Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Vũng Tàu

Whim Star Co., Limited

Mã số thuế: Whim Star Co., Limited - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Gói thầu chuẩn bị mặt bằng cho dự án Posco SS - Vina tại tỉnh BR-VT

Mã số thuế: Gói thầu chuẩn bị mặt bằng cho dự án Posco SS - Vina tại tỉnh BR-VT - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Han-Guk Architect & Engineers Co., Ltd

Mã số thuế: Han-Guk Architect & Engineers Co., Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

PT Kangar Consolidated Industries

Mã số thuế: PT Kangar Consolidated Industries - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 7C, KCN Mỹ Xuân A, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V.

Mã số thuế: Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân B1, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Liên danh OTV FRANCE-VINCI Construction Grands Projets

Mã số thuế: Liên danh OTV FRANCE-VINCI Construction Grands Projets - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 6 đường 3/2, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Winlink International Company Limited

Mã số thuế: Winlink International Company Limited - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ II, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quarterback Services SDN. BHD

Mã số thuế: Quarterback Services SDN. BHD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường số 11, KCN Đông Xuyên, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Champion Management Consultants Limited

Mã số thuế: Champion Management Consultants Limited - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 02 Phạm Ngọc Thạch, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Amsito Worldwide (BVI) Ltd

Mã số thuế: Amsito Worldwide (BVI) Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 65A đường 30/4, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dang Development Investment LLC

Mã số thuế: Dang Development Investment LLC - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 2/10 Hàn Mạc Tử, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

SGS Societe Generale De Surveillance SA

Mã số thuế: SGS Societe Generale De Surveillance SA - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lầu 12, Khách sạn Dầu Khí, số 9, 11 Hoàng Diệu, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

China Shangdong Iron and Steel Products Company Limited

Mã số thuế: China Shangdong Iron and Steel Products Company Limited - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mott MacDonal PVT Ltd

Mã số thuế: Mott MacDonal PVT Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô 04, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Det Norske Veritas As

Mã số thuế: Det Norske Veritas As - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 65A đường 30/4, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

KNS Engineering Pte Ltd

Mã số thuế: KNS Engineering Pte Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 8 Hoàng Diệu, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hanuer Investment & Consulting

Mã số thuế: Hanuer Investment & Consulting - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường N1, KCN Phú Mỹ II, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Alpha Industry Co., Ltd

Mã số thuế: Alpha Industry Co., Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tóc Tiên, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

China MCC20 Group Corp., Ltd - Thầu XD Móng Máy Cho NM Thép Cán Nguội Và Ngâm Tẩy Rỉ

Mã số thuế: China MCC20 Group Corp., Ltd - Thầu XD Móng Máy Cho NM Thép Cán Nguội Và Ngâm Tẩy Rỉ - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

SE Nest Co. Ltd

Mã số thuế: SE Nest Co. Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

DNR Process Solutions Pte Ltd

Mã số thuế: DNR Process Solutions Pte Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 35A đường 3/2, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sodick (Thailand) Co., Ltd

Mã số thuế: Sodick (Thailand) Co., Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Anglo Japanese American Registrars Taiwan Limited

Mã số thuế: Anglo Japanese American Registrars Taiwan Limited - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô V2, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Exact Southeast Asia Sdn.Bhd.

Mã số thuế: Exact Southeast Asia Sdn.Bhd. - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Phước, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Realtime Business Solutions Pty. Ltd

Mã số thuế: Realtime Business Solutions Pty. Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Phước, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Shosen Koun Co., Ltd

Mã số thuế: Shosen Koun Co., Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Phước, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nippon Koei Co., Ltd

Mã số thuế: Nippon Koei Co., Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Phước, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hutchision Ports Finance Limited

Mã số thuế: Hutchision Ports Finance Limited - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Phú Mỹ, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thầu Công Trình HHải thuộc Dự án Đầu Tư XD Công Trình Cảng QTế SP-SSA tại Xã Phước Hòa, H. Tân Thành

Mã số thuế: Thầu Công Trình HHải thuộc Dự án Đầu Tư XD Công Trình Cảng QTế SP-SSA tại Xã Phước Hòa, H. Tân Thành - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CN doanh nghiệp TN Thành Vĩnh Phú

Mã số thuế: CN doanh nghiệp TN Thành Vĩnh Phú - Đại diện pháp luật: Phạm Bích Liên
Địa chỉ: An Thạnh, An Ngãi, Thị trấn Long Điền, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu