Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Đồng Tháp

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI MộC GIA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI MộC GIA PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Giang
Địa chỉ: Số 464, Tổ 14, ấp Đông Bình, Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH THàNH PHụNG TIếN ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THàNH PHụNG TIếN ĐạT - Đại diện pháp luật: Võ Minh Phụng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Khu dân cư Hai Lúa, Khóm 2, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH HóA SINH GREEN TECH USA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HóA SINH GREEN TECH USA - Đại diện pháp luật: Đoàn Quang Thanh
Địa chỉ: Số 997, Quốc lộ 30, ấp 1, Xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Trung tâm Ngoại Ngữ, Tin học Khai Trí

Mã số thuế: Trung tâm Ngoại Ngữ, Tin học Khai Trí - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Hà
Địa chỉ: Số 56, đường Trần Phú, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY Cổ PHầN XUấT KHẩU THủY SảN HàNH TINH XANH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XUấT KHẩU THủY SảN HàNH TINH XANH - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Điền
Địa chỉ: Số 32A, ấp An Thạnh, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH TRạM DừNG NGHỉ NGUYễN BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRạM DừNG NGHỉ NGUYễN BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: ấp An Phú, Xã Mỹ An Hưng B, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HOA KIểNG HIềN HUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HOA KIểNG HIềN HUY - Đại diện pháp luật: Tống Tấn Hiền
Địa chỉ: Số 353, Khóm Tân Mỹ, Phường Tân Quy Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ THầN NôNG ĐồNG THáP

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ THầN NôNG ĐồNG THáP - Đại diện pháp luật: Hồ Bình Minh
Địa chỉ: Số 413, tổ 15,ấp An Lạc, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH KOVI CASA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KOVI CASA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quyết
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BEST SOLUTIONS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BEST SOLUTIONS - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mỹ Kin
Địa chỉ: Số 08/D, Hùng Vương, Khóm 4, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH THIếT Bị VăN PHòNG MIềN TâY ĐồNG THáP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIếT Bị VăN PHòNG MIềN TâY ĐồNG THáP - Đại diện pháp luật: Võ Thị Ngọc Phụng
Địa chỉ: Số 29, Đặng Văn Bình, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH ĐOàN CHáNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐOàN CHáNH - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Chánh
Địa chỉ: ấp Bình Phú Quới, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT DịCH Vụ ĐồNG THáP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT DịCH Vụ ĐồNG THáP - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Thành
Địa chỉ: Đường ĐT 852, ấp Tân Lộc A, Xã Tân Dương, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp

DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG NGô PHươNG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG NGô PHươNG - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Tuyết Phương
Địa chỉ: Số 342, Tổ 14, ấp Trung 1, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH KHáCH SạN ĐôNG ĐứC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHáCH SạN ĐôNG ĐứC - Đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Đông Thy
Địa chỉ: Tỉnh lộ 854, Khóm Phú Mỹ Thành, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN NôNG NGHIệP THáI THôNG

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN NôNG NGHIệP THáI THôNG - Đại diện pháp luật: Đặng Thái Thông
Địa chỉ: Số 184, Quốc lộ 30, ấp Công Tạo, Xã Bình Phú, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH PHú GIA NôNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHú GIA NôNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiệt
Địa chỉ: Số 1640/MĐ, ấp 2, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DU LịCH QUốC Tế VIệT NHậT TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH DU LịCH QUốC Tế VIệT NHậT TạI ĐồNG THáP - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mỹ Linh
Địa chỉ: Số 1180, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THựC PHẩM NHấT HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THựC PHẩM NHấT HưNG - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thu Hà
Địa chỉ: Tỉnh lộ 848, khóm Tân Bình, Phường An Hòa, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HàNG TIêU DùNG PROVENCE TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HàNG TIêU DùNG PROVENCE TạI ĐồNG THáP - Đại diện pháp luật: Phạm Quang
Địa chỉ: GF, 05, Tầng trệt siêu thị Co.op Mart Sa Đéc, đường Nguyễn Si, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH KIếN TRúC - XâY DựNG PHAN CAO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KIếN TRúC - XâY DựNG PHAN CAO - Đại diện pháp luật: Cao Văn Đúp
Địa chỉ: Số 383, Hùng Vương, Khóm 2, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH KIếN TRúC XâY DựNG CửU LONG ĐồNG THáP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KIếN TRúC XâY DựNG CửU LONG ĐồNG THáP - Đại diện pháp luật: Phan Tam Kha
Địa chỉ: Số 306, đường D3, tổ 17, ấp Hòa Khánh, Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH SảN XUấT CHế BIếN NôNG SảN LARONA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT CHế BIếN NôNG SảN LARONA - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Lâm
Địa chỉ: ấp Bình Hiệp B, Xã Bình Thạnh Trung, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VàNG BạC Đá QUí NGọC THẩM - NTJ 04

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH VàNG BạC Đá QUí NGọC THẩM - NTJ 04 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sơn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 2, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

CHI NHáNH DOANH NGHIệP TN XăNG DầU NHâN ĐứC

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP TN XăNG DầU NHâN ĐứC - Đại diện pháp luật: Lê Kim Thoa
Địa chỉ: ấp Vĩnh Bình A, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH MTV TâM PHú HàO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV TâM PHú HàO - Đại diện pháp luật: Lê Duy Tân
Địa chỉ: Số 2, Nguyễn Văn Nhân, Tổ 23, ấp 1, Xã Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH KHí HóA LỏNG KIệT THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHí HóA LỏNG KIệT THàNH - Đại diện pháp luật: Tô Anh Tuấn
Địa chỉ: Khóm 5, Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHậT MINH ĐồNG THáP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHậT MINH ĐồNG THáP - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hùng
Địa chỉ: Số 12, Chu Văn An, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH TRáI CâY ĐồNG THáP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRáI CâY ĐồNG THáP - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đại Lợi
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH MTV TíN CHấT PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV TíN CHấT PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Nhơn
Địa chỉ: Số 3706/TT, đường Khu hành chính, khóm 3, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp