Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Gò Vấp

CôNG TY TNHH VâN THảO PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VâN THảO PHáT - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Nghi
Địa chỉ: 332/201/17Z Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ GEC-CO

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ GEC-CO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thiên Kim
Địa chỉ: 679/45 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện Công ty Cổ Phần Tư vấn - Đầu tư Xây dựng A.G.E

Mã số thuế: Văn phòng đại diện Công ty Cổ Phần Tư vấn - Đầu tư Xây dựng A.G.E - Đại diện pháp luật: Đào Anh Đạt
Địa chỉ: 43A Nguyễn Kiệm P.03, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Việt Thái

Mã số thuế: Chi nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Việt Thái - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thái
Địa chỉ: 83 (số cũ 21A) Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH PHòNG CHáY CHữA CHáY PHúC ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHòNG CHáY CHữA CHáY PHúC ANH - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Huyền
Địa chỉ: 161/23 đường số 5, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN ĐàO TạO Và CUNG ứNG NHâN LựC TOàN CầU

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐàO TạO Và CUNG ứNG NHâN LựC TOàN CầU - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thành
Địa chỉ: 549/58/30 Lê Văn Thọ, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI âM NHạC VIệT THANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI âM NHạC VIệT THANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Khu dân cư CITYLAND Z751 Khu A số 69 đường Trần Thị Nghỉ, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THIếT Bị CHIếU SáNG NCT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIếT Bị CHIếU SáNG NCT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thành
Địa chỉ: 788/31A Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG CITY HOUSE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG CITY HOUSE - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Học
Địa chỉ: 80/17/106 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG Và Sự KIệN SPARROWS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG Và Sự KIệN SPARROWS - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Bảo ân
Địa chỉ: 125/14 đường số 7, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Tư VấN TàI NGUYêN MôI TRườNG XANH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Tư VấN TàI NGUYêN MôI TRườNG XANH - Đại diện pháp luật: Hà Xuân Cường
Địa chỉ: 145/19 Đường Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CN Cty TNHH Linh Kiệt

Mã số thuế: CN Cty TNHH Linh Kiệt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nguyễn Lam Bằng
Địa chỉ: 4/20 Phạm Huy Thông, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CN Cty TNHH Linh Kiệt

Mã số thuế: CN Cty TNHH Linh Kiệt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nguyễn Lam Bằng
Địa chỉ: 177 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công Ty TNHH Linh Kiệt

Mã số thuế: Chi nhánh Công Ty TNHH Linh Kiệt - Đại diện pháp luật: Trần Kim Ngân
Địa chỉ: 494 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH GIáO DụC QUANG THANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIáO DụC QUANG THANH - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Tân
Địa chỉ: 109 Đường số 17, Khu phố 14, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BìNH MINH MãI MãI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BìNH MINH MãI MãI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giao Bình
Địa chỉ: 564/58 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN DU HọC QUốC MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN DU HọC QUốC MINH - Đại diện pháp luật: Lê Văn Bình
Địa chỉ: 326/9 đường số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI LIFE SAFETY 168

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI LIFE SAFETY 168 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Hiếu
Địa chỉ: 562/15/1A Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CON GIốNG Và Tư VấN ĐầU Tư VIETAGRI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CON GIốNG Và Tư VấN ĐầU Tư VIETAGRI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Trí
Địa chỉ: Số 15K Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH AN CáT NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH AN CáT NGUYêN - Đại diện pháp luật: Trương Trường Vũ
Địa chỉ: Số 1F3 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ TOHA

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ TOHA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thao
Địa chỉ: Số 330/4 Đường Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THế GIớI DI ĐộNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THế GIớI DI ĐộNG - Đại diện pháp luật: Quách Vĩnh Nam
Địa chỉ: Số 64/711A, 64/711B Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH VườN KIểNG THế ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VườN KIểNG THế ANH - Đại diện pháp luật: Lê Trung Hiếu
Địa chỉ: 434 Phan Huy ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI ICPS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI ICPS - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Hà
Địa chỉ: 965/16/137 Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DượC PHẩM SEE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DượC PHẩM SEE - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Chính
Địa chỉ: 276/108 Đường Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC Và Tư VấN ĐấT VIệT ECS - TRUNG TâM GIáO DụC ĐấT VIệT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC Và Tư VấN ĐấT VIệT ECS - TRUNG TâM GIáO DụC ĐấT VIệT - Đại diện pháp luật: Trương Ngọc Hiếu
Địa chỉ: Phòng F1, Tầng 2, Tòa Nhà Hà Đô, Số 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH RM DịCH Vụ SUNSHINE PRINTING

Mã số thuế: CôNG TY TNHH RM DịCH Vụ SUNSHINE PRINTING - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Hòa
Địa chỉ: 25/12/41 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư TMDV CNN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư TMDV CNN - Đại diện pháp luật: Lê Quang Thái
Địa chỉ: 302/31 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐàO TạO DịCH Vụ LàM ĐẹP AN CHâU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐàO TạO DịCH Vụ LàM ĐẹP AN CHâU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Hồng Nhan
Địa chỉ: 55/4G Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KHOáNG SảN BảO LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHOáNG SảN BảO LONG - Đại diện pháp luật: Ngô Ngọc Hà
Địa chỉ: 265/20 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh