Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Phú Yên

CôNG TY TNHH GIáO DụC NắNG VàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIáO DụC NắNG VàNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hòa
Địa chỉ: Khu phố Liên Trì, Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH KíNH - NộI THấT AN PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KíNH - NộI THấT AN PHúC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Luân
Địa chỉ: Số 85A Nguyễn Trãi, Phường 4, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG ĐINH PHAN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG ĐINH PHAN - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Đệ
Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, Xã Hòa Kiến, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI NGUYêN PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI NGUYêN PHú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tin
Địa chỉ: Số 37 Điện Biên Phủ, Phường 7, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG NGUYễN AN NGọC

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG NGUYễN AN NGọC - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Kim
Địa chỉ: Khu phố Long Bình, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH KHáCH SạN THàNH LâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHáCH SạN THàNH LâM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Lâm
Địa chỉ: Số 75 Lý Tự Trọng, Phường 7, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

DOANH NGHIệP Tư NHâN Kỹ NăNG SốNG TOàN THư

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN Kỹ NăNG SốNG TOàN THư - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bố
Địa chỉ: Thôn Thạch Chẩm, Xã Hòa Xuân Tây, Huyện Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI INOX MINH PHáT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI INOX MINH PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn 2/4, Xã Ealy, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

DOANH NGHIệP Tư NHâN ĐứC NHư VIệT

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN ĐứC NHư VIệT - Đại diện pháp luật: Phạm Trọng Việt
Địa chỉ: Số 170 Tân Trào, Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH QUảN Lý BấT ĐộNG SảN HOàNG THANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH QUảN Lý BấT ĐộNG SảN HOàNG THANH - Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Trí
Địa chỉ: 59 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 7, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Mã số thuế: Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên - Đại diện pháp luật: Ngô Đình Thiện
Địa chỉ: Số 159 Lạc Long Quân, Phường Phú Lâm, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Ban Quản lý đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Mã số thuế: Ban Quản lý đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tường Chu
Địa chỉ: Số 159 Lạc Long Quân, Phường Phú Lâm, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HOàNG NAM PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HOàNG NAM PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Quý Tiến
Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NôNG NGHIệP PHú VIệT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NôNG NGHIệP PHú VIệT - Đại diện pháp luật: Trần Minh Thuận
Địa chỉ: Số 243 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI LộC ANH Tú

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI LộC ANH Tú - Đại diện pháp luật: Phạm Tú
Địa chỉ: Thôn Hòa Mỹ, Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI MộC HươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI MộC HươNG - Đại diện pháp luật: Phạm Thái Hòa
Địa chỉ: Khu phố Ninh Tịnh 5, Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH HOA Vô THườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOA Vô THườNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Tú
Địa chỉ: Ninh Tịnh 3, Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Ban Quản lý Cảng cá

Mã số thuế: Ban Quản lý Cảng cá - Đại diện pháp luật: Hà Viên
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Phú Đông, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRườNG HảI PHú YêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRườNG HảI PHú YêN - Đại diện pháp luật: Trần Bá Dương
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH DầU NHớT THịNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DầU NHớT THịNH PHáT - Đại diện pháp luật: Võ Văn Hoàn
Địa chỉ: Thôn Đông Bình, Xã Hòa An, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH THANH AN - CHI NHáNH PHú YêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THANH AN - CHI NHáNH PHú YêN - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Ngọc
Địa chỉ: Số 402 Nguyễn Tất Thành, Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH TDOIL PHú YêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TDOIL PHú YêN - Đại diện pháp luật: Văn Tiến Toàn
Địa chỉ: Tổ 3, Khu phố Phước hậu 2, Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Văn phòng Luật sư Ngọc Cư

Mã số thuế: Văn phòng Luật sư Ngọc Cư - Đại diện pháp luật: Lưu Ngọc Cư
Địa chỉ: 82 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ MựC IN HạNH DũNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ MựC IN HạNH DũNG - Đại diện pháp luật: Mai Tiến Dũng
Địa chỉ: Số 04/74 Nguyễn Văn Cừ, Phường 7, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY Cổ PHầN Đồ HộP TấN PHáT - CHI NHáNH TUY HòA

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Đồ HộP TấN PHáT - CHI NHáNH TUY HòA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Triển
Địa chỉ: Lô C7, KCN Hòa Hiệp, Thị trấn Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH Cơ KHí ĐúC MINH HòA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Cơ KHí ĐúC MINH HòA PHáT - Đại diện pháp luật: Huỳnh Kim Linh
Địa chỉ: Số 03 Chu Văn An, Phường 4, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP Và THươNG MạI DịCH Vụ TấN LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP Và THươNG MạI DịCH Vụ TấN LộC - Đại diện pháp luật: Ngô Công Mạnh
Địa chỉ: Khu phố Lê Thành Phương, Phường 8, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH XUâN THủY PHú YêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUâN THủY PHú YêN - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tiến
Địa chỉ: Số 387 đường Hùng Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI TUấN ĐạT TạI PHú YêN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI TUấN ĐạT TạI PHú YêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Dinh
Địa chỉ: Khu phố Ninh Tịnh 1, Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT-THươNG MạI XNK ĐạI HưNG PHáT-TRUNG TâM NHâN áI ĐạI HưNG PHáT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT-THươNG MạI XNK ĐạI HưNG PHáT-TRUNG TâM NHâN áI ĐạI HưNG PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Vân
Địa chỉ: Số 495, 503 Hùng Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên