Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thành phố Phan Thiết

CôNG TY TNHH A Và TD BìNH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH A Và TD BìNH THUậN - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Nguyên
Địa chỉ: Lô R2 KDC Văn Thánh 2, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN MAY NGọC ĐếN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN MAY NGọC ĐếN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Đến
Địa chỉ: 225/43 đường Trần Quý Cáp, Thôn Tiến Hiệp, Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI DU LịCH QUốC Tế T & A

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DU LịCH QUốC Tế T & A - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Anh
Địa chỉ: 476 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH SX - TM - DV - XNK AN THIêN HOàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SX - TM - DV - XNK AN THIêN HOàNG - Đại diện pháp luật: Trương Tấn An
Địa chỉ: 19 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH VậN TảI BùI GIA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI BùI GIA PHáT - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Lũy
Địa chỉ: 135 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ RạNG ĐôNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ RạNG ĐôNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: J45 Tôn Đức Thắng, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHà MáY THủY ĐIệN THáC BA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHà MáY THủY ĐIệN THáC BA - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Sáng
Địa chỉ: 238/11 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH ĐầU Tư NấM VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư NấM VIệT - Đại diện pháp luật: Lê Anh Việt
Địa chỉ: 27 Dương Đình Nghệ, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH PHúC AN MũI Né

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHúC AN MũI Né - Đại diện pháp luật: Phạm Thành Khánh
Địa chỉ: 401 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH KHôNG GIAN VUI CHơI - CHI NHáNH TạI BìNH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHôNG GIAN VUI CHơI - CHI NHáNH TạI BìNH THUậN - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Tiến
Địa chỉ: PT5D1 Trung tâm thương mại Lotte Mart Phan Thiết, KDC Hùng V, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH MTV SảN XUấT RAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV SảN XUấT RAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Như Trang
Địa chỉ: Thôn Thiện An, Xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH SPA ĐẹP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SPA ĐẹP - Đại diện pháp luật: Võ Thị Ngọc Lành
Địa chỉ: 98A Lâm Đình Trúc, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ GIA ĐìNH THáI MINH

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ GIA ĐìNH THáI MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Thái
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH LâM QUANG ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LâM QUANG ĐạT - Đại diện pháp luật: Ngô Tấn Thọ
Địa chỉ: 5/7 Trương Công Định, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH BIệT THự DAMINA BOUTIQUE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BIệT THự DAMINA BOUTIQUE - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Đại
Địa chỉ: 36 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN VậN TảI SơN HằNG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VậN TảI SơN HằNG - Đại diện pháp luật: Hồ Thu Trang
Địa chỉ: 62 Lê Hồng Phong, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CHI NHáNH MũI Né - CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ NHà HàNG TIệC CướI MINH THùY

Mã số thuế: CHI NHáNH MũI Né - CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ NHà HàNG TIệC CướI MINH THùY - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Trung
Địa chỉ: Khu phố 15, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH MôI TRườNG HưNG THịNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MôI TRườNG HưNG THịNH PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Minh Tụy
Địa chỉ: 161/13/11 Nguyễn Hội, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH XâY LắP THươNG MạI LONG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY LắP THươNG MạI LONG PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tường Long
Địa chỉ: 06 Hùng Vương, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN Tự DO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN Tự DO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Hà
Địa chỉ: 61 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH VIễN THôNG TIN HọC QTC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VIễN THôNG TIN HọC QTC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thắng
Địa chỉ: 105 Phạm Thị Ngư, Xã Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THANH NHâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THANH NHâN - Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Hạnh
Địa chỉ: 30 Ngư ông, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ PNP BìNH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ PNP BìNH THUậN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Phương
Địa chỉ: 294 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Phan Thiết

Mã số thuế: Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Phan Thiết - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuấn Anh
Địa chỉ: 02 Bà Triệu, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CHI NHáNH HOàNG GIA 1 - DOANH NGHIệP TN MASSAGE THượNG HảI

Mã số thuế: CHI NHáNH HOàNG GIA 1 - DOANH NGHIệP TN MASSAGE THượNG HảI - Đại diện pháp luật: Hồ Hoàng Bảo
Địa chỉ: 370 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NGọC TRANG TIêU CụC TạI BìNH THUậN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NGọC TRANG TIêU CụC TạI BìNH THUậN - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy Diễm
Địa chỉ: 16 Đỗ Hành, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH BáN ĐấU GIá TàI SảN ĐạI QUANG MINH TạI BìNH THUậN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH BáN ĐấU GIá TàI SảN ĐạI QUANG MINH TạI BìNH THUậN - Đại diện pháp luật: Lê Quang Minh
Địa chỉ: 102 Khu phố 1, đường Tôn Đức Thắng, Phường Hưng Long, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH TIếN THàNH - PHAN THIếT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH TIếN THàNH - PHAN THIếT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hoàng
Địa chỉ: Tổ 2, Thôn Tiến An, Xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT IN ấN QUảNG CáO SôNG HồNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT IN ấN QUảNG CáO SôNG HồNG - Đại diện pháp luật: Lê Văn Khôi
Địa chỉ: A3 Từ Văn Tư nối dài, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Trang Trại Thái Bình

Mã số thuế: Công Ty TNHH Trang Trại Thái Bình - Đại diện pháp luật: Lê Quang Huy
Địa chỉ: H28 KDC Đông Xuân An, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận