Xem danh sách doanh nghiệp ở các quận huyện
Các doanh nghiệp tại Huế.
H

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XE CẩU ĐồNG LựC

Mã số thuế: 3301593729 - Đại diện pháp luật: Trương Hòa

Địa chỉ: 72 Nguyễn Viết Xuân, Phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên, Huế.

H

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU HóA Mỹ PHẩM á CHâU

Mã số thuế: 3301593736 - Đại diện pháp luật: Ngô Tự Anh

Địa chỉ: 80/1/3 Nguyễn Hoàng, Phường Kim Long, Thành phố Huế, Thừa Thiên, Huế.

H

DOANH NGHIệP Tư NHâN CưA Xẻ Gỗ BìNH AN

Mã số thuế: 3301593750 - Đại diện pháp luật: Hà Thanh Bình

Địa chỉ: Thôn Liên Bằng, Xã Hương Thọ, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên, Huế.

H

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ Và XâY DựNG VIệT TIếN

Mã số thuế: 3301593743 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Vân Anh

Địa chỉ: P203 Chung Cư Vincoland, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên, Huế.

H

Phân hiệu tại Thừa Thiên - Huế trực thuộc Trường Nghiệp Vụ Thuế

Mã số thuế: 0100231226-005 - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Luân

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên, Huế.

H

Ban quản lý dự án Hồ Chứa Nước Thuỷ Yên - Thuỷ Cam

Mã số thuế: 3301073261 - Đại diện pháp luật: Võ Quang Vinh

Địa chỉ: 2B Trần Cao Vân, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên, Huế.

H

Đội Thi Hành án Huyện A Lưới

Mã số thuế: 3300306474 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: TT A lưới, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Thừa Thiên, Huế.

H

Sở Xây Dựng Thừa Thiên - Huế

Mã số thuế: 3300269328 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hải Minh

Địa chỉ: 2 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên, Huế.