Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Tân Bình

CôNG TY TNHH QUốC Tế HọC VIệN Sẻ CHIA HVSC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH QUốC Tế HọC VIệN Sẻ CHIA HVSC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Khoa
Địa chỉ: 32/60 Phan Sao Nam, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH HOMIE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOMIE - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hằng
Địa chỉ: 34 Ngô Bệ, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI HàNG KHôNG DK VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI HàNG KHôNG DK VIệT - Đại diện pháp luật: Bùi Trung Hiếu
Địa chỉ: B22/3 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MTV YếN SàO WINEST KHáNH HòA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV YếN SàO WINEST KHáNH HòA - Đại diện pháp luật: Hà Thị Thu Nga
Địa chỉ: Số 32/2A Phan Sào Nam, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI HạC VàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI HạC VàNG - Đại diện pháp luật: Trần Cao Cường
Địa chỉ: 50A Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế Và THI CôNG XâY DựNG THANH BìNH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế Và THI CôNG XâY DựNG THANH BìNH - Đại diện pháp luật: Lê Đình Hạnh
Địa chỉ: 26 Lê Lai, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN THôNG LàNG MớI

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN THôNG LàNG MớI - Đại diện pháp luật: Bùi Việt Thắng
Địa chỉ: 236A/6 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KEN CLINIC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KEN CLINIC - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Duy
Địa chỉ: 91/14 Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CN Cty TNHH Linh Kiệt

Mã số thuế: CN Cty TNHH Linh Kiệt - Đại diện pháp luật: Nguyễn nguyễn Lam Bằng
Địa chỉ: 32 Phan Huy ích P.15, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công Ty TNHH Linh Kiệt

Mã số thuế: Chi nhánh Công Ty TNHH Linh Kiệt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nguyễn Lam Bằng
Địa chỉ: 222 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG PHáT TRIểN THANH TùNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG  PHáT TRIểN THANH TùNG - Đại diện pháp luật: Phạm Võ Thanh Tùng
Địa chỉ: Số 66 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH AN VIệT THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH AN VIệT THịNH - Đại diện pháp luật: Trần Bá Long
Địa chỉ: 3/6 Phạm Văn Sửu, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ - QUảNG CáO Và SảN XUấT PHIM NHíM PRODUCTION

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ - QUảNG CáO Và SảN XUấT PHIM NHíM PRODUCTION - Đại diện pháp luật: Hồ Từ Huân
Địa chỉ: 116/74 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Tư VấN GIA KHANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Tư VấN GIA KHANG - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Tuấn
Địa chỉ: 53/17 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THế GIớI NốI MI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THế GIớI NốI MI - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Phương
Địa chỉ: 79 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG MINH MINH TâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG MINH MINH TâM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Sơn
Địa chỉ: 43/14/70 Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ KIM LộC THIêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ KIM LộC THIêN - Đại diện pháp luật: Phan Đình Nhật Tiến
Địa chỉ: 347 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN KHáCH SạN ANH QUốC

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN KHáCH SạN ANH QUốC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lịu
Địa chỉ: 564 Cộng hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ VUI CHơI GIảI TRí PHI YếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ VUI CHơI GIảI TRí PHI YếN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hào
Địa chỉ: 99 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NHà HàNG GIảI TRí KINGDOM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NHà HàNG GIảI TRí KINGDOM - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Quân
Địa chỉ: 236A đường Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH PAN ASIA AGENCY AVIATION (NTNN)

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PAN ASIA AGENCY AVIATION (NTNN) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 01 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TOUCH AND MATH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TOUCH AND MATH - Đại diện pháp luật: Trần Thị Oanh
Địa chỉ: 65/6A Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI PHáT TRIểN Kỹ THUậT ĐIệN VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI PHáT TRIểN Kỹ THUậT ĐIệN VIệT - Đại diện pháp luật: Trần Nguyên Phương Trâm
Địa chỉ: 58 Vân Côi, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI Và DịCH Vụ Q&K

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI Và DịCH Vụ Q&K - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Nhung
Địa chỉ: 132 Sơn Hưng, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ PHúC DUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ PHúC DUYêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Phước
Địa chỉ: 273 Bàu Cát, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN UNIVERSITY

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN UNIVERSITY - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Kim Lưu
Địa chỉ: 2/61 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI KIếN THàNH SA

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI KIếN THàNH SA - Đại diện pháp luật: Đỗ Nguyễn Viết Anh
Địa chỉ: 108/4/17 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CộNG HòA - CôNG TY TNHH NHA KHOA KIM

Mã số thuế: CHI NHáNH CộNG HòA - CôNG TY TNHH NHA KHOA KIM - Đại diện pháp luật: Sử Duy Bin
Địa chỉ: 304 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TIếP VậN DASUKA

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH TIếP VậN DASUKA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Hùng
Địa chỉ: Số 56 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ANVIHOUSE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ANVIHOUSE - Đại diện pháp luật: Đỗ Việt Cường
Địa chỉ: 24 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh