Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận 11

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BáCH ĐạT THôNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BáCH ĐạT THôNG - Đại diện pháp luật: Đoàn Chí Quang
Địa chỉ: 233A Thái Phiên, Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XOàI S2T

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XOàI S2T - Đại diện pháp luật: Từ Diệu Đông
Địa chỉ: 221/8 Hà Tôn Quyền, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ IN ấN Và QUảNG CáO THIêN PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ IN ấN Và QUảNG CáO THIêN PHúC - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Dung
Địa chỉ: 341/56S Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THéP BắC VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THéP BắC VIệT - Đại diện pháp luật: Trịnh Hoàng Mến
Địa chỉ: 451 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG PHáT TRIểN THANH TùNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG  PHáT TRIểN THANH TùNG - Đại diện pháp luật: Phạm Võ Thanh Tùng
Địa chỉ: Số 317/4A Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ KIM PHáT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ KIM PHáT - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Sơn
Địa chỉ: Số 106/15 Đường Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI BáCH LâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI BáCH LâM - Đại diện pháp luật: Tăng Bội Linh
Địa chỉ: 130/3 Hà Tôn Quyền, Phường 4, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI BảO THáI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI BảO THáI - Đại diện pháp luật: Hồng Thục Hàn
Địa chỉ: 52/110D Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ D&Y

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ D&Y - Đại diện pháp luật: Tô Chí Cường
Địa chỉ: Số 75/15 Đường Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THế GIớI DI ĐộNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THế GIớI DI ĐộNG - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thái Thanh
Địa chỉ: 295, 297, 299 Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHúC THY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHúC THY - Đại diện pháp luật: Lê Thụy Khánh Vân
Địa chỉ: 247/47/4 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU VICTOR VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU VICTOR VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Vòng Chuyên Hữu
Địa chỉ: 341/66B Đường Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TRANG TRí NộI THấT HùNG THANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRANG TRí NộI THấT HùNG THANH - Đại diện pháp luật: Lưu Hán Hùng
Địa chỉ: 3, 3 Lô E Chung Cư Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI INNO VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI INNO VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Lương Thị Kim Oanh
Địa chỉ: 203/6, đường Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SơN QUốC - KHO CHứA HàNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SơN QUốC - KHO CHứA HàNG - Đại diện pháp luật: Hồng Quốc Tuấn
Địa chỉ: 36C/26 Đường 762 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MONO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MONO - Đại diện pháp luật: Trần Nhật Nguyên
Địa chỉ: 708/19/37 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN SUCCESSFUL BUSINESS TRANSFORMATION

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SUCCESSFUL BUSINESS TRANSFORMATION - Đại diện pháp luật: Dương Hùng Sơn
Địa chỉ: 184 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Mỹ PHẩM LT BEAUTY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Mỹ PHẩM LT BEAUTY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Bích
Địa chỉ: Số 229, Lô D, Chung cư Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN VàNG BạC KHảI UY

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN VàNG BạC KHảI UY - Đại diện pháp luật: Trương Diễm Kiều
Địa chỉ: 214/59 Hàn Hải Nguyên, Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KHAI TâM TRí

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH KHAI TâM TRí - Đại diện pháp luật: âu Sĩ Kính
Địa chỉ: 56A Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THờI TRANG BELLEZZA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THờI TRANG BELLEZZA - Đại diện pháp luật: Trần Thế Vinh
Địa chỉ: 503, 505 Minh Phụng, Phường 10, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI Và TRANG TRí NộI THấT NGHI KHANG GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI Và TRANG TRí NộI THấT NGHI KHANG GIA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Văn
Địa chỉ: 23 Tổng Lung, Phường 13, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và Tư VấN XâY DựNG PHáT THIêN LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và Tư VấN XâY DựNG PHáT THIêN LộC - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Kiệt
Địa chỉ: Số 465 Đường Minh Phụng, Phường 10, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI - DịCH Vụ - XâY DựNG TAMAY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI - DịCH Vụ - XâY DựNG TAMAY - Đại diện pháp luật: Lý Trường Sơn
Địa chỉ: 151/32 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH 400

Mã số thuế: CôNG TY TNHH 400 - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Trường
Địa chỉ: 56/29 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HOàN THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HOàN THịNH - Đại diện pháp luật: Đặng Thanh Trà
Địa chỉ: Số nhà 226, Chung cư Lạc Long Quân, đường Nguyễn Văn Phú, Phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ AN HIềN NHI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ AN HIềN NHI - Đại diện pháp luật: Đỗ Nguyễn Nhựt Hiền
Địa chỉ: 40/29 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THờI TRANG Mỹ QUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THờI TRANG Mỹ QUYêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thắm
Địa chỉ: 57 ông ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NGUYệT THư ASIAN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NGUYệT THư ASIAN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Thanh
Địa chỉ: 7/31 Trịnh Đình Trọng, Phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ NHậT PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ NHậT PHáT - Đại diện pháp luật: Mã Quốc Hồng
Địa chỉ: 199 Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh