Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận 8

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CAMERA I-TECH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CAMERA I-TECH - Đại diện pháp luật: Đỗ Đăng Khoa
Địa chỉ: 202 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIếT Kế TạO MẫU NHâN THàNH NHâN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIếT Kế TạO MẫU NHâN THàNH NHâN - Đại diện pháp luật: Dương Như Quyên
Địa chỉ: 9 Đường Số 102 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TRò CHơI GIảI TRí ĐạI ĐạI TàI

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH TRò CHơI GIảI TRí ĐạI ĐạI TàI - Đại diện pháp luật: Phạm Lê Nhu
Địa chỉ: 1G Đường Phú Định, Phường 16, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CảNH Lê

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH CảNH Lê - Đại diện pháp luật: Lê Tấn Cảnh
Địa chỉ: 1183/6B Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CảNH Lê

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH CảNH Lê - Đại diện pháp luật: Lê Tấn Cảnh
Địa chỉ: 1183/6A Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MTV NHà SàI GòN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV NHà SàI GòN - Đại diện pháp luật: Đỗ Hòa
Địa chỉ: 140 A Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH VUI CHơI GIảI TRí LUCKY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VUI CHơI GIảI TRí LUCKY - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Đức
Địa chỉ: 23A Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XăNG DầU NGọC AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XăNG DầU NGọC AN - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tài
Địa chỉ: 100/56 Phong Phú, Phường 12, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XăNG DầU TOàN PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XăNG DầU TOàN PHúC - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Phong
Địa chỉ: 43/510 Dã Tượng, Phường 10, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ XăNG DầU HưNG PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ XăNG DầU HưNG PHú - Đại diện pháp luật: Thái Phước Thạnh
Địa chỉ: 761/7 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DịCH Vụ DU LịCH XANH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DịCH Vụ DU LịCH XANH - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Thảo
Địa chỉ: 8A Đường Mai Am, Phường 9, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DIêN NIêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DIêN NIêN - Đại diện pháp luật: Bành Hoàng Lâm
Địa chỉ: 76 đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP HưNG THịNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP HưNG THịNH PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thạnh
Địa chỉ: 32 Đường số 4, Phường 16, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU ĐầU Tư ĐứC AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU ĐầU Tư ĐứC AN - Đại diện pháp luật: Trần Tấn Dũng
Địa chỉ: 101/54A Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử THANH NHã

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử THANH NHã - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nhã
Địa chỉ: 815 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế KIếN TRúC Và XâY DựNG AT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế KIếN TRúC Và XâY DựNG AT - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Tín
Địa chỉ: 2941/32/1 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ KEN XIN DA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ KEN XIN DA - Đại diện pháp luật: Dương Thị Lệ Hiếu
Địa chỉ: 69 đường số 10, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Chi Nhánh 2 - Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Và Kiến Trúc Xây Dựng Nam Việt

Mã số thuế: Chi Nhánh 2 - Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Và Kiến Trúc Xây Dựng Nam Việt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Liên
Địa chỉ: 122 đường số 10, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI DũNG TIếN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI DũNG TIếN - Đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Huy
Địa chỉ: 98 Đường 284 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THIếT Bị ĐIệN HOàNG NGọC LY

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THIếT Bị ĐIệN HOàNG NGọC LY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phụng
Địa chỉ: Số 96A Dã Tượng, Phường 10, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Cơ KHí XâY DựNG Và NộI THấT NHà VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Cơ KHí XâY DựNG Và NộI THấT NHà VIệT - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: 376/32/1 Đường số 41 Phú Định, Phường 16, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CS THắNG LợI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CS THắNG LợI - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Nhung
Địa chỉ: 909E/4 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG Cơ KHí TRườNG TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG Cơ KHí TRườNG TIếN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Trường
Địa chỉ: 118/28 Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ FRESH FOOD VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ FRESH FOOD VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Thảo
Địa chỉ: 184/38/49/117 đường âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH PHế LIệU TRầN ĐạI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHế LIệU TRầN ĐạI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Chương
Địa chỉ: 128 Đường 13, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH GOLD KIDDY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GOLD KIDDY - Đại diện pháp luật: Lê Thị Mỹ Lệ
Địa chỉ: Phòng 5.05 Lô B Chung cư D2 Phú Lợi đường Phạm Thế Hiển, Khu, Phường 7, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI ATN VIệT NAM

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI ATN VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Vòng Vãy Liên
Địa chỉ: 53 Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ GIảI TRí NGọC DANH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ GIảI TRí NGọC DANH - Đại diện pháp luật: Trang Thanh Nghĩa
Địa chỉ: 63/5 Đường Nguyễn Duy, Phường 14, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ KINH DOANH TRúC ĐàO

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ KINH DOANH TRúC ĐàO - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Hoàng
Địa chỉ: 26 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI HUỳNH GIA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI HUỳNH GIA PHáT - Đại diện pháp luật: Huỳnh Đức Trung
Địa chỉ: 20 Đường số 2, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh