Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận 6

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ THế GIớI GIảI TRí

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ THế GIớI GIảI TRí - Đại diện pháp luật: Dương Bảo Sơn
Địa chỉ: 233 Đặng Nguyên Cẩn, Phường 14, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH GREAT LIGHT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GREAT LIGHT - Đại diện pháp luật: Lư Vĩ Hằng
Địa chỉ: 87 Nguyễn Văn Luông, Phường 10, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Việt Nam Quốc Tế Mưa (NTNN)

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Việt Nam Quốc Tế Mưa (NTNN) - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Ngân
Địa chỉ: Số 11, đường số 26, khu dân cư Bình Phú, Phường 10, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH TRúC PHươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH TRúC PHươNG - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Huy
Địa chỉ: 168C Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ VIệT AROUND TRAVEL

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ VIệT AROUND TRAVEL - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nga
Địa chỉ: 217/36/3A Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH VINA VĩNH LợI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VINA VĩNH LợI - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Dương
Địa chỉ: Lô G, Cư xá Phú Lâm D, số nhà 72, 74 Đường Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU PHú ANH - KHO CHứA HàNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU PHú ANH - KHO CHứA HàNG - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuấn
Địa chỉ: số 621 Phạm Văn Chí, Phường 07, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ IN BAO Bì PHạM GIA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ IN BAO Bì PHạM GIA PHáT - Đại diện pháp luật: Trương Thị Bích Lựu
Địa chỉ: Số 349 đường Bến Phú Lâm, Phường 09, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH GIảI TRí ĐIệN Tử BIểN VàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIảI TRí ĐIệN Tử BIểN VàNG - Đại diện pháp luật: Trần Minh Hợp
Địa chỉ: 361 Đặng Nguyên Cẩn, Phường 13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Phạm Nguyên Long - Kho hàng

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Phạm Nguyên Long - Kho hàng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩn
Địa chỉ: 621 Lê Văn Chí, Phường 07, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU NôNG NGHIệP Và THủY SảN NGHĩA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU NôNG NGHIệP Và THủY SảN NGHĩA PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Diên Trải
Địa chỉ: 612 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh - Công ty TNHH Đăng Nghĩa

Mã số thuế: Chi nhánh - Công ty TNHH Đăng Nghĩa - Đại diện pháp luật: Đỗ Thu Hương
Địa chỉ: 621 Phạm Văn Chí, Phường 07, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THU GOM RáC MôI TRườNG XANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THU GOM RáC MôI TRườNG XANH - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thùy Linh
Địa chỉ: 119/45A1/1 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI IBCO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI IBCO - Đại diện pháp luật: Lâm Hồng Khoa
Địa chỉ: 297/3 Phan Văn Khỏe, Phường 05, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU THIêN DịCH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU THIêN DịCH - Đại diện pháp luật: Trần Văn ân
Địa chỉ: 354 Đường Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ GIảI TRí KHắC QUỳNH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ GIảI TRí KHắC QUỳNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Quỳnh
Địa chỉ: số 864 đường An Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THế GIớI DI ĐộNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THế GIớI DI ĐộNG - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thái Thanh
Địa chỉ: 227 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Kỹ NGHệ Lê GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Kỹ NGHệ Lê GIA - Đại diện pháp luật: Giang Thục Uẩn
Địa chỉ: 1524/2 Võ Văn Kiệt, Phường 03, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NộI THấT TOàN PHúC

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NộI THấT TOàN PHúC - Đại diện pháp luật: Lư Tuyết Loan
Địa chỉ: 479, 481 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH BấT ĐộNG SảN THáI BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH BấT ĐộNG SảN THáI BìNH - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thái Bình
Địa chỉ: 220 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU ONLY ONE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU ONLY ONE - Đại diện pháp luật: Phan Tịnh Thành
Địa chỉ: 829 Hồng Bàng, Phường 09, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ KIM THIêN BảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ KIM THIêN BảO - Đại diện pháp luật: Lâm Thiên Bảo
Địa chỉ: 07 Đường Số 01, Khu Phố Chợ Phú Lâm, Phường 13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT Lý THủY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT Lý THủY - Đại diện pháp luật: Lý Thị Thủy
Địa chỉ: 621 Phạm Văn Chí, Phường 07, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI BIếT ơN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI BIếT ơN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Quang
Địa chỉ: 753/9 Lò Gốm, Phường 09, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ MAI TáNG TâN LạC THọ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ MAI TáNG TâN LạC THọ - Đại diện pháp luật: Phan Trọng Danh
Địa chỉ: 36/58 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ QUốC Tế NAM PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ QUốC Tế NAM PHONG - Đại diện pháp luật: Đinh Hoàng Việt
Địa chỉ: 84 Cao Văn Lầu, Phường 02, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU MK VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU MK VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thọ
Địa chỉ: 79/36 đường Tân Hoà Đông, Phường 14, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ 2T

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ 2T - Đại diện pháp luật: Phan Thị Minh Trang
Địa chỉ: 01 Nguyễn Xuân Phụng, Phường 02, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

Hợp Tác Xã Vận tải ô tô Thanh Trung

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Vận tải ô tô Thanh Trung - Đại diện pháp luật: Giang Thị Kiều Ngân
Địa chỉ: 17 Lô K Cư xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TESHI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TESHI - Đại diện pháp luật: Châu Gia Tuấn
Địa chỉ: 46 đường số 10, Cư Xá Đài Rada Phú Lâm, Phường 13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh