Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN CườNG THịNH TốT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN CườNG THịNH TốT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phong
Địa chỉ: 69 Huỳnh Khương An, Phường 3, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH NHà ĐấT PHú Mỹ THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NHà ĐấT PHú Mỹ THàNH - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngoan
Địa chỉ: ấp ông Trịnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN THIếT Kế Mỹ THUậT Lê ĐìNH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THIếT Kế Mỹ THUậT Lê ĐìNH - Đại diện pháp luật: Lê Đình Trung
Địa chỉ: Đường số 81, Khu phố Tân Phú, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG CườNG KHOA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG CườNG KHOA PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: Số 875/25A Bình Giã, Phường 10, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THIêN VậN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THIêN VậN PHáT - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Bản
Địa chỉ: Tổ 16, Khu phố Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THể THAO ĐIệN Tử THàNH ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THể THAO ĐIệN Tử THàNH ĐạT - Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Đạt
Địa chỉ: Số 759 đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐầU Tư DịCH Vụ DU LịCH PHáT ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐầU Tư DịCH Vụ DU LịCH PHáT ĐạT - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Đại
Địa chỉ: Số 698 đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THIếT Bị Và CôNG NGHệ TàU BIểN VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THIếT Bị Và CôNG NGHệ TàU BIểN VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Đậu Thị Hằng
Địa chỉ: Số 492/76 đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế PHúC THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế  PHúC THịNH - Đại diện pháp luật: Tô Ngọc Hưng
Địa chỉ: Tổ 5, ấp 6, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH MEGA WIN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MEGA WIN - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Dung
Địa chỉ: Số 112 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Thắng Tam, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH PHIM TRUYềN HìNH HD VũNG TàU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHIM TRUYềN HìNH HD VũNG TàU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thọ
Địa chỉ: ấp Bà Rịa, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

DOANH NGHIệP Tư NHâN Lê TUấN KIệT

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN Lê TUấN KIệT - Đại diện pháp luật: Cao Thị Hồng Nga
Địa chỉ: 33 Nguyễn Bảo, Phường 6, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH FOOD SERVICES

Mã số thuế: CôNG TY TNHH FOOD SERVICES - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thùy Vi Vân
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Quảng Phú, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ NGHệ SắT PHươNG ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ NGHệ SắT PHươNG ANH - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Mỹ Duyên
Địa chỉ: D17 Khu tái định cư Bến Đình, Phường 6, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH REDELECT VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH REDELECT VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Hồ Kim Quý
Địa chỉ: Tổ 3, ấp 6, Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH VY SPORT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VY SPORT - Đại diện pháp luật: Trần Như Phương
Địa chỉ: Số 123 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI HOàNG KHáNH LINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI HOàNG KHáNH LINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Linh
Địa chỉ: Số 24/11 Bình Giã, khu phố Phước Lộc, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG DươNG THàNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG DươNG THàNH PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Đồ
Địa chỉ: ấp Suối Nhum, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH NGUYễN VăN KETTS SHEPPARD

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NGUYễN VăN KETTS SHEPPARD - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Tuyền
Địa chỉ: 828/10A/12 Bình Giã, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH PHướC THắNG VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHướC THắNG VINA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan
Địa chỉ: ấp Phú Bình, Xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI ĐạI PHươNG NAM

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI ĐạI PHươNG NAM - Đại diện pháp luật: Trịnh Hữu Nghị
Địa chỉ: ấp Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư NGọC LAN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư NGọC LAN - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Thái
Địa chỉ: 637C đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

DOANH NGHIệP Tư NHâN THIêN KIM LàNH

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN THIêN KIM LàNH - Đại diện pháp luật: Võ Văn Thảo
Địa chỉ: Số 31, 32, Trung tâm thương mại Kim Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ THUậT HảI QUỳNH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ THUậT HảI QUỳNH - Đại diện pháp luật: Bế Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Số 1A Trần Khắc Chung, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HALE VIệT NAM

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH HALE VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Tấn
Địa chỉ: 156 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN CôNG BìNH- KHO NGUYễN CôNG BìNH

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN CôNG BìNH- KHO NGUYễN CôNG BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Bình
Địa chỉ: 152 Võ Thị Sáu, Phường Long Tâm, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH FORTUNA VT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH FORTUNA VT - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Bình
Địa chỉ: Số 01 Huỳnh Khương An, Phường 3, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HảI Đế

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HảI Đế - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Đông
Địa chỉ: Số 36/15 Nguyễn Gia Thiều, Phường 12, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CôNG TìNH

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CôNG TìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Tình
Địa chỉ: 1810, thôn 5, Xã Bình Trung, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

DOANH NGHIệP Tư NHâN VIễN THôNG NGôI SAO Đỏ MớI

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VIễN THôNG NGôI SAO Đỏ MớI - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tuyết Ngân
Địa chỉ: 575 đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu