Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thị Xã Điện Bàn

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SONG DANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SONG DANH - Đại diện pháp luật: Lê Thị Liên
Địa chỉ: Thôn Thanh Chiêm 1, Xã Điện Phương, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV NGUYêN TùNG EDUCATION

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV NGUYêN TùNG EDUCATION - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Tùng
Địa chỉ: Khối phố Ngọc Vinh, Xã Điện Ngọc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CâY XANH ĐẹP VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CâY XANH ĐẹP VIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiên
Địa chỉ: Thôn Thanh Quýt 5, Xã Điện Thắng Trung, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NGôI SAO ĐạI VIệT TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NGôI SAO ĐạI VIệT TạI QUảNG NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: Lô số 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Xã Điện Ngọc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHướC BảO DUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHướC BảO DUYêN - Đại diện pháp luật: Dương Thị Tuyết Anh
Địa chỉ: 70, Mẹ Thứ, Thị trấn Vĩnh Điện, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT & THươNG MạI VIệT THIêN NGâN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT & THươNG MạI VIệT THIêN NGâN - Đại diện pháp luật: Thiều Viết Thảo
Địa chỉ: Thôn Thanh Chiêm 2, Xã Điện Phương, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Vũ MINH LâM TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH Vũ MINH LâM TạI QUảNG NAM - Đại diện pháp luật: Trương Quang Hượt
Địa chỉ: Thôn Bích Bắc, Xã Điện Hòa, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV CôNG NGHệ Và THươNG MạI LINH PHAN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV CôNG NGHệ Và THươNG MạI LINH PHAN - Đại diện pháp luật: Phan Ngọc Linh
Địa chỉ: Khối Ngọc Vinh, Xã Điện Ngọc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI IFC

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI IFC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Xuân Trang
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trảng Nhật 2, Xã Điện Hòa, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN HY HùNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN HY HùNG PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Khu dân cư số 1, Xã Điện An, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MôÊT THA�NH VIêN THT TIê�N THA�NH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MôÊT THA�NH VIêN THT TIê�N THA�NH - Đại diện pháp luật: Ha� Tiê�N
Địa chỉ: Thôn Viêm Tây 2, Xã Điện Thắng Bắc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH ĐịA ốC Hà AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐịA ốC Hà AN - Đại diện pháp luật: Hà Điện
Địa chỉ: Thôn Phong Ngũ Tây, Xã Điện Thắng Nam, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN KHởI NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN KHởI NGUYêN - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Dung
Địa chỉ: Thôn Bồ Mưng 2, Xã Điện Thắng Bắc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Xây Dựng Gò Nổi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Xây Dựng Gò Nổi - Đại diện pháp luật: Trần Phi Long
Địa chỉ: 34 Đường 610B, thôn Bảo An Đông, Xã Điện Quang, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật Và Xây Lắp Quảng Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật Và Xây Lắp Quảng Nam - Đại diện pháp luật: Lê Thị Duyên
Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Điện Trung, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Việt Hoàng Tường

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Việt Hoàng Tường - Đại diện pháp luật: Lê Việt Cường
Địa chỉ: Thôn Viêm Tây 3, Xã Điện Thắng Bắc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Nam Ngọc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Nam Ngọc - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Long
Địa chỉ: Khối phố Quảng Lăng 2, Xã Điện Nam Trung, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Đô Thị Nam Ngọc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Đô Thị Nam Ngọc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nhiên
Địa chỉ: Khối Cẩm Sa, Xã Điện Nam Bắc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hà Kim Thanh

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hà Kim Thanh - Đại diện pháp luật: Võ Văn Thanh
Địa chỉ: Lô số 02 ( A1), Thị trấn Vĩnh Điện, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Da Nang Plastic

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Da Nang Plastic - Đại diện pháp luật: Trần Lâm Thùy
Địa chỉ: Thôn Đông Lãnh, Xã Điện Trung, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Nghiên Cứu Đầu Tư Xstock

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nghiên Cứu Đầu Tư Xstock - Đại diện pháp luật: Lê Đăng Nguyễn Hoàng Vũ
Địa chỉ: Thôn Nông Sơn 1, Xã Điện Phước, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Ngọc Bảo Thuyên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Ngọc Bảo Thuyên - Đại diện pháp luật: Trần Thị Như Đông
Địa chỉ: Khối Phong Nhị, Xã Điện An, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Thiên Đường Cổ Cò

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Thiên Đường Cổ Cò - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Hùng
Địa chỉ: Lô số 09, Khối phố Ngọc Vinh, Xã Điện Ngọc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty Cổ Phần Gạch Không Nung Điện Bàn

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Gạch Không Nung Điện Bàn - Đại diện pháp luật: Trần Bá Toàn
Địa chỉ: CN4, Cụm CN Nam Dương, Xã Điện Dương, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Hợp Hiệp Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Hợp Hiệp Thành - Đại diện pháp luật: Trần Thành
Địa chỉ: Khối phố Phong Nhị, Xã Điện An, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH MôÊT Tha�Nh Viên Sa�N Xuâ�T GaÊCh Phu�C ĐaÊT

Mã số thuế: Công Ty TNHH MôÊT Tha�Nh Viên Sa�N Xuâ�T GaÊCh Phu�C ĐaÊT - Đại diện pháp luật: Lê Đinh ThiÊ Như La�Nh
Địa chỉ: Thôn Ha� Đông, Xã Điện Hòa, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Phong Hải Tại Quảng Nam

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Phong Hải Tại Quảng Nam - Đại diện pháp luật: Phan Xuân Phong
Địa chỉ: Khối phố Ngân Giang, Xã Điện Ngọc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Sơn Anh Dũng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Sơn Anh Dũng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàng Anh
Địa chỉ: Khối Cẩm Sa, Xã Điện Nam Bắc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Tmdv Và Xây Dựng Nam Cổ Cò

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tmdv Và Xây Dựng Nam Cổ Cò - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hải
Địa chỉ: Thôn Tân Khai, Xã Điện Dương, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Dương Phương Linh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Dương Phương Linh - Đại diện pháp luật: Dương Văn Thiệp
Địa chỉ: Thôn Triêm Trung 1, Xã Điện Phương, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam