Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Thủ Đức

CôNG TY TNHH GIA BìNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIA BìNH PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Yên
Địa chỉ: 1056/29 Tỉnh Lộ 43, khu phố 1, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế KIếN TRúC Và XâY DựNG THUậN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế KIếN TRúC Và XâY DựNG THUậN PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Quang Viên
Địa chỉ: Số 67/37/1 đường 38, Khu phố 8, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ MAI PHướC NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ MAI PHướC NGUYêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Mai
Địa chỉ: Số 19/25 Đường số 49, khu phố 6, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Kỹ THUậT CôNG NGHệ TíN THàNH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Kỹ THUậT CôNG NGHệ TíN THàNH - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Tín
Địa chỉ: 188 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH VậN TảI NộI ĐịA TOTA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI NộI ĐịA TOTA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thùy Dương
Địa chỉ: Số 3/11 Đường số 12, Khu phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG THáI DươNG NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG THáI DươNG NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hoà
Địa chỉ: Số 2A Đường Số 1, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Công Ty Luật TNHH MTV ETL

Mã số thuế: Công Ty Luật TNHH MTV ETL - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thư
Địa chỉ: 5/12 đường số 41, khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP THIếT Bị XâY DựNG CES

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP THIếT Bị XâY DựNG CES - Đại diện pháp luật: Dương Huy Tùng
Địa chỉ: 766/8C Quốc lộ 13, Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU TRUNG HưNG THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU TRUNG HưNG THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Trung
Địa chỉ: Số 57 Đường Linh Trung, Khu phố 2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH IT SERVICES

Mã số thuế: CôNG TY TNHH IT SERVICES - Đại diện pháp luật: Lê Mai Vân
Địa chỉ: 5/1 Đường số 40, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI HOA MộC

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI HOA MộC - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyết Mai
Địa chỉ: 1A Kha Vạn Cân, Khu Phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Tư VấN THIếT Kế & XâY DựNG DAT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Tư VấN THIếT Kế & XâY DựNG DAT - Đại diện pháp luật: Trần Phúc Đạt
Địa chỉ: Số 606/44/18 Quốc Lộ 13, Khu Phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ QUYềN THủY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ QUYềN THủY - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Thủy
Địa chỉ: 179 Tô Ngọc Vân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY LắP QUốC BảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY LắP QUốC BảO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thắng
Địa chỉ: 6/23/4A Đường 10, Khu phố 2, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VINLIFE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VINLIFE - Đại diện pháp luật: Võ Văn Hiến
Địa chỉ: 156A, Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THIếT Kế XâY DựNG ĐOàN Vũ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIếT Kế XâY DựNG ĐOàN Vũ - Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Thiện
Địa chỉ: Số 13, Đường 17, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TRADING VIETNAM INTERNATIONAL

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRADING VIETNAM INTERNATIONAL - Đại diện pháp luật: Bùi Trung Trực
Địa chỉ: số 36, đường số 6, khu phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ THUậT SINH PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ THUậT SINH PHú - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Oanh
Địa chỉ: 69 Đường Số 4, Khu Phố 3, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI XUấT NHậP KHẩU PHươNG TUấN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI XUấT NHậP KHẩU PHươNG TUấN - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tuấn
Địa chỉ: 997 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI SơN NAM

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI SơN NAM - Đại diện pháp luật: Lê Hoài Nam
Địa chỉ: Số 968/1 Đường Quốc Lộ 13, KP2, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THIếT Kế XâY DựNG HOàNG NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIếT Kế  XâY DựNG HOàNG NAM - Đại diện pháp luật: Hoàng Nam
Địa chỉ: 2/17 Đường 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT DịCH Vụ HOàNG NGUYễN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT DịCH Vụ HOàNG NGUYễN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Khánh
Địa chỉ: 54 Quốc Lộ 1K, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TRáI CâY TươI úC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRáI CâY TươI úC - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng Trâm
Địa chỉ: 163/34/06/12 Đường Đặng Văn Bi, Khu phố 5, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN THIêN PHú HưNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN THIêN PHú HưNG - Đại diện pháp luật: Võ Văn Thắm
Địa chỉ: 616, 618 Phạm Văn Đồng, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DU LịCH THươNG MạI QUốC Tế Và NộI ĐịA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DU LịCH THươNG MạI QUốC Tế Và NộI ĐịA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: 58/9/11 Đường 9, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TRUYềN THôNG áNH SáNG TRắNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TRUYềN THôNG áNH SáNG TRắNG - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mỹ Châu
Địa chỉ: 146 Lê Thị Hoa, Khu phố 5, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ZODINET

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ZODINET - Đại diện pháp luật: Trần Thế Toàn
Địa chỉ: 43 Đường Số 03, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THIếT Bị NAM THIêN LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIếT Bị NAM THIêN LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quốc
Địa chỉ: 44/28/8 đường 12, khu phố 9, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TổNG HợP TRUNG TíN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TổNG HợP TRUNG TíN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tình
Địa chỉ: 44/2 đường 41, khu phố 6, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Địa Điểm Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Việt Gia Trung - Khách Sạn Hoa Hồng

Mã số thuế: Địa Điểm Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Việt Gia Trung - Khách Sạn Hoa Hồng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Minh
Địa chỉ: 479 khu phố 5 Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh