Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Nhà Bè

CôNG TY TNHH ĐịA ốC THIêN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐịA ốC THIêN PHáT - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hoàng Phúc
Địa chỉ: 73/8 ấp 5, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương - Đại diện pháp luật: Trương Như Phúc
Địa chỉ: 928 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG DU LịCH Và GIảI TRí THIêN ĐịA NHâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG DU LịCH Và GIảI TRí THIêN ĐịA NHâN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn An
Địa chỉ: 655 Lê Văn Lương, ấp 2, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NAM TRIệU - Xí NGHIệP X30

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NAM TRIệU - Xí NGHIệP X30 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mẫn
Địa chỉ: Số 2/3 Chánh Hưng, ấp 1, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN CáCH NHIệT HưNG THịNH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN CáCH NHIệT HưNG THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thịnh
Địa chỉ: 2/2 Nguyễn Bình, ấp 2, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIếT Kế XâY DựNG Và TRANG TRí NộI THấT THịNH THịNH PHáT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIếT Kế XâY DựNG Và TRANG TRí NộI THấT THịNH THịNH PHáT - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Phong
Địa chỉ: 1841 Lê Văn Lương, ấp 4, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SàN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ PHú GIA KHANG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SàN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ PHú GIA KHANG - Đại diện pháp luật: Lê Như Đạo
Địa chỉ: 824/4 Nguyễn Bình, ấp 2, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ BấT ĐộNG SảN NAM SàI GòN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ BấT ĐộNG SảN NAM SàI GòN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phụng
Địa chỉ: V3 Đường 23, KDC Phước Kiển A, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MAYU VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MAYU VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Dương Thanh Dung
Địa chỉ: Lô B7D Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY MặC KHáNH TRìNH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY MặC KHáNH TRìNH - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Nhi
Địa chỉ: 121/12 Nguyễn Văn Tạo, ấp 3, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC ĐàO TạO ANH NGữ BắC Mỹ

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC ĐàO TạO ANH NGữ BắC Mỹ - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Nam
Địa chỉ: 27/6B Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 7, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH HóA Mỹ PHẩM TIếN THịNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HóA Mỹ PHẩM TIếN THịNH PHáT - Đại diện pháp luật: Mai Ngọc Đạt
Địa chỉ: 1982/46 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 6, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH VăN PHòNG PHẩM VY VY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VăN PHòNG PHẩM VY VY - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Kim Phượng
Địa chỉ: 307 ấp 2, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NHà HàNG ăN UốNG LộC PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NHà HàNG ăN UốNG LộC PHáT - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Quý
Địa chỉ: Số 4 Đào Tích Sự, ấp 3, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THế GIớI DI ĐộNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THế GIớI DI ĐộNG - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thái Thanh
Địa chỉ: 44 ấp 3, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ TOàN DOANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ TOàN DOANH - Đại diện pháp luật: Triệu Kiệt
Địa chỉ: Lô A 8B đường số 4, KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRạM XăNG DầU THIệN NGA - CửA HàNG XăNG DầU NGUYễN BìNH

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRạM XăNG DầU THIệN NGA - CửA HàNG XăNG DầU NGUYễN BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Nga
Địa chỉ: 240 Nguyễn Bình, ấp 2, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH M&N

Mã số thuế: CôNG TY TNHH M&N - Đại diện pháp luật: Trương Đức Đồng
Địa chỉ: 1280 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Dự áN BIểN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Dự áN BIểN - Đại diện pháp luật: Trương Quốc Dương
Địa chỉ: 206/19/28/32 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 6, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN EHOSPITAL

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN EHOSPITAL - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Hà
Địa chỉ: Villa D15 Khu Dân Cư Galleria, Số 18A Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CAMERA I-TECH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CAMERA I-TECH - Đại diện pháp luật: Đỗ Đăng Khoa
Địa chỉ: 1076 Lê Văn Lương, ấp 3, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THIếT Kế XâY DựNG DUY LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIếT Kế XâY DựNG DUY LONG - Đại diện pháp luật: Hứa Văn Giảng
Địa chỉ: 154/11 Nguyễn Văn Tạo, ấp 3, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ XâY DựNG VIệT QUANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG NGHệ XâY DựNG VIệT QUANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Quang Minh
Địa chỉ: 1982/56/1 đường Huỳnh Tấn Phát, Tổ 22, Khu phố 6, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ KHắC DấU NGâN KHOA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ KHắC DấU NGâN KHOA - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Kim Ngân
Địa chỉ: Số 11 đường Bờ Tây Kinh Cây Khô, ấp 1, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MTV UKIE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV UKIE - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàng Uyên
Địa chỉ: 495/36/51A Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 7, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NộI THấT HUY áNH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH NộI THấT HUY áNH - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lên
Địa chỉ: 27/3B Huỳnh Tấn Phát, khu phố 7, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT XâY DựNG THươNG MạI NHôM Hà NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT XâY DựNG THươNG MạI NHôM Hà NAM - Đại diện pháp luật: Trần Công Hảo
Địa chỉ: 85 Nguyễn Văn Tạo, ấp 3, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI HưNG NGọC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI HưNG NGọC - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thủy
Địa chỉ: 36 Đào Tông Nguyên, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TM - XD - DV NGâN Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TM - XD - DV NGâN Hà - Đại diện pháp luật: Lim Tuấn Hòa
Địa chỉ: 57/14 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH GIA CôNG Cơ KHí NHư LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIA CôNG Cơ KHí NHư LộC - Đại diện pháp luật: Lê Minh Dũng
Địa chỉ: 602/24/9A Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh