Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận 7

CHI NHáNH CôNG TY TNHH LAVIE SHOES

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH LAVIE SHOES - Đại diện pháp luật: Lê Thị Quỳnh Trâm
Địa chỉ: 793/12 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI VậN TảI BIểN HưNG THịNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI VậN TảI BIểN HưNG THịNH PHáT - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tưởng
Địa chỉ: Số 8, Đường Mỹ Phú 2C, Khu Mỹ Phú 2, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐầU Tư QUốC Tế ĐạI ĐôNG DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐầU Tư QUốC Tế ĐạI ĐôNG DươNG - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Nghĩa
Địa chỉ: Tầng 2 Nhà 77b, Đường số 77, Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN HưNG GIA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN HưNG GIA PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Thị Mai Thảo
Địa chỉ: 21A/12 Khu phố 2, Đường số 11, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SáNG TạO NGHệ THUậT TOàN CầU

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SáNG TạO NGHệ THUậT TOàN CầU - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thùy Trang
Địa chỉ: 284 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH PRO TRANS LOGISTICS Hồ CHí MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PRO TRANS LOGISTICS Hồ CHí MINH - Đại diện pháp luật: Thái Nguyễn Lan Châu
Địa chỉ: Phòng 107, Lầu 10, Toà nhà Sài Gòn Paragon, Số 3 Nguyễn Lươn, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THế GIớI DI ĐộNG - CửA HàNG ĐIệN MáY XANH NGUYễN THị THậP

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THế GIớI DI ĐộNG - CửA HàNG ĐIệN MáY XANH NGUYễN THị THậP - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thái Thanh
Địa chỉ: 428 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG PHáT KHáNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG PHáT KHáNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Khánh
Địa chỉ: 57A Bùi Văn Ba, khu phố 2, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ MAY DUY KHANG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ MAY DUY KHANG - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Dũng
Địa chỉ: 30/56 Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NN KIKYO VALORA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NN KIKYO VALORA - Đại diện pháp luật: Cao Tấn Thạch
Địa chỉ: Lầu 5B, Tòa nhà Capital Tower, Số 6, Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH MAI HOàNG SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH MAI HOàNG SơN - Đại diện pháp luật: Võ Hoàng Sơn
Địa chỉ: 793/28/1/18/1 Trần Xuân Soạn, Khu phố 4, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THủY HảI SảN NAM BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THủY HảI SảN NAM BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Định
Địa chỉ: 502/10B Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 2, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU LộC PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU LộC PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Văn Lộc
Địa chỉ: 88/30 Đường Tân Thuận Tây, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ MI THảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ MI THảO - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Phương
Địa chỉ: 51 Đường số 1, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN GIáO DụC GIA NGUYễN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN GIáO DụC GIA NGUYễN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Niên Vũ
Địa chỉ: 85 đường Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NNH KIKYO FLORA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NNH KIKYO FLORA - Đại diện pháp luật: Cao Tấn Thạch
Địa chỉ: Lầu 5B, Tòa nhà Capital Tower, Số 6, Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NIMBUS 9 INC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NIMBUS 9 INC - Đại diện pháp luật: Trần Đào Quốc Bảo
Địa chỉ: 106 Hà Huy Tập, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH STONEWALL COMMUNICATION - VăN PHòNG ĐạI DIệN Số 1

Mã số thuế: CôNG TY TNHH STONEWALL COMMUNICATION - VăN PHòNG ĐạI DIệN Số 1 - Đại diện pháp luật: Trần Tùng
Địa chỉ: Lầu 2, phòng C4, 1, Lô B9, Tòa nhà Phú Mã Dương, 85 Hoàng Văn, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH VậN TảI KIếN BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI KIếN BìNH - Đại diện pháp luật: Châu Nhật Kiến Bình
Địa chỉ: 937 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG TâN NGọC LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG TâN NGọC LONG - Đại diện pháp luật: Dương Văn Công
Địa chỉ: 308 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ATTRACTION - CHI NHáNH HAPPY 100

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ATTRACTION - CHI NHáNH HAPPY 100 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tuấn
Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Cresent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU NGâN LONG E-COMMERCE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU NGâN LONG E-COMMERCE - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Nhã Trâm
Địa chỉ: Số 33 đường Nội khu Hưng Gia 3, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH PACAMARA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PACAMARA - Đại diện pháp luật: Ngô Phi Bay
Địa chỉ: 35/7 Đường Bế Văn Cấm, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TRò CHơI ĐIệN Tử ĐặNG QUốC HUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRò CHơI ĐIệN Tử ĐặNG QUốC HUY - Đại diện pháp luật: Đặng Quốc Huy
Địa chỉ: Số 1 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ LAVENDER

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ LAVENDER - Đại diện pháp luật: Tạ Công Tiên
Địa chỉ: 87 Đường số 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI PHáT TRIểN PHúC LONG

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI PHáT TRIểN PHúC LONG - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy An
Địa chỉ: Số 20 đường 16, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ ĐầU Tư HOàNG KIM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ ĐầU Tư HOàNG KIM - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hoàng Nhi
Địa chỉ: Số 37, R4, 19 Hưng Gia 1, Đường số 2, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THIếT Kế XâY DựNG TâN THIêN PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THIếT Kế XâY DựNG TâN THIêN PHú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thiện
Địa chỉ: 308 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU SACO VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU SACO VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thu
Địa chỉ: 38/585 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN GIảI TRí TRúC XINH

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN GIảI TRí TRúC XINH - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thảo Uyên
Địa chỉ: 1A Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh