Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Bình Tân

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI LâM LâM PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI LâM LâM PHáT - Đại diện pháp luật: Lâm Hồng Phương
Địa chỉ: 75B Đường Số 4, Khu Phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HàN CắT VIệT THịNH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH HàN CắT VIệT THịNH - Đại diện pháp luật: Phạm Tài Đông
Địa chỉ: 123 Quốc Lộ 1A, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐầU Tư THươNG MạI LONG PHụNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐầU Tư THươNG MạI LONG PHụNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Giang
Địa chỉ: 350/26 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THIếT Bị NGUYễN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THIếT Bị NGUYễN PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bé Ba
Địa chỉ: 193/32/12 đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Mỹ PHẩM BảO KHANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Mỹ PHẩM BảO KHANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: 184/31/9 Lê Đình Cẩn, khu phố 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI THéP TRườNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI THéP TRườNG PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Minh
Địa chỉ: 168/1B Lê Đình Cẩn, Khu phố 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI LOUIS JUICE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI LOUIS JUICE - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thương
Địa chỉ: 678 Kinh Dương Vương, Khu phố 1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIếT Kế TạO MẫU NHâN THàNH NHâN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIếT Kế TạO MẫU NHâN THàNH NHâN - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Thoa
Địa chỉ: 62 Đường 7A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THế GIớI DI ĐộNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THế GIớI DI ĐộNG - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thái Thanh
Địa chỉ: Lô A65/II, A72/II, đường số 4, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THế GIớI DI ĐộNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THế GIớI DI ĐộNG - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thái Thanh
Địa chỉ: Kho xưởng 1, 2, Cụm 1, KCN Tân Bình Mở Rộng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ ĐặNG Võ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ ĐặNG Võ - Đại diện pháp luật: Đặng Minh Long
Địa chỉ: 22/23 Đường 18A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRANG TRí NộI THấT ĐạI LâM MộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRANG TRí NộI THấT ĐạI LâM MộC - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Hùng
Địa chỉ: 404 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 15, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI INOX HòA HợP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI INOX HòA HợP - Đại diện pháp luật: Đàm Chí Dũng
Địa chỉ: 145/77B Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ JATAVI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ JATAVI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Phong
Địa chỉ: 65/22/8 Đường số 5, khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Y HọC Cổ TRUYềN TâY Hồ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Y HọC Cổ TRUYềN TâY Hồ - Đại diện pháp luật: Phan Anh Dũng
Địa chỉ: 235 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI THế GIớI ĐIệN Tử - CửA HàNG BáCH HóA XANH 131 CHIếN LượC

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI THế GIớI ĐIệN Tử - CửA HàNG BáCH HóA XANH 131 CHIếN LượC - Đại diện pháp luật: Ngô Tấn Tài
Địa chỉ: 131 Chiến Lược, Khu phố 16, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ QUốC Tế TRườNG THịNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ QUốC Tế TRườNG THịNH PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: 141/17/27 Đường số 11, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DU LịCH Và Sự KIệN VIETDREAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DU LịCH Và Sự KIệN VIETDREAM - Đại diện pháp luật: Phạm Đặng Quốc An
Địa chỉ: Số 224/139/13 Đường số 8, khu phố 15, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NHựA TâN GIA LạC - XưởNG SảN XUấT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH NHựA TâN GIA LạC - XưởNG SảN XUấT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Lạc
Địa chỉ: 24E Đường Võ Văn Vân, Khu phố 1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TRANG TRí NộI THấT GIA KHANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TRANG TRí NộI THấT GIA KHANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Bích
Địa chỉ: 208/35 Đường Số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CON TRâU VàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CON TRâU VàNG - Đại diện pháp luật: Thái Văn Thức
Địa chỉ: 205/48/60 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU THIêN SơN - XưởNG SảN XUấT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU THIêN SơN - XưởNG SảN XUấT - Đại diện pháp luật: Ngô Phước Thông
Địa chỉ: 985/13 Hương Lộ 2, Khu phố 8, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NGũ KIM NHấT LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NGũ KIM NHấT LONG - Đại diện pháp luật: Kha Cẩm Long
Địa chỉ: Số 29 Đường số 2, Cư xá Phú Lâm C, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ QUảNG CáO NHấT VIệT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ QUảNG CáO NHấT VIệT - Đại diện pháp luật: Biện Văn Thanh
Địa chỉ: 85/7 Nguyễn Đình Kiên, Khu phố 5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN JEONGJIN STEEL

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN JEONGJIN STEEL - Đại diện pháp luật: Hong Young Hee
Địa chỉ: 15F đường số 8, khu phố 7, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG KIM PHáT BảO VươNG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN  KINH DOANH VàNG KIM PHáT BảO VươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Vương
Địa chỉ: 414 Hương Lộ 2, khu phố 3, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG � KIếN TRúC Và Mỹ THUậT HOàNG NHậT ANH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG � KIếN TRúC Và Mỹ THUậT HOàNG NHậT ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Địa chỉ: Số 36/45/32/7 Đường Bùi Tư Toàn, Khu phố 4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AN KIếN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AN KIếN PHáT - Đại diện pháp luật: Quách Thắng
Địa chỉ: 100/18 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MTV QUốC Tế ĐạI Hà VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV QUốC Tế ĐạI Hà VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Châu Mỹ Linh
Địa chỉ: 177C, D, E Đường số 32, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH FREEGIFT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH FREEGIFT - Đại diện pháp luật: Văn Thế Dũng
Địa chỉ: 208/116 đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh