Các doanh nghiệp tại Vũng Tàu
BR-VT

Whim Star Co., Limited

Mã số thuế: 3501912041-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

Gói thầu chuẩn bị mặt bằng cho dự án Posco SS - Vina tại tỉnh BR-VT

Mã số thuế: 3500798350-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: , , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

Han-Guk Architect & Engineers Co., Ltd

Mã số thuế: 3502178384-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: , , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

PT Kangar Consolidated Industries

Mã số thuế: 3502072148-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 7C, KCN Mỹ Xuân A, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V.

Mã số thuế: 3502055093-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân B1, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

Liên danh OTV FRANCE-VINCI Construction Grands Projets

Mã số thuế: 3502052913-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 6 đường 3/2, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

Winlink International Company Limited

Mã số thuế: 3502041975-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ II, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

Quarterback Services SDN. BHD

Mã số thuế: 3502041301-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường số 11, KCN Đông Xuyên, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

Champion Management Consultants Limited

Mã số thuế: 3502021270-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 02 Phạm Ngọc Thạch, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

Amsito Worldwide (BVI) Ltd

Mã số thuế: 3501990071-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 65A đường 30/4, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

Dang Development Investment LLC

Mã số thuế: 3501950505-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 2/10 Hàn Mạc Tử, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

SGS Societe Generale De Surveillance SA

Mã số thuế: 3501945784-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lầu 12, Khách sạn Dầu Khí, số 9, 11 Hoàng Diệu, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

China Shangdong Iron and Steel Products Company Limited

Mã số thuế: 3501912041-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

Mott MacDonal PVT Ltd

Mã số thuế: 3501880304-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô 04, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

Det Norske Veritas As

Mã số thuế: 3501878418-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 65A đường 30/4, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

KNS Engineering Pte Ltd

Mã số thuế: 3501854262-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Diệu, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

Hanuer Investment & Consulting

Mã số thuế: 3501833738-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường N1, KCN Phú Mỹ II, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

Alpha Industry Co., Ltd

Mã số thuế: 3501785805-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tóc Tiên, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

China MCC20 Group Corp., Ltd - Thầu XD Móng Máy Cho NM Thép Cán Nguội Và Ngâm Tẩy Rỉ

Mã số thuế: 3501760374-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: , , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

SE Nest Co. Ltd

Mã số thuế: 3501700054-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: , , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

DNR Process Solutions Pte Ltd

Mã số thuế: 3501666935-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 35A đường 3/2, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

Sodick (Thailand) Co., Ltd

Mã số thuế: 3501439989-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

Anglo Japanese American Registrars Taiwan Limited

Mã số thuế: 3500767176-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô V2, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

Exact Southeast Asia Sdn.Bhd.

Mã số thuế: 3501641641-006 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tân Phước, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

Realtime Business Solutions Pty. Ltd

Mã số thuế: 3501641641-005 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tân Phước, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

Shosen Koun Co., Ltd

Mã số thuế: 3501641641-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tân Phước, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

Nippon Koei Co., Ltd

Mã số thuế: 3501641641-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tân Phước, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

Hutchision Ports Finance Limited

Mã số thuế: 3500927408-006 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thị trấn Phú Mỹ, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

Thầu Công Trình HHải thuộc Dự án Đầu Tư XD Công Trình Cảng QTế SP-SSA tại Xã Phước Hòa, H. Tân Thành

Mã số thuế: 3500858514-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: , , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

BR-VT

CN doanh nghiệp TN Thành Vĩnh Phú

Mã số thuế: 3500380637-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Bích Liên

Địa chỉ: An Thạnh, An Ngãi, Thị trấn Long Điền, , Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu