Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Tường

CôNG TY TNHH ZELUS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ZELUS - Đại diện pháp luật: Phan Bá Tuấn
Địa chỉ: Khu 5, Xã Việt Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU VươNG HướNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU VươNG HướNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Vương
Địa chỉ: Phố Tân Thịnh, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH KINH DOANH XăNG DầU PHú THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH XăNG DầU PHú THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Thịnh
Địa chỉ: Thôn Bàn Mạch, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH MTV KIềU GIA PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV KIềU GIA PHONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều
Địa chỉ: Thôn Thủ Độ, Xã An Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU KHổNG THàNH ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU KHổNG THàNH ĐạT - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương
Địa chỉ: Khu Đồng Đình, Xã Yên Lập, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH AN PHáT VĩNH PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH AN PHáT VĩNH PHúC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lý
Địa chỉ: Khu phố mới Tân Thịnh, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XâY DựNG ACERA

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XâY DựNG ACERA - Đại diện pháp luật: Trần Văn Châm
Địa chỉ: Thôn Yên Trù, Xã Yên Bình, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ K&T

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ K&T - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tùng
Địa chỉ: Khu 02, Xã Cao Đại, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH ĐứC HUY VĩNH PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐứC HUY VĩNH PHúC - Đại diện pháp luật: Đặng Việt Hưng
Địa chỉ: Khu 6, Xã Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và TổNG HợP THươNG MạI MạNH QUâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và TổNG HợP THươNG MạI MạNH QUâN - Đại diện pháp luật: Lê Huy Quân
Địa chỉ: Thôn Đại Thịnh, Xã Cao Đại, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và XâY DựNG NHấT ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và XâY DựNG NHấT ANH - Đại diện pháp luật: Phan Thị Vân Anh
Địa chỉ: Khu 1, Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Phú Hòa

Mã số thuế: Công ty TNHH Phú Hòa - Đại diện pháp luật: Đào Đặng Thu Hường
Địa chỉ: Xóm Mới, khu 2, thôn Văn Trưng, Xã Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại An Đại Lâm

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại An Đại Lâm - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ngọc Khánh Linh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ngọc Khánh Linh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huy
Địa chỉ: Khu 02, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hồng Phương

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hồng Phương - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thêm
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tư Vấn Xây Dựng Thăng Long

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tư Vấn Xây Dựng Thăng Long - Đại diện pháp luật: Dương Văn Lập
Địa chỉ: Thôn An Thọ, Xã Ngũ Kiên, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Thành Long Vĩnh Tường

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thành Long Vĩnh Tường - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long
Địa chỉ: Khu 2, Xã Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thanh tra huyện Vĩnh Tường

Mã số thuế: Thanh tra huyện Vĩnh Tường - Đại diện pháp luật: Văn Đăng Hà
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất & Kinh Doanh Tổng Hợp Dân Tám

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất & Kinh Doanh Tổng Hợp Dân Tám - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Dân
Địa chỉ: Đội 6, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Khánh Linh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Khánh Linh - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dung
Địa chỉ: Xóm Chùa Chợ, Xã Thượng Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Mã số thuế: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bằng
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Tổng Hợp Hoàng Linh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Tổng Hợp Hoàng Linh - Đại diện pháp luật: Lê Thị Linh
Địa chỉ: Khu Đội Cấn, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Linh Hưng Thịnh

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Linh Hưng Thịnh - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hưng
Địa chỉ: Khu KTXH, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Quang Vũ Vp

Mã số thuế: Công Ty TNHH Quang Vũ Vp - Đại diện pháp luật: Cao Thị Phượng
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Thương Mại Hoa Phúc Dương Vp

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Hoa Phúc Dương Vp - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phúc
Địa chỉ: Xóm 1, Khu hành chính số 1, Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Sông Lô

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Sông Lô - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Mỹ
Địa chỉ: Khu HC 3, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Điện Năng Chấn Hưng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Điện Năng Chấn Hưng - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Chinh
Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoàng Liên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoàng Liên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Kiên
Địa chỉ: Khu 8, Thôn Cam Giá, Xã An Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Cơ Khí Nam Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Cơ Khí Nam Anh - Đại diện pháp luật: Lê Đại Cao
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Vci

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Vci - Đại diện pháp luật: Vũ Quốc Hội
Địa chỉ: Thôn Đại Định, Xã Cao Đại, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc