Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VàNG BạC Đá QUí THịNH VượNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VàNG BạC Đá QUí THịNH VượNG - Đại diện pháp luật: Đỗ Duy Thông
Địa chỉ: Số nhà 217, đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH ĐầU Tư - THươNG MạI THIêN MộC - CHI NHáNH LàO CAI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư - THươNG MạI THIêN MộC - CHI NHáNH LàO CAI - Đại diện pháp luật: Cao Tiến Dũng
Địa chỉ: Số nhà 002, đường Cù Chính Lan, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MTV VàNG BạC DOANH CHíNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV VàNG BạC DOANH CHíNH - Đại diện pháp luật: Đào Văn Chính
Địa chỉ: Nhà ông Chính, Khu 6 B1, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG DịCH Vụ GIA BảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG DịCH Vụ GIA BảO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Nhà bà Ngô Thanh Quyên, đội 1, Xã San Sả Hồ, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐạI THàNH SDC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐạI THàNH SDC - Đại diện pháp luật: Bùi Đắc Minh
Địa chỉ: Nhà ông Bùi Đắc Quang, thôn 2, Xã Đồng Tuyển, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH Và DịCH Vụ SA PA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH Và DịCH Vụ SA PA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Duyên
Địa chỉ: Số nhà 172 đường Thạch Sơn,tổ 4A, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DU LịCH KIM CươNG SA PA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DU LịCH  KIM CươNG SA PA - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Xuân Việt
Địa chỉ: Số nhà 28A, đường Mường Hoa, phố Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MTV DịCH Vụ GIáO DụC CHấT LượNG CAO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV DịCH Vụ GIáO DụC CHấT LượNG CAO - Đại diện pháp luật: Lê Duy Thanh
Địa chỉ: Số nhà 38a, phố Soi Tiền, tổ 29, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY CP ĐầU Tư XâY DựNG SAPA

Mã số thuế: CôNG TY CP ĐầU Tư XâY DựNG SAPA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Thắng
Địa chỉ: Số nhà 017 phố Tuệ Tĩnh, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TâN Vũ PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TâN Vũ PHONG - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Vũ
Địa chỉ: Nhà bà Đinh Thị Huyền, thôn Phú Nhuận 3, Xã Phú Nhuận, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LũNG Pô 2

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LũNG Pô 2 - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Thuỷ
Địa chỉ: Nhà ông Lý Văn Ngọc, thôn Lũng Pô 2, Xã A Mú Sung, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI XâY DựNG MạNH QUANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI XâY DựNG MạNH QUANG - Đại diện pháp luật: Hà Thị Mậu
Địa chỉ: Số nhà 18A, đường Trần Bình Trọng, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CầM NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CầM NGUYêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang
Địa chỉ: Số nhà 177, đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hợp Tác Xã Hoa Địa Lan Tả Phìn

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Hoa Địa Lan Tả Phìn - Đại diện pháp luật: Lại Thị Nga
Địa chỉ: Đội 4, thôn Sả Séng, Xã Tả Phìn, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH THIểU Số

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH THIểU Số - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Thuân
Địa chỉ: Số nhà 785, đường Điện Biên Phủ, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU THàNH ĐôNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU THàNH ĐôNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Đông
Địa chỉ: Nhà bà Như Thị Ngọc Hà, thôn Giang Đông,, Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIáO DụC Và CôNG NGHệ MHT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIáO DụC Và CôNG NGHệ MHT - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hà
Địa chỉ: Số nhà 001, phố Hồ Tùng Mậu, tổ 22, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRUNG CHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRUNG CHúC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Trung
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Hà, thôn 3 Minh Thượng, Xã Minh Lương, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THàNH LONG 38

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THàNH LONG 38 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Minh
Địa chỉ: Nhà ông Minh, thôn Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MTV XUấT NHậP KHẩU HạO DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV XUấT NHậP KHẩU HạO DươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền Trang
Địa chỉ: Số nhà 051B đường Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI HưNG ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI HưNG ĐạT - Đại diện pháp luật: Quách Tiến Dũng
Địa chỉ: Số nhà 149, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Ban Quản Lý Di Tích Đền Bảo Hà

Mã số thuế: Ban Quản Lý Di Tích Đền Bảo Hà - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHâN PHốI TâY BắC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHâN PHốI TâY BắC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Số nhà 052, đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MTV Đồ HọA MMOTIONS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV Đồ HọA MMOTIONS - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Hiển
Địa chỉ: Số nhà 22 A2 đường D3 tổ 35, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH TM XNK TổNG HợP KHáNH AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TM XNK TổNG HợP KHáNH AN - Đại diện pháp luật: Trần Trung Giang
Địa chỉ: Số nhà 039 đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN THIếT Kế GIáM SáT XâY DựNG TâN THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN THIếT Kế GIáM SáT XâY DựNG TâN THàNH - Đại diện pháp luật: Lưu Trung Thành
Địa chỉ: Nhà ông Thành đường E18, tổ 3, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN MạNH HùNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN MạNH HùNG - Đại diện pháp luật: Khương Đông Hưng
Địa chỉ: Số nhà 250, đường Tôn Thất Thuyết, tổ 20A, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ GIA BảO HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ GIA BảO HưNG - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Duy
Địa chỉ: Số 145, đường Hoàng Diệu, tổ 10, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH JAPAN - LEE TạI LàO CAI

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH JAPAN - LEE TạI LàO CAI - Đại diện pháp luật: Đặng Hòa Huy
Địa chỉ: Số nhà 084, phố Lê Quý Đôn, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN TảI BảO AN.

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN TảI BảO AN. - Đại diện pháp luật: Trần Bảo Ngọc
Địa chỉ: Số nhà 154, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai