Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huế.

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XE CẩU ĐồNG LựC

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XE CẩU ĐồNG LựC - Đại diện pháp luật: Trương Hòa
Địa chỉ: 72 Nguyễn Viết Xuân, Phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên, Tỉnh Huế.

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU HóA Mỹ PHẩM á CHâU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU HóA Mỹ PHẩM á CHâU - Đại diện pháp luật: Ngô Tự Anh
Địa chỉ: 80/1/3 Nguyễn Hoàng, Phường Kim Long, Thành phố Huế, Thừa Thiên, Tỉnh Huế.

DOANH NGHIệP Tư NHâN CưA Xẻ Gỗ BìNH AN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN CưA Xẻ Gỗ BìNH AN - Đại diện pháp luật: Hà Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn Liên Bằng, Xã Hương Thọ, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên, Tỉnh Huế.

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ Và XâY DựNG VIệT TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ Và XâY DựNG VIệT TIếN - Đại diện pháp luật: Trần Thị Vân Anh
Địa chỉ: P203 Chung Cư Vincoland, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên, Tỉnh Huế.

Phân hiệu tại Thừa Thiên - Huế trực thuộc Trường Nghiệp Vụ Thuế

Mã số thuế: Phân hiệu tại Thừa Thiên - Huế trực thuộc Trường Nghiệp Vụ Thuế - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Luân
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên, Tỉnh Huế.

Ban quản lý dự án Hồ Chứa Nước Thuỷ Yên - Thuỷ Cam

Mã số thuế: Ban quản lý dự án Hồ Chứa Nước Thuỷ Yên - Thuỷ Cam - Đại diện pháp luật: Võ Quang Vinh
Địa chỉ: 2B Trần Cao Vân, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên, Tỉnh Huế.

Công Ty TNHH Dệt Kim Và May Mặc Huế Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dệt Kim Và May Mặc Huế Việt Nam - Đại diện pháp luật: Lachezar Metodiev Andonov
Địa chỉ: Lô DH, 5, Khu công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên, Tỉnh Huế.

Đội Thi Hành án Huyện A Lưới

Mã số thuế: Đội Thi Hành án Huyện A Lưới - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT A lưới, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Thừa Thiên, Tỉnh Huế.

Sở Xây Dựng Thừa Thiên - Huế

Mã số thuế: Sở Xây Dựng Thừa Thiên - Huế - Đại diện pháp luật: Hoàng Hải Minh
Địa chỉ: 2 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên, Tỉnh Huế.

Xem danh sách công ty tại các quận huyện

» Thừa Thiên