Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Bình Chánh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI BLUE LIGHT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI BLUE LIGHT - Đại diện pháp luật: Phan Đức Sơn
Địa chỉ: D6/20A, tổ 6, ấp 4, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Cơ KHí KHUôN MẫU THIêN LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Cơ KHí KHUôN MẫU THIêN LộC - Đại diện pháp luật: Lê Tự Hùng Anh
Địa chỉ: B2/2A ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NGUYễN THIêN THụ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NGUYễN THIêN THụ - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Thiên
Địa chỉ: E17/18 Đường Kênh Trung ương, Tổ 17, ấp 5, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH LEAGOO MIềN NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LEAGOO MIềN NAM - Đại diện pháp luật: Vũ Thành Nam
Địa chỉ: Số 78 đường số 9, Khu dân cư Him Lam, ấp 4A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU NGUYêN CườNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU NGUYêN CườNG - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Mộng
Địa chỉ: Nhà số 2, đường số 3, khu nhà ở Rạch Bà Tánh, ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN SảN XUấT BAO Bì ĐạI THàNH - CHI NHáNH 2

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN SảN XUấT BAO Bì ĐạI THàNH - CHI NHáNH 2 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Long
Địa chỉ: B7/13D ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN RIME

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN RIME - Đại diện pháp luật: Phan Châu Tuấn
Địa chỉ: A36/5AGV, Hưng Long Quy Đức, ấp 1, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH 2 - CôNG TY Cổ PHầN DệT TQT

Mã số thuế: CHI NHáNH 2 - CôNG TY Cổ PHầN DệT TQT - Đại diện pháp luật: Lâm Vĩ Quốc
Địa chỉ: E17/57C, ấp 5, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN SảN XUấT BAO Bì ĐạI THàNH - CHI NHáNH 1

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN SảN XUấT BAO Bì ĐạI THàNH - CHI NHáNH 1 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Long
Địa chỉ: B7/13A ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THIếT Kế QUảNG CáO NộI THấT THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIếT Kế QUảNG CáO NộI THấT THUậN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Quang Thuận
Địa chỉ: Số A17/4HZ3 đường Nguyễn Văn Linh, ấp 1, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH IN ấN SEN VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH IN ấN SEN VIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thụy Yên Khoa
Địa chỉ: C5/181A Vườn Thơm, Tổ 5, ấp 3, Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ INOX GIA BảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ INOX GIA BảO - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bạo
Địa chỉ: E7/32A Đường Thới Hoà, ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư Lê HảI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư Lê HảI - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Nguyệt Thanh
Địa chỉ: D6/42A ấp 4, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ DIễM Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ DIễM Hà - Đại diện pháp luật: Dương Thị Diễm Loan
Địa chỉ: E4/98B Quốc Lộ 50, ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THắNG LợI RISE

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THắNG LợI RISE - Đại diện pháp luật: Trần Anh Tuấn
Địa chỉ: Số B2/23 ấp 2, Quốc lộ 50, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH 1-CôNG TY TNHH THựC PHẩM ONENGON

Mã số thuế: CHI NHáNH 1-CôNG TY TNHH THựC PHẩM ONENGON - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Nguyệt
Địa chỉ: C13/QK04, Nguyễn Văn Linh, ấp 5A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH HW

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HW - Đại diện pháp luật: Tăng Ngọc Thiên Kim
Địa chỉ: D5/14A1 Quách Điêu, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SG VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SG VIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Địa chỉ: B5/119K ấp 2, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Cơ KHí PHươNG PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Cơ KHí PHươNG PHú - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Diệp
Địa chỉ: D13/11N Tổ 8 ấp 4A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐứC VĩNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐứC VĩNH - Đại diện pháp luật: Lục Quế Đức
Địa chỉ: C12/3 Quốc lộ 1A, ấp 3, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế THI CôNG Và XâY DựNG HâN NGUYễN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế THI CôNG Và XâY DựNG HâN NGUYễN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiểng
Địa chỉ: C14/6 ấp 3A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HạO THIêN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HạO THIêN - Đại diện pháp luật: Lê Anh Tài
Địa chỉ: B2/38 Tổ 2, ấp 2, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NGọC MINH NHâN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH NGọC MINH NHâN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tú
Địa chỉ: E9/193M ấp 6, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH BATECH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BATECH - Đại diện pháp luật: Lưu Nhật Hoa
Địa chỉ: A5/35S/42 đường 1A, Tổ 10, ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN VTL

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN VTL - Đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Nhựt Thành
Địa chỉ: số 6/6 , đường 15, Cao Lỗ, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MINH NHựT DESIGN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MINH NHựT DESIGN - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Nhựt
Địa chỉ: C4/3 Võ Văn Vân, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KINH DOANH MINH VI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH MINH VI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Vũ
Địa chỉ: 4B146 Đường Thanh Niên, ấp 4, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TM DV XNK NGọC THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TM DV XNK NGọC THàNH - Đại diện pháp luật: La Duy Thanh
Địa chỉ: B13/7 ấp 3, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN KIếN AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN KIếN AN - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hương Trà
Địa chỉ: Tầng 1, Số 0.01 Chung cư CC1, Khối HQ1 thuộc khu 2, đường N, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN Và ĐầU Tư ĐấT THáI BìNH DươNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN Và ĐầU Tư ĐấT THáI BìNH DươNG - Đại diện pháp luật: Lam Stephen
Địa chỉ: Số 52, 54, Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh