNH-XÃ TÂN BÌNH

Mã số thuế: 1402114471 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Ru

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT THANH BÌNH-XÃ TÂN HUỀ

Mã số thuế: 1402114489 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Ru

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT THANH BÌNH-XÃ TÂN HOÀ

Mã số thuế: 1402114496 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Ru

Địa chỉ: QL30, Khóm tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT THANH BÌNH-XÃ BÌNH THÀNH

Mã số thuế: 1402114023 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Ru

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT THANH BÌNH-XÃ TÂN BÌNH

Mã số thuế: 1402114030 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Ru

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT THANH BÌNH

Mã số thuế: 1402113693 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Nhanh

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân thuận, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT THANH BÌNH

Mã số thuế: 1402113703 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Nhanh

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CQT - CCT THANH BÌNH

Mã số thuế: 1402113710 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Nhanh

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT THANH BÌNH

Mã số thuế: 1402113728 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Nhanh

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHAN ĐỨC

Mã số thuế: 1402113196 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh An

Địa chỉ: Số 258, ấp Tây, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH DƯƠNG LINH HỒ

Mã số thuế: 1402109256 - Đại diện pháp luật: Hồ Dương Linh

Địa chỉ: ấp Bình Định, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp