Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận 9

CôNG TY TNHH Kỹ THUậT IN ĐạI THUậN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Kỹ THUậT IN ĐạI THUậN PHáT - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thọ
Địa chỉ: 591C Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ ĐO ĐạC THIếT Kế XâY DựNG PHú THIệN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ ĐO ĐạC THIếT Kế XâY DựNG PHú THIệN PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Huy Cường
Địa chỉ: 10/2 Tú Xương, Khu phố 1, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SUNWELL VINA - VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI KCNC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SUNWELL VINA - VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI KCNC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Trang
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà SACOM, Lô T2, 4 đường D1 khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ DUY HOàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ DUY HOàNG - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thượng
Địa chỉ: 187/10 Đường Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Lê TRUNG THIêN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Lê TRUNG THIêN - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Trường
Địa chỉ: 244/18A Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TạI THàNH PHố CHí MINH - CôNG TY TNHH SANG TườNG HUY

Mã số thuế: CHI NHáNH TạI THàNH PHố CHí MINH - CôNG TY TNHH SANG TườNG HUY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhựt
Địa chỉ: 100/I Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MôI GIớI BấT ĐộNG SảN HOàNG MINH ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MôI GIớI BấT ĐộNG SảN HOàNG MINH ĐạT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Địa chỉ: Số 29/1A đường 147, Kp3, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TRò CHơI ĐIệN Tử HUỳNH VăN THảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRò CHơI ĐIệN Tử HUỳNH VăN THảO - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Thảo
Địa chỉ: 482 Hoàng Hữu Nam, Khu phố Giản Dân, Phường Long Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế KIếN TRúC Kỹ THUậT XâY DựNG NHà MớI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế KIếN TRúC Kỹ THUậT XâY DựNG NHà MớI - Đại diện pháp luật: Trần Tấn Đạt
Địa chỉ: M3 Đường 672, Tổ 2, Khu phố 1, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Tư VấN BấT ĐộNG SảN GIA LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Tư VấN BấT ĐộNG SảN GIA LONG - Đại diện pháp luật: Phạm Nguyễn Cát Tiên
Địa chỉ: 14 Nguyễn Đình Thi, khu dân cư Gia Hòa, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG NHư HOàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG NHư HOàNG - Đại diện pháp luật: Hà Quang Bính
Địa chỉ: 10/8A Đường 79, Khu phố 2, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TAM HOA LONG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TAM HOA LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thu
Địa chỉ: 510 Đường Vành Đai Phía Đông, Khu phố 2, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ GOSHEN VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ GOSHEN VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Đinh Quốc Tiến
Địa chỉ: 38/30 Đường 147, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư GIảI TRí Tứ HảI LONG VươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư GIảI TRí Tứ HảI LONG VươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nguyên Ngọc
Địa chỉ: 1087 Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH INTERNET HOàNG LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH INTERNET HOàNG LONG - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Cẩm Vân
Địa chỉ: A12/1 Lê Văn Việt, khu phố 2, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SắT THéP HUY HOàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SắT THéP HUY HOàNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Hoàn
Địa chỉ: Sô� 71D La� Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG LINH PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG LINH PHúC - Đại diện pháp luật: Lê Đức Liệu
Địa chỉ: 138/5 Đường 400, Phường Tân Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU VIệT HàN HOàNG ĐIệP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU VIệT HàN HOàNG ĐIệP - Đại diện pháp luật: Đặng Viết Điệp
Địa chỉ: 132, đường Đại Lộ 3, Phường Phước Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ TườNG THANH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ TườNG THANH - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Thanh
Địa chỉ: 11/18 đường số 8, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG SảN XUấT THươNG MạI HưNG LộC - CửA HàNG TUấN HùNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG SảN XUấT THươNG MạI HưNG LộC - CửA HàNG  TUấN HùNG - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Quảng
Địa chỉ: 78 Đỗ Xuân Hợp, Khu phố 6, Phường Phước Long A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CôNG TEN Nơ VIệT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH CôNG TEN Nơ VIệT - Đại diện pháp luật: Huỳnh Luân Tín
Địa chỉ: Số Z114 Nguyễn Xiển, khu phố Thái Bình 1, Phường Long Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHạM HOàNG GIA LONG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHạM HOàNG GIA LONG - Đại diện pháp luật: Phạm Quế Võ
Địa chỉ: 95 Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KINH DOANH MINH TUấN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH MINH TUấN - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Minh
Địa chỉ: 58 Đường số 1A, ấp Giãn Dân, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THàNH TRANG GEOX

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THàNH TRANG GEOX - Đại diện pháp luật: Trần Thế Minh
Địa chỉ: 218 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐO ĐạC - THIếT Kế - XâY DựNG PHú THIệN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐO ĐạC - THIếT Kế - XâY DựNG PHú THIệN PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Huy Cường
Địa chỉ: 10/2 Tú Xương, Khu phố 1, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN CHUYểN XUấT NHậP KHẩU AN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN CHUYểN XUấT NHậP KHẩU AN PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Chưởng
Địa chỉ: Số 59/22 đường 12, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAI Vũ PHONG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAI Vũ PHONG - Đại diện pháp luật: Mai Thanh Bình
Địa chỉ: 447A Lê Văn Kiệt, Khu phố 2, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU AN THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU AN THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tú
Địa chỉ: Số 35 Đường D1, Khu dân cư Khang Điền, Trí Kiệt, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH THươNG MạI DịCH Vụ QUốC Tế JAP -VIệT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH THươNG MạI DịCH Vụ QUốC Tế JAP -VIệT - Đại diện pháp luật: Võ Văn Nghĩa
Địa chỉ: 147/1/5 Tân Lập 2, Khu phố 6, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Kỹ THUậT KHảI HUYềN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Kỹ THUậT KHảI HUYềN - Đại diện pháp luật: Quách Đức Thoại
Địa chỉ: 33/1A Tân Lập 2, khu phố 3, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh