Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CâY ĐàN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CâY ĐàN - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Lập
Địa chỉ: 146 Nguyễn Đình Chính, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần cơ điện Đoàn Nhất (NTNN)

Mã số thuế: Công ty cổ phần cơ điện Đoàn Nhất (NTNN) - Đại diện pháp luật: Công ty cổ phần cơ điện Đoàn N
Địa chỉ: 323/A9 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN YOGA QUốC Tế

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN YOGA QUốC Tế - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tình
Địa chỉ: Tầng 2, Lô A, Cao ốc PN techcons, 48 Hoa Sứ, Phường 07, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ THUậT NHấT ANH QUANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ THUậT NHấT ANH QUANG - Đại diện pháp luật: Trần Nhật Oanh
Địa chỉ: 72/4 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Trạm khách T67 - Bộ tham mưu QK7

Mã số thuế: Trạm khách T67 - Bộ tham mưu QK7 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hiệp
Địa chỉ: 26 đường Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN ZEN REAL

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN ZEN REAL - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhật Trung
Địa chỉ: 26 Đường Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh DNTN Thương Mại Võ Dũng Tân - Cửa hàng Minh Ngọc

Mã số thuế: Chi nhánh DNTN Thương Mại Võ Dũng Tân - Cửa hàng Minh Ngọc - Đại diện pháp luật: Võ Thu Hằng
Địa chỉ: 170 Phan Đăng Lưu, Phường 03, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ CôNG NGHệ ĐôNG NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ CôNG NGHệ ĐôNG NAM - Đại diện pháp luật: Đỗ Đông Phương
Địa chỉ: 19/37B Lam Sơn, Phường 05, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THIếT Kế NộI THấT NHà VIệT CT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THIếT Kế NộI THấT NHà VIệT CT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chính Trung
Địa chỉ: 468/27/7 Nguyễn Kiệm, Phường 03, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NIKKI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NIKKI - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thúy Hằng
Địa chỉ: Số 162 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư Và KINH DOANH WEALTH VIET NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư Và KINH DOANH WEALTH VIET NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Lê Tuấn
Địa chỉ: 158/14, 16 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG KIềNG BA CHâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG KIềNG BA CHâN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Huy
Địa chỉ: 33 Hoa Hồng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT NộI THấT Mỹ HOàN GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT NộI THấT Mỹ HOàN GIA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tin
Địa chỉ: 65/2 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG AMS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG AMS - Đại diện pháp luật: Trần Thu Hương
Địa chỉ: 298 Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ SOUTH EAST ASIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ SOUTH EAST ASIA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thùy Linh
Địa chỉ: 02, Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH STARLIGHT SHOP - VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH STARLIGHT SHOP - VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Chí
Địa chỉ: 273/3 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH Tư VấN Và QUảN Lý KGI QUốC Tế

Mã số thuế: CHI NHáNH - CôNG TY TNHH Tư VấN Và QUảN Lý KGI QUốC Tế - Đại diện pháp luật: Hoa Ta Lê Va
Địa chỉ: Phòng 6.1, Tầng 6, Toà nhà SOHUDE Tower, Số 331 Nguyễn Trọng, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH GREEN PAULOWNIA VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GREEN PAULOWNIA VINA - Đại diện pháp luật: Choi Chon Su
Địa chỉ: Số 14 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐấU GIá PHú HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐấU GIá PHú HưNG - Đại diện pháp luật: Hạ Tấn Minh
Địa chỉ: 215/37 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SCOMMERCE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SCOMMERCE - Đại diện pháp luật: Trang Thành Tín
Địa chỉ: 50 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ LONG HưNG- CHI NHáNH LONG HưNG SHIPPING

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ LONG HưNG- CHI NHáNH LONG HưNG SHIPPING - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: 12A Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI Và ĐầU Tư PHúC GIA

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI Và ĐầU Tư PHúC GIA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lĩnh
Địa chỉ: 407 Nguyễn Kiệm, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DượC PHẩM VVA

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH DượC PHẩM VVA - Đại diện pháp luật: Võ Vân Anh
Địa chỉ: 138 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CIRCLE PLUS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CIRCLE PLUS - Đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Anh
Địa chỉ: 30A/12A Thích Quảng Đức, Phường 05, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Hạnh Phúc

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Hạnh Phúc - Đại diện pháp luật: Ali Hussein Jasim Al-Isawi
Địa chỉ: Số 2, Đường Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KIếN TRúC PA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KIếN TRúC PA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phan Anh
Địa chỉ: Tầng 5, 19, 19/A2 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN THờI TRANG LAHAVA

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THờI TRANG LAHAVA - Đại diện pháp luật: Trương Văn Chương
Địa chỉ: Số 84 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Geomaps (NTNN)

Mã số thuế: Công ty cổ phần Geomaps (NTNN) - Đại diện pháp luật: Công ty cổ phần Geomaps
Địa chỉ: 778K/3 Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Kỹ THUậT Cơ ĐIệN LạNH KHươNG DUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Kỹ THUậT Cơ ĐIệN LạNH KHươNG DUY - Đại diện pháp luật: Phạm Khương Duy
Địa chỉ: 462 Trường Sa, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐầU Tư XâY DựNG HAPPY LAND

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐầU Tư XâY DựNG HAPPY LAND - Đại diện pháp luật: Lê Võ Kim Hưng
Địa chỉ: 98 Thích Quãng Đức, Phường 05, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh