Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận 10

CHI NHáNH CôNG TY TNHH LIêN DOANH PAN VIệT NAM

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH LIêN DOANH PAN VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Võ Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: 130 đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ BầU TRờI SàI GòN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ BầU TRờI SàI GòN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuỳ Giao
Địa chỉ: 153/7B Cao Thă�ng, Phường 11, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH IGP.VN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH IGP.VN - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Xuân
Địa chỉ: N4 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KHôNG GIAN Mã

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHôNG GIAN Mã - Đại diện pháp luật: Nguyễn Gia Toàn
Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN XâY DựNG 168 TRUNG THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN XâY DựNG 168 TRUNG THàNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Thành
Địa chỉ: 23/13 Hồ Thị Kỷ, Phường 01, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH GIảI TRí âM NHạC BướC NHảY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIảI TRí âM NHạC BướC NHảY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phú
Địa chỉ: 658 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THẩM Mỹ BáC Sĩ TRUNG SEOUL CLINIC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THẩM Mỹ BáC Sĩ TRUNG SEOUL CLINIC - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thúy
Địa chỉ: 428 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI NộI THấT HOàN PHáT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI NộI THấT HOàN PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Sơn
Địa chỉ: 332 Ngô Gia Tự, Phường 04, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PAN CLINIC

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH PAN CLINIC - Đại diện pháp luật: Võ Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: 130 đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN KIếN TRúC XâY DựNG NBA

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN KIếN TRúC XâY DựNG NBA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bùi Duy Quang
Địa chỉ: 626/6 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KHáCH SạN NAM BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHáCH SạN NAM BìNH - Đại diện pháp luật: Phan Thị Bạch Yến
Địa chỉ: 391/42 Đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH HOA XươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOA XươNG - Đại diện pháp luật: Tiển Lệ Nhi
Địa chỉ: 450 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN GIáO DụC HARFORD ENGLISH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN GIáO DụC HARFORD ENGLISH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiền
Địa chỉ: 497/21 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH GAS ONE VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GAS ONE VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Phan Ngọc Dũng
Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà Đức Linh Nguyễn, 781/C1, C2 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH 3 THáNG 2 - CôNG TY TNHH NHA KHOA KIM

Mã số thuế: CHI NHáNH 3 THáNG 2 - CôNG TY TNHH NHA KHOA KIM - Đại diện pháp luật: Sử Duy Bin
Địa chỉ: 396, 398 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Bích Sơn

Mã số thuế: Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Bích Sơn - Đại diện pháp luật: Trần Thị Bích Ngọc
Địa chỉ: 120 Ngô Gia Tự, Phường 09, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH âM NHạC HồNG NHâN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH âM NHạC HồNG NHâN - Đại diện pháp luật: Trương Thị Hồng
Địa chỉ: 325 Lý Thái Tổ, Phường 09, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP NHâN Sự MEKONG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP NHâN Sự MEKONG - Đại diện pháp luật: Đào Minh Trường
Địa chỉ: 319, A8 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ TRúC THư

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ TRúC THư - Đại diện pháp luật: Ngô Trần Minh Thảo
Địa chỉ: 833 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN KHOáNG SảN DUY TâN WOLFRAM BìNH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN KHOáNG SảN DUY TâN WOLFRAM BìNH THUậN - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Khiên
Địa chỉ: 7A/95 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Kho hàng Minh Tiến

Mã số thuế: Kho hàng Minh Tiến - Đại diện pháp luật: Bùi Oanh Yến
Địa chỉ: 136A Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TRò CHơI Có THưởNG LạC LạC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRò CHơI Có THưởNG LạC LạC - Đại diện pháp luật: Huỳnh Quốc Minh
Địa chỉ: 310/10 Ngô Quyền, Phường 08, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TIN HọC THIêN PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TIN HọC THIêN PHú - Đại diện pháp luật: Thạch Thị Thùy Trang
Địa chỉ: 497/15 Đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SONG HóA

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SONG HóA - Đại diện pháp luật: Cao Trường Sơn
Địa chỉ: 156 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DISICO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DISICO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Sơn
Địa chỉ: 623/41 Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐàO TạO Và CUNG ứNG HUấN LUYệN VIêN Cá NHâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐàO TạO Và CUNG ứNG HUấN LUYệN VIêN Cá NHâN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phong
Địa chỉ: 117 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MộC MIêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MộC MIêN - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hoài
Địa chỉ: 344A Lê Hồng Phong, Phường 01, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MYVINA PRO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MYVINA PRO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh Uyên
Địa chỉ: 57/12D Hoà Hưng, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SOLO ONE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SOLO ONE - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Kha
Địa chỉ: 163/15/14 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU ĐA PHướC

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU ĐA PHướC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiên
Địa chỉ: 491 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10, TP Hồ Chí Minh