Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Hưng Yên

CôNG TY TNHH THùY LINH KOREA WORL GYM SPORTS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THùY LINH KOREA WORL GYM SPORTS - Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Thùy
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT CAO DUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT CAO DUY - Đại diện pháp luật: Đỗ Cao Duy
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thuần Hưng, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN VIKYNO

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN VIKYNO - Đại diện pháp luật: Trần Minh Khang
Địa chỉ: Số nhà 152, Đường 5, Phố Mới, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ QUảNG CáO HùNG THắNG HưNG YêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ QUảNG CáO HùNG THắNG HưNG YêN - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thắng
Địa chỉ: Đội 6, Thôn Đông Khúc, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và KINH DOANH THắNG LợI HưNG YêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và KINH DOANH THắNG LợI HưNG YêN - Đại diện pháp luật: Lê Đức Chiến
Địa chỉ: Thôn Phương Hạ, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và KINH DOANH TRườNG THàNH HưNG YêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và KINH DOANH TRườNG THàNH HưNG YêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Ngọc
Địa chỉ: Thôn Phương Hạ, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Cà PHê CAO NGUYêN TạI HưNG YêN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Cà PHê CAO NGUYêN TạI HưNG YêN - Đại diện pháp luật: Lê Thái Anh
Địa chỉ: Gian hàng 1A, 02, 18 Ecopark New Urban Zone, Khu đô thị thương, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI THàNH ĐạT PHáT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI THàNH ĐạT PHáT - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Trang
Địa chỉ: Đường Bắc Thành, Phường Quang Trung, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên

DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU DUẩN THắM

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU DUẩN THắM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Duẩn
Địa chỉ: Thôn Ninh Phúc, Xã Hùng An, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC AN KHANG PHố NốI

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC AN KHANG PHố NốI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khánh
Địa chỉ: Đường 196 Bao Bì, Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH SảN XUấT CôNG NGHIệP PHú VINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT CôNG NGHIệP PHú VINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Trung
Địa chỉ: Thôn Đông Mai, Xã Chỉ Đạo, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị ĐIệN á âU

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị ĐIệN á âU - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu
Địa chỉ: Thôn ân Thi I, Xã Hồng Quang, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH VậN TảI Và XNK DUY ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI Và XNK DUY ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thể
Địa chỉ: Thôn Đạo Khê, Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH DU LịCH Và THươNG MạI VậN TảI VâN SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DU LịCH Và THươNG MạI VậN TảI VâN SơN - Đại diện pháp luật: Đặng Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Quảng Lạc, Xã Phú Thịnh, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH SảN XUấT CôNG NGHIệP Hà THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT CôNG NGHIệP Hà THịNH - Đại diện pháp luật: Hồ Hải Hưng
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Lộ, Xã Phùng Chí Kiên, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI NGọC BảO CHâU Hà NộI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI NGọC BảO CHâU Hà NộI - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thanh
Địa chỉ: Phố Bần, Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH SEVINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SEVINA - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Phú
Địa chỉ: Thôn Lai Hạ, Xã Hùng An, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐạI HồNG THủY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐạI HồNG THủY - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Thúy
Địa chỉ: Thôn Liêu Trung, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN CHế BIếN THựC PHẩM XUấT KHẩU THáI BìNH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN CHế BIếN  THựC PHẩM XUấT KHẩU THáI BìNH - Đại diện pháp luật: Trần Phúc Thọ
Địa chỉ: Số 381, Đường Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI KHởI MINH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI KHởI MINH PHáT - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Oanh
Địa chỉ: Thôn Tất Viên, Xã Thủ Sỹ, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

HợP TáC Xã CHăN NUôI âN THI

Mã số thuế: HợP TáC Xã CHăN NUôI âN THI - Đại diện pháp luật: Lưu Quý Xuyên
Địa chỉ: Số 101 Phạm Huy Thông, Thị Trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH Y DượC VIệT PHáP HưNG YêN

Mã số thuế: CHI NHáNH - CôNG TY TNHH Y DượC VIệT PHáP HưNG YêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Cương
Địa chỉ: Thôn Thanh Xá, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và VậN TảI TâN THàNH ĐạT HưNG YêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và VậN TảI TâN THàNH ĐạT HưNG YêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đạt
Địa chỉ: Km5, Đường 196, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH KINH DOANH TIếN THàNH ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH TIếN THàNH ĐạT - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Trang, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH THIếT Bị NATA VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIếT Bị NATA VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lan
Địa chỉ: Thôn Liêu Hạ, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN VạN TâN THịNH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN VạN TâN THịNH - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Hoàng Nha, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI VậN TảI Và DịCH Vụ TổNG HợP HảI ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI VậN TảI Và DịCH Vụ TổNG HợP HảI ANH - Đại diện pháp luật: Vũ Huy Khánh
Địa chỉ: Trung tâm thương mại và nhà ở Như Quỳnh, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH QUôC Tế LIêN HảI VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH QUôC Tế LIêN HảI VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ QUANG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ QUANG PHáT - Đại diện pháp luật: Mạc Văn Quang
Địa chỉ: Số 11, km15 quốc lộ 5, Chợ Đường Cái, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CHI NHáNH HưNG YêN - CôNG TY Cổ PHầN DIGICITY VIệT NAM

Mã số thuế: CHI NHáNH HưNG YêN - CôNG TY Cổ PHầN DIGICITY VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Hà Hồng Hạnh
Địa chỉ: Số 55A, Phố Nối, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên