Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận 12

CôNG TY TNHH IN Vũ TườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH IN Vũ TườNG - Đại diện pháp luật: Trần Vũ Đức
Địa chỉ: Số 453/122 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SPA SINH ĐôI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SPA SINH ĐôI - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lan Nhi
Địa chỉ: 22/55D Song Hành, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐINH TRí

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐINH TRí - Đại diện pháp luật: Đinh Trí Tĩnh
Địa chỉ: 149/5/1, đường TTN 17, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ NHà HàNG NGọC BảO TRâN

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ NHà HàNG NGọC BảO TRâN - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Vũ
Địa chỉ: 183/16 Huỳnh Thị Hai, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THựC PHẩM SôNG XANH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THựC PHẩM SôNG XANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đại Hiệp
Địa chỉ: 57/6 Tân Thới Nhất 11, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI HùNG HUY HOàNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI HùNG HUY HOàNG - Đại diện pháp luật: Ngô Thanh Hùng
Địa chỉ: 11/2 Lê Văn Khương, khu phố 7, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHươNG THảO - CửA HàNG TIệN íCH Và BìNH ổN GIá PHươNG THảO

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHươNG THảO - CửA HàNG TIệN íCH Và BìNH ổN GIá PHươNG THảO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Như Huệ
Địa chỉ: Số 1 đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VETBOX.VN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VETBOX.VN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thư
Địa chỉ: 973/98 Nguyễn ảnh Thủ, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CN Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Minh Và Tâm

Mã số thuế: CN Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Minh Và Tâm - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Tâm
Địa chỉ: 224/27/55 Vườn Lài KP.02, phường An Phú Đông, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VIệT VI NA - KHO HàNG 2

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VIệT VI NA - KHO HàNG 2 - Đại diện pháp luật: Lê Châu Báu
Địa chỉ: 26/2A2 Lê Văn Khương, Khu phố 5, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ NAM ĐàN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ NAM ĐàN - Đại diện pháp luật: Bùi Trung Chiến
Địa chỉ: Số 74 Đường HT44, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Cơ KHí THươNG MạI THIêN TạO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Cơ KHí THươNG MạI THIêN TạO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phước
Địa chỉ: 34/35 Đường An Phú Đông 27, Tổ 48, Khu phố 3, phường An Phú Đông, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Kỹ THUậT PURIFIED WATER

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Kỹ THUậT PURIFIED WATER - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị An
Địa chỉ: Số 48A Đường TCH 21, Khu phố 1, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH VIễN THôNG VINAGPS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VIễN THôNG VINAGPS - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương Lý
Địa chỉ: 190/19/12 đường TTH 21, Tổ 13, Khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Cơ ĐIệN Vũ HàN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Cơ ĐIệN Vũ HàN - Đại diện pháp luật: Vòng A Pao
Địa chỉ: 1304 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MTV DịCH Vụ NHà ĐấT PHú THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV DịCH Vụ NHà ĐấT PHú THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Nhật
Địa chỉ: Số 5B5, Đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ NGâN MI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ NGâN MI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hậu
Địa chỉ: 33/4B Nguyễn Văn Quá, Khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI Và PHáT TRIểN ĐồNG TâM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI Và PHáT TRIểN ĐồNG TâM - Đại diện pháp luật: Lê Đình Toàn
Địa chỉ: Số 63/9 Khu phố 2, đường Lê Thị Nho, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU TRườNG AN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU TRườNG AN - Đại diện pháp luật: Đoàn Việt Cường
Địa chỉ: 678/62/64 Nguyễn ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ GARMENTTECH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ GARMENTTECH - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thái
Địa chỉ: 303/46 Đường Dương Thị Mười, Khu Phố 9, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NHôM KíNH TIếN ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NHôM KíNH TIếN ĐạT - Đại diện pháp luật: Cao Anh Đạt
Địa chỉ: 265/34 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN THươNG MạI SBM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN THươNG MạI SBM - Đại diện pháp luật: Lê Văn Minh
Địa chỉ: 118/2/8 Đường TX 38, phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Tư VấN Và ĐàO TạO CùNG BạN BêN CON

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Tư VấN Và ĐàO TạO CùNG BạN BêN CON - Đại diện pháp luật: Đoàn Hương Thùy
Địa chỉ: 32/2A Đường Nguyễn Văn Qúa, Tổ 2, Khu phố 1, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI Và DU LịCH ĐạI DũNG SàI GòN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI Và DU LịCH ĐạI DũNG SàI GòN - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Khởi
Địa chỉ: 936 Quốc Lộ 1A, phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NAM SơN LâM

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH NAM SơN LâM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: 738/2 Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NộI THấT SơN THủY PHáT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH NộI THấT SơN THủY PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuấn
Địa chỉ: Số 341 Đường TX25, phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ARCHSQUARE

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH ARCHSQUARE - Đại diện pháp luật: Phạm Tấn Hòa
Địa chỉ: 477/5A Vườn Lài, phường An Phú Đông, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG ĐịA BảO

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG ĐịA BảO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ánh Nga
Địa chỉ: 48/2, đường Lê Văn Khương, Khu phố 7, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THủY SảN T&T VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THủY SảN T&T VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tuyển
Địa chỉ: 215 Tân Chánh Hiệp 21, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN CHUYểN QUốC Tế THủY VâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN CHUYểN QUốC Tế THủY VâN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Thủy
Địa chỉ: 500/170/28A Đường Hiệp Thành 13, Khu phố 3, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP Hồ Chí Minh