Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận 4

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CAMERA I-TECH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CAMERA I-TECH - Đại diện pháp luật: Đỗ Đăng Khoa
Địa chỉ: 02 Đường Tân Vĩnh, phường 04, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ GIảI TRí NAM THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ GIảI TRí NAM THàNH - Đại diện pháp luật: Hoắc Thành Nam
Địa chỉ: 170/28L/8A Bến Vân Đồn, phường 06, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG ĐỉNH THIêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG ĐỉNH THIêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cứ
Địa chỉ: 132/62 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TRò CHơI ĐIệN Tử Hồ THU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRò CHơI ĐIệN Tử Hồ THU - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Thu
Địa chỉ: 59 Đường số 9, phường 04, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN BấT ĐộNG SảN NAM PHươNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN BấT ĐộNG SảN NAM PHươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phước
Địa chỉ: 68 Hoàng Diệu, phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH BúP TRà TươI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BúP TRà TươI - Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Nghĩa
Địa chỉ: 92B/17/10 Tôn Thất Thuyết, phường 15, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ NHậT MINH BAKERY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ NHậT MINH BAKERY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhật Minh
Địa chỉ: 84 Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TECHNIC DEVELOPMENT VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TECHNIC DEVELOPMENT VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Adriano Bolzonello
Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà Đinh Lễ, số 01 Đinh Lễ, phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THáI TRầN VINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THáI TRầN VINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hùng
Địa chỉ: Phòng 08, Lầu 15, Lô M3 Chung Cư Tôn Thất Thuyết, Số 01 Tôn, phường 01, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ CôNG NGHệ TOàN NăNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ CôNG NGHệ TOàN NăNG - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Thủy
Địa chỉ: 58/7/6/1 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN METROPLEX

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN METROPLEX - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thịnh
Địa chỉ: 33A Bến Vân Đồn, phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN CHILLI

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN CHILLI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Lộc
Địa chỉ: 198/229A Đoàn Văn Bơ, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ GạO SAO VIệT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ GạO SAO VIệT - Đại diện pháp luật: Phạm Trung Quỳnh
Địa chỉ: 512 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG BLUE RIVER

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG BLUE RIVER - Đại diện pháp luật: Hà Thanh Vân
Địa chỉ: Phòng 18A8, Chung cư Copac, Số 12, Đường Tôn Đản, phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT VIệT SING

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT VIệT SING - Đại diện pháp luật: âu Lê Vĩ Kiệt
Địa chỉ: 212 Khánh Hội, phường 06, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư DịCH Vụ TRí DũNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư DịCH Vụ TRí DũNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trí Dũng
Địa chỉ: 102 Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SAM JUNG GLOBAL

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SAM JUNG GLOBAL - Đại diện pháp luật: Dương Quang Phúc
Địa chỉ: Lầu 3, Số 360A Bến Vân Đồn, phường 01, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và Tư VấN MAY MặC GIA THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và Tư VấN MAY MặC GIA THàNH - Đại diện pháp luật: Bùi Quốc Thanh
Địa chỉ: B66/5 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT Gỗ CHế BIếN LâM SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT Gỗ CHế BIếN LâM SơN - Đại diện pháp luật: Đinh Gia Quốc Tiến
Địa chỉ: 500/57 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DượC PHẩM NEW FAR EAST

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DượC PHẩM NEW FAR EAST - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Địa chỉ: Số 011 Cao ốc H1, đường Hoàng Diệu, phường 09, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH YếN SàO THảO NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH YếN SàO THảO NGUYêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân Thảo
Địa chỉ: Số M2.12 Toà nhà B5 đường số 48, phường 03, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ BấT ĐộNG SảN KHANG AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ BấT ĐộNG SảN KHANG AN - Đại diện pháp luật: Châu Thị Lệ Loan
Địa chỉ: 112 Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THựC PHẩM & Đồ UốNG AN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THựC PHẩM & Đồ UốNG AN PHáT - Đại diện pháp luật: Phan Hồ Trung Hiếu
Địa chỉ: 538/22 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư DịCH Vụ PHáT TRIểN ANH TUấN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư DịCH Vụ PHáT TRIểN  ANH TUấN - Đại diện pháp luật: Bùi Như Quỳnh
Địa chỉ: 443 Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ BùI GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ BùI GIA - Đại diện pháp luật: Bùi Lê Trí
Địa chỉ: 263/1 Xóm Chiếu, phường 15, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KIếN TRúC HARA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KIếN TRúC HARA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quý
Địa chỉ: 92B/21 Tôn Thất Thuyết, phường 15, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG ANH NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG ANH NGUYêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Nhung
Địa chỉ: 676/4A Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Dtrack (NTNN)

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dtrack (NTNN) - Đại diện pháp luật: Công Ty TNHH Dtrack
Địa chỉ: Go02, 32, Lầu 2, Tòa nhà Galaxy9, Số 9 Nguyễn Khoái, phường 01, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI LONG QUí

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI LONG QUí - Đại diện pháp luật: Trần Thị Quí
Địa chỉ: 222 đường Xóm Chiếu, phường 15, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Đỗ HOàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Đỗ HOàNG - Đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Hoàng
Địa chỉ: 122 đường Vĩnh Khánh, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh