Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận 5

CôNG TY TNHH GIảI TRí KIM NHậT THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH  GIảI TRí KIM NHậT THàNH - Đại diện pháp luật: Trần Kiến Huê
Địa chỉ: 30 Nguyễn Thời, Trung, Phường 06, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và GIA CôNG SảN XUấT ĐấT VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và GIA CôNG SảN XUấT  ĐấT VIệT - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy
Địa chỉ: Phòng 2.4 Số 1370 Võ Văn Kiệt, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CN Cty TNHH Linh Kiệt

Mã số thuế: CN Cty TNHH Linh Kiệt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nguyễn Lam Bằng
Địa chỉ: 198 Nguyễn Trãi, Phường 03, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CN Cty TNHH Linh Kiệt

Mã số thuế: CN Cty TNHH Linh Kiệt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nguyễn Lam Bằng
Địa chỉ: 763 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH 1 DNTN HUYềN HươNG

Mã số thuế: CHI NHáNH 1 DNTN HUYềN HươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Bằng
Địa chỉ: Quầy số 02 , Trung tâm 3, TX Đồng Khánh, Hẻm 10, Đường Đỗ Ng, Phường 14, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công Ty TNHH Linh Kiệt

Mã số thuế: Chi nhánh Công Ty TNHH Linh Kiệt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nguyễn Lam Bằng
Địa chỉ: 119 Trần hưng Đạo B, Phường 06, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CN Cty TNHH Linh Kiệt

Mã số thuế: CN Cty TNHH Linh Kiệt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nguyễn Lam Bằng
Địa chỉ: 483 Nguyễn Trãi, Phường 08, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công Ty TNHH Linh Kiệt

Mã số thuế: Chi nhánh Công Ty TNHH Linh Kiệt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nguyễn Lam Bằng
Địa chỉ: 438 Trần Hưng Đạo B, Phường 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH QUảNG CáO THáI LINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH QUảNG CáO THáI LINH - Đại diện pháp luật: Lâm Hư�U Phước
Địa chỉ: 80/7 Huy�nh Mâ�n ĐaÊt, Phường 02, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH LậP PHẩM THôNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LậP PHẩM THôNG - Đại diện pháp luật: Lâm Vạn Lập
Địa chỉ: 27 Phó Cơ Điều, Phường 12, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NHà HàNG KHáCH SạN ARA

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH NHà HàNG KHáCH SạN ARA - Đại diện pháp luật: Văn Trung
Địa chỉ: 116, 118 Trần Tuấn Khải, Phường 05, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG KIM NHI

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG KIM NHI - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thắng
Địa chỉ: Sạp A45 Tầng Hầm Chợ An Đông, Đường An Dương Vương, Phường 09, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI KARA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI KARA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Khanh
Địa chỉ: Số 31 Trần Bình Trọng, Phường 01, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VăN HóA ABC PICTURES

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VăN HóA ABC PICTURES - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Chi
Địa chỉ: CPR GLOBAL HOME 7, 9, 11 Trần Xuân Hoà, Phường 07, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Kỹ THUậT THươNG MạI QUốC CườNG M&E

Mã số thuế: CôNG TY TNHH  DịCH Vụ Kỹ THUậT THươNG MạI QUốC CườNG M&E - Đại diện pháp luật: Đỗ Nhật Tú
Địa chỉ: 46 Nguyễn Biểu, Phường 01, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH 1 CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG VậN TảI 68

Mã số thuế: CHI NHáNH 1 CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG VậN TảI 68 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phú
Địa chỉ: 271 Tân Thành, Phường 15, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MFOOD

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MFOOD - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Mỹ Linh
Địa chỉ: 535 đường Nguyễn Trãi, Phường 07, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN PHòNG KHáM PHụC HồI CHứC NăNG CửU LONG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN PHòNG KHáM PHụC HồI CHứC NăNG CửU LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Xuyến
Địa chỉ: 61, 63 Nguyễn Văn Đừng, Phường 06, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH HươNG QUY�NH HươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HươNG QUY�NH HươNG - Đại diện pháp luật: Lâm ThiÊ Hương
Địa chỉ: 147 Trâ�n Bi�nh TroÊng, Phường 02, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI QUốC Tế TOKORI

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI QUốC Tế TOKORI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tuấn
Địa chỉ: 105 Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIáO DụC VIệT ĐăNG QUANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIáO DụC VIệT ĐăNG QUANG - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Quang
Địa chỉ: 55A Hùng Vương, Phường 04, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KROWDPOP VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KROWDPOP VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Địa chỉ: 5A/2 Trần Phú, Phường 04, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mỹ Mỹ (NTNN)

Mã số thuế: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mỹ Mỹ (NTNN) - Đại diện pháp luật: 0301863909
Địa chỉ: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 02, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH VIETMAP

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH VIETMAP - Đại diện pháp luật: Võ Hoàng Anh Thy
Địa chỉ: 160 Trần Bình Trọng, Phường 03, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH 2048

Mã số thuế: CôNG TY TNHH 2048 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Duy
Địa chỉ: 809/33F Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SơN Q1

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SơN Q1 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Số 191 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VàNG BạC PHươNG ANH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VàNG BạC PHươNG ANH - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Ngọc
Địa chỉ: Gian hàng TA29+TA31+TA33 Tầng trệt, An Đông Plaza, 18 An Dươ, Phường 09, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN BạCH LONG Vĩ

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN BạCH LONG Vĩ - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hoà
Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Tri Phương, Phường 06, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI VậN TảI PHượNG HOàNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI VậN TảI PHượNG HOàNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Phượng
Địa chỉ: 21 Nguyễn Kim, Phường 12, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ IN ấN THàNH LượNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ IN ấN THàNH LượNG - Đại diện pháp luật: Trương Văn Lượng
Địa chỉ: 73 Tạ Uyên, Phường 15, Quận 5, TP Hồ Chí Minh