Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Hóc Môn

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐIệN LạNH TâM ĐứC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐIệN LạNH TâM ĐứC - Đại diện pháp luật: Trương Công Đức
Địa chỉ: 41/1U, ấp Trung Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

Phân Xưởng 1- Cty TNHH An Thắng

Mã số thuế: Phân Xưởng 1- Cty TNHH An Thắng - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Long
Địa chỉ: 53/2F ấp Tam Đông 1, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH Số 37 TP.HCM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH Số 37 TP.HCM - Đại diện pháp luật: Võ Phước Đông
Địa chỉ: Số 51/5 ấp Tiền Lân 1, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TRò CHơI ĐIệN Tử TRầN THôNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRò CHơI ĐIệN Tử TRầN THôNG - Đại diện pháp luật: Trần Thông
Địa chỉ: 131A Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TRò CHơI ĐIệN Tử HữU LợI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRò CHơI ĐIệN Tử HữU LợI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lợi
Địa chỉ: 3/121 ấp Nam Thới, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TRò CHơI ĐIệN Tử VăN HOàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRò CHơI ĐIệN Tử VăN HOàNG - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hoàng
Địa chỉ: 29/9A ấp Trung Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và TRANG TRí NộI THấT HưNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và TRANG TRí NộI THấT HưNG PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: 128C Nguyễn ảnh Thủ, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Cơ ĐIệN Tử HIệP PHáT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH Cơ ĐIệN Tử HIệP PHáT - Đại diện pháp luật: Bùi Việt Trâm
Địa chỉ: 54/3C Bà Điểm 12, ấp Nam Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NHựA PHáT ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NHựA PHáT ĐạT - Đại diện pháp luật: Võ Anh Đạt
Địa chỉ: 174/5E Tân Thới 3, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NHôM KíNH ĐạI TâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NHôM KíNH ĐạI TâN - Đại diện pháp luật: Vũ Duy Tân
Địa chỉ: 68/4B ấp 1, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH HồNG MAI VY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HồNG MAI VY - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Vân
Địa chỉ: A5, Lầu 14, Chung Cư HQC Hóc Môn, Đường Nguyễn Thị Sóc, Xã Xuân T Đông, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN THươNG MạI MAI HươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN THươNG MạI MAI HươNG - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Hà
Địa chỉ: Số 66/3G Đường Đồng Tâm, ấp Trung Mỹ Tây, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ GOLDEN TRANS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ GOLDEN TRANS - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thanh Thúy
Địa chỉ: Số 271 Trịnh Thị Miếng, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư XâY DựNG AN THANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư XâY DựNG AN THANH - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thanh
Địa chỉ: 3/528 ấp Nhị Tân, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN CấP NướC TâN PHươNG NAM

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN CấP NướC TâN PHươNG NAM - Đại diện pháp luật: Lê Quang Tân
Địa chỉ: 27/6N Đường Nguyễn Thị Thử, ấp 3, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH 16 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TRò CHơI ĐIệN Tử QUốC CườNG

Mã số thuế: CHI NHáNH 16 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TRò CHơI ĐIệN Tử QUốC CườNG - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Viễn
Địa chỉ: 38/7B Đường Song Hành Quốc lộ 22 ấp Thới Tây 2, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH 17 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TRò CHơI ĐIệN Tử QUốC CườNG

Mã số thuế: CHI NHáNH 17 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TRò CHơI ĐIệN Tử QUốC CườNG - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Viễn
Địa chỉ: 79 Đường Liên Xã Tân Hiệp, ấp Tân Thới 1, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Y LựC ĐạT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Y LựC ĐạT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai Hoan
Địa chỉ: 15/7F Dương Công Khi, ấp 1, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI - DịCH Vụ HưNG ĐIểN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI - DịCH Vụ HưNG ĐIểN - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Điển
Địa chỉ: 49/15A Tổ 30, Khu phố 03, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH G.O.C VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH G.O.C VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Hồng Phương Liêm
Địa chỉ: 3/3 ấp 4, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Vỏ XE MINH áNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Vỏ XE MINH áNH - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Phong
Địa chỉ: 51/1A ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân T Đông, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ QUốC CảNH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ QUốC CảNH - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Cảnh
Địa chỉ: Số 59/2/3A đường Phan Văn Hớn, ấp 7, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Cơ KHí CHíNH XáC ĐồNG TâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Cơ KHí CHíNH XáC ĐồNG TâM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Chánh Việt
Địa chỉ: 69/11D, ấp Dân Thắng 1, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ IN ấN - QUảNG CáO F.B.C

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ IN ấN - QUảNG CáO F.B.C - Đại diện pháp luật: Hứa An
Địa chỉ: 86/9A ấp 7, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ PHướC NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ PHướC NGUYêN - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Nhiều
Địa chỉ: 158A, ấp Đông, đường Nguyễn ảnh Thủ, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH 1 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI HOA VIệT Mỹ

Mã số thuế: CHI NHáNH 1 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI HOA VIệT Mỹ - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Phước
Địa chỉ: 50/3 Khu phố 3, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH GIáO DụC ĐàO TạO ESC

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH GIáO DụC ĐàO TạO ESC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàng Thảo
Địa chỉ: 4/2 đường Nam Thới, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH GIáO DụC ĐàO TạO ESC

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH GIáO DụC ĐàO TạO ESC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàng Thảo
Địa chỉ: 164/1D, đường Tô Ký, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SX TAIYO VN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SX TAIYO VN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lưu Nghiệp
Địa chỉ: 2A Đường Bùi Công Trừng, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư TườNG ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư TườNG ĐạT - Đại diện pháp luật: Vưu Lâm Long
Địa chỉ: 104/3B Đường Tân Hiệp 16, ấp Tân Thới 2, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh