Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Củ Chi

CôNG TY TNHH THươNG MạI TăNG THị

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI TăNG THị - Đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Khánh Ngân
Địa chỉ: Số nhà 1235, đường Tỉnh Lộ 7, ấp Xóm Trại, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ THủY TRúC

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ THủY TRúC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Quốc
Địa chỉ: 248 đường Tam Tân, ấp Tam Tân, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NộI THấT Mỹ NGHệ ĐồNG TâM

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH NộI THấT Mỹ NGHệ ĐồNG TâM - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Giao
Địa chỉ: 432/6 Tỉnh lộ 9, ấp 1, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HPCONS

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH HPCONS - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hà
Địa chỉ: Số 14 đường 171, ấp 5, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG HUỳNH KIM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG HUỳNH KIM - Đại diện pháp luật: Lê Vũ Hồng Hạnh
Địa chỉ: 11A Nguyễn Văn On, Khu phố 2, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MAY MặC Hà NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MAY MặC Hà NAM - Đại diện pháp luật: Lê Văn Sỷ
Địa chỉ: Số 40A Đường số 121, ấp 5, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KIM NGUYêN HâN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KIM NGUYêN HâN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Trúc
Địa chỉ: 380/30/3 Đường Nguyễn Thị Nê, ấp Phú Hiệp, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Cơ KHí XâY DựNG NộI THấT GIA BảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Cơ KHí XâY DựNG NộI THấT GIA BảO - Đại diện pháp luật: Đặng Thế Thoại
Địa chỉ: 25A Trần Tử Bình, Tổ 4, ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CN Cty TNHH MTV VLXD Và XL TM BMC-CH KD VLXD BMC

Mã số thuế: CN Cty TNHH MTV VLXD Và XL TM BMC-CH KD VLXD BMC - Đại diện pháp luật: Đặng Minh Truyền
Địa chỉ: Tổ 3 Khu Phố 2 Thị Trấn Củ Chi, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công ty TNHH Xăng Dầu Cao Cường - Trạm Xăng Dầu Trung Lập

Mã số thuế: Chi Nhánh Công ty TNHH Xăng Dầu Cao Cường - Trạm Xăng Dầu Trung Lập - Đại diện pháp luật: Lâm Hiếu Nghĩa
Địa chỉ: 110 Tỉnh Lộ 7, Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH Củ CHI - CôNG TY TNHH MA Bư

Mã số thuế: CHI NHáNH Củ CHI - CôNG TY TNHH MA Bư - Đại diện pháp luật: Lâm Kiệt
Địa chỉ: 52 Đường 29, ấp Tân Lập, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH NôNG TRạI HOA LúA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH NôNG TRạI HOA LúA - Đại diện pháp luật: Lê Thị ánh Nguyệt
Địa chỉ: số 16 đường 775, tổ 3, ấp Xóm Chùa, Xã An Phú, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY CP CHăN NUôI C.P VIệT NAM - Chi Nhánh 3 TạI TP Hồ CHí MINH (NTNN)

Mã số thuế: CôNG TY CP CHăN NUôI C.P VIệT NAM - Chi Nhánh 3 TạI TP Hồ CHí MINH (NTNN) - Đại diện pháp luật: Huỳnh Đỗ Vĩnh Khương
Địa chỉ: Lô C4, 3, đường D5 và lô C4, 4 đường N10, KCN Tân Phú Trung, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC SPC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC SPC - Đại diện pháp luật: Châu Văn Dưỡng
Địa chỉ: 83A Bùi Thị He, Khu phố 1, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH VậN TảI AN TOàN HồNG VY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI AN TOàN HồNG VY - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Thùy
Địa chỉ: 44A Nguyễn Văn Ni, Tổ 3, Khu phố 6, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH VIễN THôNG SONG THIêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VIễN THôNG SONG THIêN - Đại diện pháp luật: Mai Thiên Bảo
Địa chỉ: Số 424 ấp 6A đường Bình Mỹ, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KHáCH SạN NGọC NGHĩA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHáCH SạN NGọC NGHĩA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Trung
Địa chỉ: Số 7 đường ông ích Đường, khu phố 3, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PLASTIC AN VIệT - XưởNG SảN XUấT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH PLASTIC AN VIệT - XưởNG SảN XUấT - Đại diện pháp luật: Võ Thành Phương
Địa chỉ: Số 121 đường 129, Tổ 2, ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG THịNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG THịNH PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết
Địa chỉ: 22/1C Đường Số 110, Tổ 4, ấp 2A, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THựC PHẩM NHậT VINH

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THựC PHẩM NHậT VINH - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Hòa
Địa chỉ: Lô C2, 3, 4 Đường D4 Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SAGO FARM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SAGO FARM - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Đạt
Địa chỉ: 361 Nguyễn Văn Khạ, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI Lê BìNH

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI Lê BìNH - Đại diện pháp luật: Lê Văn Khánh
Địa chỉ: 576/70B, ấp 6A, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THựC PHẩM RICO - XưởNG SảN XUấT 1

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THựC PHẩM RICO - XưởNG SảN XUấT 1 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Rị
Địa chỉ: 493/1C Tỉnh Lộ 15, Tổ 91, ấp Phú Bình, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI THựC PHẩM NGọC NHI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI THựC PHẩM NGọC NHI - Đại diện pháp luật: Trần Quang Hậu
Địa chỉ: 295/5 Hẻm 295, đường Quốc lộ 22, Tổ 8, ấp Thượng, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI XâY DựNG VậN TảI ANH DUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI XâY DựNG VậN TảI ANH DUY - Đại diện pháp luật: Lê Thu Hiền
Địa chỉ: 702 Tỉnh Lộ 15, ấp Đình, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI TRầN NHư

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI TRầN NHư - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Tâm
Địa chỉ: 1/4 đường số 500, ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Mỹ PHẩM HOàNG ĐạI PHáT - XưởNG SảN XUấT I

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Mỹ PHẩM HOàNG ĐạI PHáT - XưởNG SảN XUấT I - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Bảo Huyền
Địa chỉ: 17/26 Đường 458, Tổ 5, ấp Thạnh An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SHENG DAR

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SHENG DAR - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tánh
Địa chỉ: 306/4 Võ Văn Bích, ấp 4B, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XăNG DầU TMC

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XăNG DầU TMC - Đại diện pháp luật: Trần Tiến Thành
Địa chỉ: 657 Quốc Lộ 22, ấp Chợ, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN - XâY LắP ĐIệN THàNH TíN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN - XâY LắP ĐIệN THàNH TíN - Đại diện pháp luật: Huỳnh Chánh Tín
Địa chỉ: 28A, Đường 110 ấp 2, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh