Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Đồng Nai

Trường Tiểu Học Nguyễn Khuyến

Mã số thuế: Trường Tiểu Học Nguyễn Khuyến - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Phố Hiệp Quyết, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CHEMTROVINA - XưởNG SảN XUấT ĐIệN Tử

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH CHEMTROVINA - XưởNG SảN XUấT ĐIệN Tử - Đại diện pháp luật: Lee Jun Ho
Địa chỉ: KCN Định Quán, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH MTV CâN ĐIệN Tử GIA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV CâN ĐIệN Tử GIA PHáT - Đại diện pháp luật: Hà Tấn Vũ
Địa chỉ: 42 Hùng Vương, Phường Xuân Bình, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HóA CHấT NGUYêN ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HóA CHấT NGUYêN ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam
Địa chỉ: Số 1749, tổ 10, ấp Long Phú, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH NHựA D.K.M

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NHựA D.K.M - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Mười
Địa chỉ: Só 321/17, KP 4, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VậN TảI HùNG MAI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VậN TảI HùNG MAI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hùng
Địa chỉ: Số 201, KP 3, đường Cách mạng tháng 8, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH Cơ KHí NAM CHUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Cơ KHí NAM CHUNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Chung
Địa chỉ: ấp 3, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH ANH HIếU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH ANH HIếU - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thúy Cúc
Địa chỉ: Số 41, ấp Phú Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Võ TRườNG PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Võ TRườNG PHúC - Đại diện pháp luật: Bùi Huỳnh Quyên Thảo
Địa chỉ: Số 835, khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ NGUYễN THàNH TUấN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ NGUYễN THàNH TUấN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thành
Địa chỉ: Số 20, tổ 12, ấp Hương Phước, Xã Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Trường Trung Học Phổ Thông Hoàng Diệu

Mã số thuế: Trường Trung Học Phổ Thông Hoàng Diệu - Đại diện pháp luật: Nguyễn Định Thiện
Địa chỉ: 126 đường Ngô Qyền, Phường Xuân Thanh, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH PHạM HOàNG ANH ĐứC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHạM HOàNG ANH ĐứC - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Chương
Địa chỉ: Số 234/2/5, KP 5, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ưU ĐàM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ưU ĐàM - Đại diện pháp luật: Đào Thị Huê
Địa chỉ: Số 81/4, tổ 24B, KP 4, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG PHú AN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG PHú AN PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diễm
Địa chỉ: Số 83/18, tổ 24A, KP 4, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH NGUYễN CAO SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NGUYễN CAO SơN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Số 19/145, tổ 13, KP 9, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY Cổ PHầN ĐịA ốC LONG THàNH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐịA ốC LONG THàNH - Đại diện pháp luật: Phùng Điền Tuấn
Địa chỉ: Số 1A16, Khu dân cư An Bình, KP 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Miền Quê

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Miền Quê - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô số 3, đường 5A, KCN Nhơn Trạch 2, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SEO INCHEON VIệT NAM

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SEO INCHEON VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Baek Un Dae
Địa chỉ: Lô 9, Đường số 7, KCN Nhơn Trạch2, Nhơn Phú, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

CHI NHáNH PHú LợI - DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ NGọC HưNG PHáT

Mã số thuế: CHI NHáNH PHú LợI - DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ NGọC HưNG PHáT - Đại diện pháp luật: Chềnh Hứng Khềnh
Địa chỉ: Số 71A, KP 2, ấp 3, Xã Phú Lợi, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH JOIL VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH JOIL VINA - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô K, Đường N2, KCN Lộc An, Bình Sơn,, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH MôI TRườNG Đô THị THàNH SEN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MôI TRườNG Đô THị THàNH SEN - Đại diện pháp luật: Đào Trường Nam
Địa chỉ: Số 1/7, tổ 93, KP 13, Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT HOàNG GIA PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT HOàNG GIA PHú - Đại diện pháp luật: Đặng Đức Tuấn
Địa chỉ: Số 19, Đường số 9, thôn Tây Lạc, ấp An Chu, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH MTV GIAO NHậN VậN TảI Lê PHươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV GIAO NHậN VậN TảI Lê PHươNG - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Phượng
Địa chỉ: Số 453, Tổ 8, ấp Phú Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THANH HàO PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THANH HàO PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Viết Hoài Thanh
Địa chỉ: Tổ 20, ấp Hương Phước, Xã Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VA LEN VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VA LEN VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phạm Hoàng Chánh
Địa chỉ: Văn phòng giao dịch: Lầu 1, số 9/2A, Huỳnh Văn Nghệ, tổ 7, K, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH TRANG TRạI LộC PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRANG TRạI LộC PHáT - Đại diện pháp luật: Cáp Trương Quốc Hiếu
Địa chỉ: VPGD: Lầu 2, số 23, đường Trương Định, KP 2, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THáI NGUYệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THáI NGUYệT - Đại diện pháp luật: Sầm Thị Bích Giàu
Địa chỉ: 60/18A, hẽm Lê Hồng Phong, tổ 6B, KP 5, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VậN TảI HOàNG DOANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VậN TảI HOàNG DOANH - Đại diện pháp luật: Hà Thế Doanh
Địa chỉ: Số 81/81, KP 7, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM PHONG PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM PHONG PHú - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Phong
Địa chỉ: Số 238/24/8/2, ấp 6, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG KIM TRIềU

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG KIM TRIềU - Đại diện pháp luật: Phan Thị Kim Triều
Địa chỉ: Số 1312, đường Hùng Vương, ấp Bà Trường, Xã Phước An, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai