Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Yên Lạc

CôNG TY TNHH THươNG MạI MDK VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI MDK VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Phùng Quốc Dũng
Địa chỉ: Thôn Nhật Chiêu 3, Xã Liên Châu, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT ĐứC PHú VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT ĐứC PHú VIệT - Đại diện pháp luật: Đào Thị Thương
Địa chỉ: Xóm Mả Lọ, Thôn Yên Quán, Xã Bình Định, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT Và THươNG MạI MINH TRườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT Và THươNG MạI MINH TRườNG - Đại diện pháp luật: Nghiêm Xuân Trường
Địa chỉ: Khu 6 Đông, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH GIáO DụC Và TRUYềN THôNG SAO MAI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIáO DụC Và TRUYềN THôNG SAO MAI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Chi Chỉ, Xã Đồng Cương, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN XâY DựNG HùNG DũNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN XâY DựNG HùNG DũNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Tiến
Địa chỉ: Khu 3 thôn Đoài, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Trạm y tế xã Nguyệt Đức

Mã số thuế: Trạm y tế xã Nguyệt Đức - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Hải
Địa chỉ: Thôn Lồ, Xã Nguyệt Đức, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN NTP THịNH PHú

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN NTP THịNH PHú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Ngọc
Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Yên Đồng, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Trung

Mã số thuế: Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Trung - Đại diện pháp luật: Phạm Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn Trung, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Ngọc Dân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Ngọc Dân - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dân
Địa chỉ: Khu 3 Tiên, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Ngọc Lĩnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Ngọc Lĩnh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoan
Địa chỉ: Thôn Giã Bàng, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Thương Mại Tiến Phượng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Tiến Phượng - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Thọ
Địa chỉ: Thôn Ngọc Đường, Xã Hồng Châu, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Kario Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Kario Việt Nam - Đại diện pháp luật: Vũ Thị San
Địa chỉ: Thôn Vật Cách, Xã Đồng Cương, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Đức Phú Vinh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Đức Phú Vinh - Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Khanh
Địa chỉ: Thôn Giã Bàng, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Long Quỳnh Hương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Long Quỳnh Hương - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Giã Bàng, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Thương Mại Kính Việt Dũng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Kính Việt Dũng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiện
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Xã Đồng Văn, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp 355

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Xây Lắp 355 - Đại diện pháp luật: Đỗ Duy Tràng
Địa chỉ: Thôn Nho Lâm, Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu ô Tô Đức Huy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu ô Tô Đức Huy - Đại diện pháp luật: Kim Đình Hợi
Địa chỉ: Thôn Yên Lạc, Xã Đồng Văn, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Trung Bắc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Trung Bắc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung
Địa chỉ: Thôn Đồng Lạc, Xã Đồng Văn, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Du Lịch Hoàng Phúc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Du Lịch Hoàng Phúc - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Quyết
Địa chỉ: Khu 3 Đoài, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tiềm Năng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tiềm Năng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Giã Bàng, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

MST xử lý chứng từ thiếu thông tin

Mã số thuế: MST xử lý chứng từ thiếu thông tin - Đại diện pháp luật: MST xử lý chứng từ thiếu thông
Địa chỉ: Chi cục Thuế huyện Yên Lạc, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

C�ng Ty C� Ph�n T�i M� Mobile

Mã số thuế: C�ng Ty C� Ph�n T�i M� Mobile - Đại diện pháp luật: Nguy�n Trung L�m
Địa chỉ: Khu 1, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tín Dũng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tín Dũng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Trung Hà, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vũ Bảo An

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vũ Bảo An - Đại diện pháp luật: Trần Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Trung Hà, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Thịnh Bình Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Thịnh Bình Minh - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Thu
Địa chỉ: Thôn Phú Thọ, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hiếu Mai

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hiếu Mai - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Mai
Địa chỉ: Thôn Giã Bàng, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Nam Ngọc Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nam Ngọc Phát - Đại diện pháp luật: Đào Văn Huy
Địa chỉ: Khu tái định cư, Thôn Đại Nội, Xã Bình Định, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xd & Tm Thành Phát Hc

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xd & Tm Thành Phát Hc - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Tri Chỉ, Xã Đồng Cương, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Cv Vĩnh Phúc

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Cv Vĩnh Phúc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vui
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Điồng Văn, Xã Đồng Văn, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Thương Mại Sơn Hải

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Thương Mại Sơn Hải - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Liều
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc