Các doanh nghiệp tại Huyện Thanh Bình
ĐT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - SAN LẮP MẶT BẰNG XUÂN TĨNH

Mã số thuế: 1402140383 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Yên

Địa chỉ: Số 544/B, khóm Tân Đông A,, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH MUA BÁN ỚT HAI MÀNH

Mã số thuế: 1402137944 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Tính

Địa chỉ: Quốc lộ 30, ấp Nhứt,, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HOÀNG THIÊN

Mã số thuế: 1402131621 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Diệu Chị

Địa chỉ: ấp Tân Bình Thượng,, Xã Tân Huề, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY CP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 26/3

Mã số thuế: 1402124790 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Dương Uyên Duy

Địa chỉ: Số 1 ấp Tây, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI THÙY

Mã số thuế: 1402121510 - Đại diện pháp luật: Trần Huỳnh Như Thùy

Địa chỉ: Số 59, Đường 3/2, Khóm Tân Đông B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ ĐÌNH NGUYÊN

Mã số thuế: 1402120309 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Quý

Địa chỉ: ấp 1, Xã Tân Mỹ, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH HANA MÊKÔNG

Mã số thuế: 1402119462 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nhân

Địa chỉ: ấp Nhất, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT THANH BÌNH-XÃ BÌNH THÀNH

Mã số thuế: 1402114464 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Ru

Địa chỉ: QL30, Khóm tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT THANH BÌNH-XÃ TÂN BÌNH

Mã số thuế: 1402114471 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Ru

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT THANH BÌNH-XÃ TÂN HUỀ

Mã số thuế: 1402114489 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Ru

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT THANH BÌNH-XÃ TÂN HOÀ

Mã số thuế: 1402114496 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Ru

Địa chỉ: QL30, Khóm tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT THANH BÌNH-XÃ BÌNH THÀNH

Mã số thuế: 1402114023 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Ru

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT THANH BÌNH-XÃ TÂN BÌNH

Mã số thuế: 1402114030 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Ru

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT THANH BÌNH

Mã số thuế: 1402113693 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Nhanh

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân thuận, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT THANH BÌNH

Mã số thuế: 1402113703 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Nhanh

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CQT - CCT THANH BÌNH

Mã số thuế: 1402113710 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Nhanh

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT THANH BÌNH

Mã số thuế: 1402113728 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Nhanh

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHAN ĐỨC

Mã số thuế: 1402113196 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh An

Địa chỉ: Số 258, ấp Tây, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH DƯƠNG LINH HỒ

Mã số thuế: 1402109256 - Đại diện pháp luật: Hồ Dương Linh

Địa chỉ: ấp Bình Định, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH DŨNG ỚT

Mã số thuế: 1402109048 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Hà

Địa chỉ: Quốc lộ 30, ấp Trung, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG PHÚ AN KHANG

Mã số thuế: 1402106960 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khế

Địa chỉ: Số 507, ấp Tân Thuận B, Xã Tân Phú, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN THANH BÌNH

Mã số thuế: 1402105999 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Dũng

Địa chỉ: Đường D3, Khóm Tân Đông B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂN MỸ

Mã số thuế: 1402105300 - Đại diện pháp luật: La Thành Dũng

Địa chỉ: ấp 1, Xã Tân Mỹ, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TOÀN KHANG

Mã số thuế: 1402101698 - Đại diện pháp luật: Lê Phan Toàn

Địa chỉ: Số 669, ấp Trung, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH CAO THIỆN 68

Mã số thuế: 1402099671 - Đại diện pháp luật: Cao Đoàn Thiện

Địa chỉ: Tuyến dân cư 2A, khóm Tân Đông A, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU DŨNG LAM

Mã số thuế: 1402096039 - Đại diện pháp luật: Phan Hoàng Lam

Địa chỉ: Số 276, ấp Trung, Xã Tân Quới, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH SAN LẤP PHÁT LỘC

Mã số thuế: 1402095638 - Đại diện pháp luật: Phạm Thi Thu

Địa chỉ: Số 566B, Khóm Tân Đông A, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẬN CHUYỂN LỘC PHÁT

Mã số thuế: 1402094232 - Đại diện pháp luật: Đỗ Phú Lợi

Địa chỉ: Số 20, khóm Tân Đông A,, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH MAY MẶC QUANG THÀNH

Mã số thuế: 1402093870 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tiếng

Địa chỉ: ấp Tân Hòa B,, Xã Tân Phú, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUY PHÁT LỢI

Mã số thuế: 1402093831 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Huy

Địa chỉ: Số 132, ấp 3,, Xã Phú Lợi, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp