Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận 3

CôNG TY Cổ PHầN KIêN KHảI

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN KIêN KHảI - Đại diện pháp luật: Lê Thiên Nhã
Địa chỉ: 117, 119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SHL

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SHL - Đại diện pháp luật: Thái Anh Lộc
Địa chỉ: 62A, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH LIêN DOANH BLUE STAR FOOD PIZZA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LIêN DOANH BLUE STAR FOOD PIZZA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nam
Địa chỉ: 424 A Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MOMAVIET

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MOMAVIET - Đại diện pháp luật: Geert - Jan Ten Hoonte
Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà Loyal 151 Võ Thị Sáu, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công Ty TNHH Linh Kiệt

Mã số thuế: Chi nhánh Công Ty TNHH Linh Kiệt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nguyễn Lam Bằng
Địa chỉ: 536 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH YPPUNA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH YPPUNA - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Bích Ngọc
Địa chỉ: Số 645/1 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ QUảNG CáO NHậT ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ QUảNG CáO NHậT ANH - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Bạch Sương
Địa chỉ: 242/91 Đường Trần Thiện Thuật, Phường 03, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG HồNG MINH CHáNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG HồNG MINH CHáNH - Đại diện pháp luật: Trần Hồng Trí
Địa chỉ: Tầng lửng, Tòa nhà An Phú Plaza, 117, 119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH HOMMIE VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOMMIE VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Phạm Nguyễn Thoại Vân
Địa chỉ: 466/23 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TôI YêU VOI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TôI YêU VOI - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Vân
Địa chỉ: Tầng Lửng Tòa nhà An Phú Plaza 117, 119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI MắT KíNH 9999

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI MắT KíNH 9999 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Nhiên
Địa chỉ: 2A Nguyễn Sơn Hà, Phuờng 05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MTV XUấT NHậP KHẩU V.S.T

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV XUấT NHậP KHẩU V.S.T - Đại diện pháp luật: Trần Hiệu Thành
Địa chỉ: 32 Đường số 4 Cư Xá Đô Thành, Phường 04, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KINH DOANH THáI GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH THáI GIA - Đại diện pháp luật: Thái Văn Quang
Địa chỉ: 467/28 Điện Biên Phủ, Phường 03, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư VTT LUCKY

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư VTT LUCKY - Đại diện pháp luật: Võ Nguyễn Thảo Uyên
Địa chỉ: Số 41/1 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử 187

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử 187 - Đại diện pháp luật: Hỷ Phong Sọi
Địa chỉ: Số 187 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 10, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH COCO SIN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH COCO SIN - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Kim Yến
Địa chỉ: 328 Võ Văn Tần, Phuờng 05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NGON KOREA

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH NGON KOREA - Đại diện pháp luật: Hồ Minh Hoàng
Địa chỉ: 6B Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH QUảN Lý TàI NăNG GươNG MặT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH QUảN Lý TàI NăNG GươNG MặT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Xuân Thi
Địa chỉ: 133, 135 Bàn Cờ, Phường 03, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DELIVR

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DELIVR - Đại diện pháp luật: Ngô Ngọc Trường Hân
Địa chỉ: 154/3 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH GIảI PHáP Y DượC NAM AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIảI PHáP Y DượC NAM AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Khánh
Địa chỉ: Tầng lửng, Tòa nhà An Phú Plaza, 117, 119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TIN HọC XUâN MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TIN HọC XUâN MINH - Đại diện pháp luật: Lâm ái Liên
Địa chỉ: Tầng Lửng Tòa nhà An Phú Plaza, 117, 119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN VESTA VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN VESTA VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Anh
Địa chỉ: 97 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TWD VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TWD VIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thảo
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà PaxSky 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VảI NộI THấT ĐạI PHú AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VảI NộI THấT ĐạI PHú AN - Đại diện pháp luật: Lê Đình Mạnh Linh
Địa chỉ: 60/19A Lý Chính Thắng, Phường 08, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ NHA KHOA SP

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ NHA KHOA SP - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Cường
Địa chỉ: 331 Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ME NATURE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ME NATURE - Đại diện pháp luật: Hà Mai Hoa
Địa chỉ: Tầng lửng, Tòa nhà An Phú Plaza, 117, 119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH GạO HạT NGọC TRờI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GạO HạT NGọC TRờI - Đại diện pháp luật: Trang Thị Huy Nhất
Địa chỉ: 85 Nguyễn Sơn Hà, Phuờng 05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NHôM KíNH THế HIểN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NHôM KíNH THế HIểN - Đại diện pháp luật: Trương Thế Hiển
Địa chỉ: Tầng 8, Toà Nhà Loyal, 151 Võ Thị Sáu, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐàO TạO NAPHA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐàO TạO NAPHA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phúc Hải
Địa chỉ: Tầng Lửng, Toà nhà An Phú Plaza, 117, 119 Đường Lý Chính Thắn, Phường 07, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH QUảNG Bá XúC TIếN THươNG MạI ASIAN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH QUảNG Bá XúC TIếN THươNG MạI ASIAN - Đại diện pháp luật: Phạm Huỳnh Hồng Đào
Địa chỉ: Tầng lửng, Tòa nhà An Phú Plaza, 117, 119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, TP Hồ Chí Minh