Các doanh nghiệp tại Tỉnh Đồng Nai
ĐN

FINE TEX MACHINE Co ., LTD

Mã số thuế: 3600840253-043 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 9 Đường 17 A , KCN Biên Hòa 2,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

YAMADA DOBBY CO., LTD

Mã số thuế: 3600755745-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 2 Đường 5 A KCN Biên Hòa 2,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

DUFFILL WATTS & TSE . LTD

Mã số thuế: 3600833898-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường Số 1 , KCN amata , P long Bình,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

AIDA (THAILAND) CO., LTD

Mã số thuế: 3600743940-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 8 Đường 17 A KCN Biên Hòa 2,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

MAX DRAGON ENTERPRISE CO., LTD

Mã số thuế: 3602807540-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

SEN JEN FEN PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD

Mã số thuế: 3602779685-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 15, Đường Đồng Khởi, P.Tân Tiến,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

FUJIAN XIEFENG FOOTWEAR CO., LTD

Mã số thuế: 3602680943-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 12 CN Sông Mây,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

SHANGHAI LISHANG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD

Mã số thuế: 3602638564-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: KCN Long Thành,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

ELOF HASSON SINGAPOER PTE LTD

Mã số thuế: 3602593578-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường số 11, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

SHIN KWANG CO., LTD

Mã số thuế: 3602517217-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường số 4A, KCN Biên Hòa 2,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

SPIRE RESEARCH AND CONSULTING PTE LTD

Mã số thuế: 3602413962-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 14, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hoà 2,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

NESTLE SINGAPORE (PTE) LTD

Mã số thuế: 3602242403-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 7, Đường 17A, KCN Biên Hoà 2,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

TUV RHEINLAND (SHENZHEN) CO.,LTD

Mã số thuế: 3602231169-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường Số 2, KCN Nhơn Trạch 1,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

THE EXPORT - IMPORT BANK OF KOREA

Mã số thuế: 3602044345-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường số 5, KCN Long Thành,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

Cty FUJITA CORPORATION( Thầu XD NM VN Create Medic)

Mã số thuế: 3601661754-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Mã số thuế: 3601627591-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: KCN Gò Dầu,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

SANYO ASIA PTE LTD

Mã số thuế: 3601480148-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 10, Đường 17 A, KCN Biên Hòa 2,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

Mobil Oil Australia Pty Ltd.,

Mã số thuế: 3601453401-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô 3, KCN Gò Dầu,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

INSTRON SINGAPORE PTE LTD

Mã số thuế: 3601047921-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: NO.56, LANE 71, SEC 2, LI, MING RC, TAIWAN,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

Mind Sense Sdn Bhd

Mã số thuế: 3601046050-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: H22 đường Võ Thị Sáu, P Thống Nhất.,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

Argus Software ( Asia ) Pte.Ltd.

Mã số thuế: 3601041077-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô 17 đường 25 B, KCN Nhơn Trạch,,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

EMERSON PROCESS MANAGEMENT LLP

Mã số thuế: 3601033735-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 3,,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

EVERTOP WIRE CABLE CORPORATION

Mã số thuế: 3600999170-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường số 1, KCN Long Thành,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

HANOL GLOBAL TEXTILE CO., LTD

Mã số thuế: 3600991661-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: KCN Long Thành,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

Keun bawi Human Resources Education Institute

Mã số thuế: 3600899659-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

Cty Xây Dựng DAEWOO

Mã số thuế: 3600869044-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: KCN Long Thành,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

WARTSILA SINGAPORE PTE , LTD

Mã số thuế: 3600842074-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: KCN Amata,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

WARREN FROST TEXTILE A GENCIES PTY LTD

Mã số thuế: 3600840253-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 9 Đường 17 A , KCN Biên Hòa 2,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

Sodick Engineering Service (ThaiLand) Co., Ltd

Mã số thuế: 3600768991-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 15 A KCN Biên Hòa 2,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

Centre For Management Tech Nology

Mã số thuế: 3600768568-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô 2 , KCN Gò Dầu,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai