Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thành phố Hội An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ DU LịCH SơN THảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ DU LịCH SơN THảO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sơn
Địa chỉ: Khối phố Hà Trung, Phường Cẩm Nam, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH CôNG QUYềN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH CôNG QUYềN - Đại diện pháp luật: Phạm Công Quyền
Địa chỉ: 422 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV PHố BIểN XANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV PHố BIểN XANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: 264 Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Công ty TNHH DVDL&TM Huy Hoàng (nộp hộ)

Mã số thuế: Công ty TNHH DVDL&TM Huy Hoàng (nộp hộ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 103 Hùng Vương, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MôÊT THA�NH VIêN VIêÊT EQUI TOUR

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MôÊT THA�NH VIêN VIêÊT EQUI TOUR - Đại diện pháp luật: Nguyê�N Ba� Tư
Địa chỉ: Tô� 4, khô�i Trươ�ng LêÊ, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYễN TRầN GIA HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYễN TRầN GIA HưNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Chương
Địa chỉ: Thôn Trà Quế, Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Công ty TNHH Du lịch- Dịch vụ Vệ Nữ (Nộp thay NTNN)

Mã số thuế: Công ty TNHH Du lịch- Dịch vụ Vệ Nữ (Nộp thay NTNN) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 09 Thoại Ngọc hầu, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BE BE HộI AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BE BE HộI AN - Đại diện pháp luật: Đàm Duy Nguyên
Địa chỉ: 11 Hoàng Diệu, Phường Sơn Phong, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ TấN HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ TấN HưNG - Đại diện pháp luật: Lương Tấn Lộc
Địa chỉ: 39 Phan Tình, khối Phước Tân, Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN AN KHởI PHáT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN AN KHởI PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Thái
Địa chỉ: Thôn Thanh Đông, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Cty TNHH MTV TMDV khách sạn Rồng Vàng (nộp hộ)

Mã số thuế: Cty TNHH MTV TMDV khách sạn Rồng Vàng (nộp hộ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối Sơn Phô 1, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH ĐầU Tư VạN TOàN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư VạN TOàN PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Việt
Địa chỉ: Khối Thanh Nam, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THáI BìNH ECO TOUR

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THáI BìNH ECO TOUR - Đại diện pháp luật: Đặng Lê Thái Bình
Địa chỉ: Tổ 4, Thôn Vạn Lăng, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MIAR

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MIAR - Đại diện pháp luật: Lương Anh Vũ
Địa chỉ: 74 Tôn Đức Thắng, Phường Tân An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH PHú TàI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH PHú TàI - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tuyền
Địa chỉ: 36 Phan Tình, Khối Phước Tân, Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và DU LịCH ĐạI DươNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và DU LịCH ĐạI DươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Hoa
Địa chỉ: Tổ 7, Khối An Bàng, Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VườN CHANH HộI AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VườN CHANH HộI AN - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Thúy Thanh
Địa chỉ: Khối Trường Lệ, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CôNG NGHệ XANH AN THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CôNG NGHệ XANH AN THàNH - Đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Phước
Địa chỉ: Tổ 9, Khối Xuyên Trung, Phường Cẩm Nam, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGô Xá

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGô Xá - Đại diện pháp luật: Ngô Xá
Địa chỉ: Thôn Trung Châu, Xã Cẩm Kim, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT - THươNG MạI Và DịCH Vụ HIệP Sỹ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT - THươNG MạI Và DịCH Vụ HIệP Sỹ - Đại diện pháp luật: Hà Phước Hiệp
Địa chỉ: Tổ 20, Thôn Bầu ốc Thượng, Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư HộI AN MớI

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư HộI AN MớI - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Đông
Địa chỉ: 100 Nguyễn Văn Cừ, Phường Tân An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Công ty TNHH Đông Nam (nộp hộ)

Mã số thuế: Công ty TNHH Đông Nam (nộp hộ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 15 Cửa Đại, Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và CôNG NGHệ TITAN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và CôNG NGHệ TITAN - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hiếu
Địa chỉ: 467 Cửa Đại, khối Phong Niên, Phường Sơn Phong, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dòng Sông Xanh Hội An

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Dòng Sông Xanh Hội An - Đại diện pháp luật: Bành Trần Trúc Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Võng Nhi, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH AN THư

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH AN THư - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Dũng
Địa chỉ: 664 Hai Bà Trưng, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH THIêN Hà HộI AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIêN Hà HộI AN - Đại diện pháp luật: Lê Thị Phương Loan
Địa chỉ: 416 Hùng Vương, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH VậN TảI TổNG HợP MINH LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI TổNG HợP MINH LONG - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Tổ 5, thôn Thanh Đông, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ KIM MY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ KIM MY - Đại diện pháp luật: Phan Duy Long
Địa chỉ: 58 Nguyễn Tri Phương, Phường Cẩm Nam, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Bách

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Bách - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Triều
Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, Phường Tân An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Đầu Tư Lai Sing

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Lai Sing - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lam Huy
Địa chỉ: 03 Nguyễn Thái Học, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam