Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thành phố Vĩnh Yên

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI ACT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI ACT - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Đại
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Việt Đức, Số 8 đường Tôn Đức Thắng, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ĐầU Tư ĐứC THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ĐầU Tư ĐứC THịNH - Đại diện pháp luật: Phan Anh Tuấn
Địa chỉ: Khu dân cư Trường Cao đẳng GTVT, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN SPA SLOWTEA RATTE VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SPA SLOWTEA RATTE VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Trần Tú Ngọc
Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà 9A, Đường Chu Văn An, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH Cơ KHí Và THươNG MạI LươNG Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Cơ KHí Và THươNG MạI LươNG Hà - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lương
Địa chỉ: Số 238, Đường Hùng Vương, Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐầU Tư XâY DựNG CôNG TRìNH ĐạI DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐầU Tư XâY DựNG CôNG TRìNH ĐạI DươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: Cổng Khu đô thị Nam Đầm Vạc, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ĐầU Tư CHANGMY - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ĐầU Tư CHANGMY - CHI NHáNH VĩNH PHúC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Tòa nhà 8 tầng, Tầng 8 Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vĩnh, Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậT LIệU XâY DựNG SơN HảI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậT LIệU XâY DựNG SơN HảI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Sỹ
Địa chỉ: Số 02, Phố Bùi Xuân Trạch, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI ĐứC HòA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI ĐứC HòA - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Đức
Địa chỉ: Số 96, Đường Bà Triệu, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH IN QUảNG CáO THươNG MạI MINH NGọC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH IN QUảNG CáO THươNG MạI MINH NGọC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Anh
Địa chỉ: Số 19, Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP DI CHUYểN THôNG MINH FOX

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP DI CHUYểN THôNG MINH FOX - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Minh
Địa chỉ: Lô CN12, Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI CườNG HOA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI CườNG HOA - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hoa
Địa chỉ: Số 55, Đường Đầm Vạc, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH TM Và DV PHươNG KHáNH LINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TM Và DV PHươNG KHáNH LINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn Hán Lữ, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Trường Tiểu học Kim Ngọc

Mã số thuế: Trường Tiểu học Kim Ngọc - Đại diện pháp luật: Đào Chí Mạnh
Địa chỉ: Khu phố xóm Dinh, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HợP NHấT VP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HợP NHấT VP - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Trường
Địa chỉ: Số 2, Phố Điển Triệt, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CHI NHáNH XăNG DầU LươNG THựC VĩNH YêN - CôNG TY Cổ PHầN LươNG THựC Và THươNG MạI VĩNH PHúC

Mã số thuế: CHI NHáNH XăNG DầU LươNG THựC VĩNH YêN - CôNG TY Cổ PHầN LươNG THựC Và THươNG MạI VĩNH PHúC - Đại diện pháp luật: Trần Phương Nam
Địa chỉ: Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH Tư VấN Và XâY DựNG MạNH LĩNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN Và XâY DựNG MạNH LĩNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Hiền
Địa chỉ: Số nhà 9A, Ngõ 3, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY CP Tư VấN Và DịCH Vụ ETMART VINA - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: CôNG TY CP Tư VấN Và DịCH Vụ ETMART VINA - CHI NHáNH VĩNH PHúC - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Thương
Địa chỉ: Khu Vinh Thịnh Đông, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN ĐạT - Đại diện pháp luật: Phùng Đức Đạt
Địa chỉ: Số 347, Đường Phạm Đình Hổ, Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN XâY DựNG DCC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN XâY DựNG DCC - Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Tuyến
Địa chỉ: Số 38, Đường Lạc Long Quân, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HưNG THịNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HưNG THịNH VĩNH PHúC - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Ngọc Hoa
Địa chỉ: Số nhà 248, Đường Hùng Vương, Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MAÊI VA� DIÊCH VUÊ QUANG MINH VIC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MAÊI VA� DIÊCH VUÊ QUANG MINH VIC - Đại diện pháp luật: Lương Văn Khang
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Thanh Trù, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ BáCH THắNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ BáCH THắNG - Đại diện pháp luật: Hứa Thị Huyền Trang
Địa chỉ: Số nhà 7, Ngõ 11, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI QUốC Tế VIệT NHậT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI QUốC Tế VIệT NHậT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Lương
Địa chỉ: KDC TĐC đường vành đai phía Bắc, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHáNH NGUYêN VĩNH PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHáNH NGUYêN VĩNH PHúC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Giang
Địa chỉ: Ngõ 15, Đường Tôn Đức Thắng, Thôn Thanh Giã, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH Cơ KHí Và THươNG MạI PHúC THàNH PHáT VĩNH PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Cơ KHí Và THươNG MạI PHúC THàNH PHáT VĩNH PHúC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân
Địa chỉ: Xóm Lọi, Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CHI NHáNH 18 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH

Mã số thuế: CHI NHáNH 18 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuận
Địa chỉ: Số 35, Tôn Đức Thắng, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH TAXI NAM HảI - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TAXI NAM HảI - CHI NHáNH VĩNH PHúC - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thu Hà
Địa chỉ: Số nhà 39, Ngõ 5, Đường Tô Hiến Thành, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH F88 TạI VĩNH PHúC

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH F88 TạI VĩNH PHúC - Đại diện pháp luật: Ngô Quang Hưng
Địa chỉ: Số 31, Đường Mê Linh, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ NHậT MINH VĩNH PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ NHậT MINH VĩNH PHúC - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thính
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Thanh Trù, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Hợp Tác Xã Tuổi Trẻ Tích Sơn

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Tuổi  Trẻ Tích Sơn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Số 44, Lam Sơn, Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc