Danh sách doanh nghiệp tại Tỉnh Đồng Nai

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Đồng Nai

ĐN

FINE TEX MACHINE Co ., LTD

Mã số thuế: 3600840253-043

Địa chỉ: Số 9 Đường 17 A , KCN Biên Hòa 2,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

YAMADA DOBBY CO., LTD

Mã số thuế: 3600755745-003

Địa chỉ: Số 2 Đường 5 A KCN Biên Hòa 2,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

DUFFILL WATTS & TSE . LTD

Mã số thuế: 3600833898-002

Địa chỉ: Đường Số 1 , KCN amata , P long Bình,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

AIDA (THAILAND) CO., LTD

Mã số thuế: 3600743940-004

Địa chỉ: Số 8 Đường 17 A KCN Biên Hòa 2,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

MAX DRAGON ENTERPRISE CO., LTD

Mã số thuế: 3602807540-003

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

SEN JEN FEN PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD

Mã số thuế: 3602779685-003

Địa chỉ: ấp 1, Cụm Công nghiệp Thiện Tân, Thạnh Phú,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

FUJIAN XIEFENG FOOTWEAR CO., LTD

Mã số thuế: 3602680943-003

Địa chỉ: 12 CN Sông Mây,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

SHANGHAI LISHANG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD

Mã số thuế: 3602638564-003

Địa chỉ: KCN Long Thành,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

ELOF HASSON SINGAPOER PTE LTD

Mã số thuế: 3602593578-003

Địa chỉ: Đường số 11, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

SHIN KWANG CO., LTD

Mã số thuế: 3602517217-003

Địa chỉ: Đường số 4A, KCN Biên Hòa 2,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

SPIRE RESEARCH AND CONSULTING PTE LTD

Mã số thuế: 3602413962-003

Địa chỉ: Số 14, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hoà 2,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

NESTLE SINGAPORE (PTE) LTD

Mã số thuế: 3602242403-003

Địa chỉ: Số 7, Đường 17A, KCN Biên Hoà 2,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

TUV RHEINLAND (SHENZHEN) CO.,LTD

Mã số thuế: 3602231169-003

Địa chỉ: Đường Số 2, KCN Nhơn Trạch 1,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

THE EXPORT - IMPORT BANK OF KOREA

Mã số thuế: 3602044345-003

Địa chỉ: Đường số 5, KCN Long Thành,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

Cty FUJITA CORPORATION( Thầu XD NM VN Create Medic)

Mã số thuế: 3601661754-003

Địa chỉ: ,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Mã số thuế: 3601627591-003

Địa chỉ: KCN Gò Dầu,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

SANYO ASIA PTE LTD

Mã số thuế: 3601480148-003

Địa chỉ: Số 10, Đường 17 A, KCN Biên Hòa 2,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

Mobil Oil Australia Pty Ltd.,

Mã số thuế: 3601453401-003

Địa chỉ: Lô 3, KCN Gò Dầu,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

INSTRON SINGAPORE PTE LTD

Mã số thuế: 3601047921-003

Địa chỉ: NO.56, LANE 71, SEC 2, LI, MING RC, TAIWAN,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

Mind Sense Sdn Bhd

Mã số thuế: 3601046050-003

Địa chỉ: H22 đường Võ Thị Sáu, P Thống Nhất.,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

Argus Software ( Asia ) Pte.Ltd.

Mã số thuế: 3601041077-003

Địa chỉ: Lô 17 đường 25 B, KCN Nhơn Trạch,,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

EMERSON PROCESS MANAGEMENT LLP

Mã số thuế: 3601033735-003

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 3,,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

EVERTOP WIRE CABLE CORPORATION

Mã số thuế: 3600999170-003

Địa chỉ: Đường số 1, KCN Long Thành,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

HANOL GLOBAL TEXTILE CO., LTD

Mã số thuế: 3600991661-003

Địa chỉ: KCN Long Thành,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

Keun bawi Human Resources Education Institute

Mã số thuế: 3600899659-003

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

Cty Xây Dựng DAEWOO

Mã số thuế: 3600869044-003

Địa chỉ: KCN Long Thành,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

WARTSILA SINGAPORE PTE , LTD

Mã số thuế: 3600842074-003

Địa chỉ: KCN Amata,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

WARREN FROST TEXTILE A GENCIES PTY LTD

Mã số thuế: 3600840253-003

Địa chỉ: Số 9 Đường 17 A , KCN Biên Hòa 2,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

Sodick Engineering Service (ThaiLand) Co., Ltd

Mã số thuế: 3600768991-003

Địa chỉ: 15 A KCN Biên Hòa 2,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

ĐN

Centre For Management Tech Nology

Mã số thuế: 3600768568-003

Địa chỉ: Lô 2 , KCN Gò Dầu,, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai