Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thị Xã Ba Đồn

CôNG TY TNHH THủY SảN QUANG SANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THủY SảN QUANG SANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ, Phường Quảng Phúc, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI DV LUậN NHUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DV LUậN NHUNG - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Nhung
Địa chỉ: TDP Minh Lợi, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Trường mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ

Mã số thuế: Trường mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH Tư VấN BảO AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN BảO AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuấn
Địa chỉ: TDP Minh Lợi, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

TRUNG TâM Tư VấN CôNG NGHệ MôI TRườNG HOàNG NGUYêN - CHI NHáNH CôNG TY TNHH TổNG HợP HOàNG NGUYêN

Mã số thuế: TRUNG TâM Tư VấN CôNG NGHệ MôI TRườNG HOàNG NGUYêN - CHI NHáNH CôNG TY TNHH TổNG HợP HOàNG NGUYêN - Đại diện pháp luật: Ngô Thanh Nam
Địa chỉ: 89 Lâm úy, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP PHươNG HUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP PHươNG HUY - Đại diện pháp luật: Phan Xuân Trung
Địa chỉ: Thôn Tân Đức, Xã Quảng Tân, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH BảO HIểM PHúC KHANG AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BảO HIểM PHúC KHANG AN - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Huân
Địa chỉ: 107 Đường Lê Lợi, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Môi Trường Tac

Mã số thuế: Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Môi Trường Tac - Đại diện pháp luật: Phan Anh Chiến
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Long Phượng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Long Phượng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Giang Tâm
Địa chỉ: Số 249, Hùng Vương, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Nông Nghiệp Kim Tự Tháp

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Nông Nghiệp Kim Tự Tháp - Đại diện pháp luật: Lương Thanh Sơn
Địa chỉ: KP 2, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải á Châu

Mã số thuế: Công Ty TNHH  Dịch Vụ Vận Tải á Châu - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyên
Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Chi cục Thống kê Thị xã Ba Đồn

Mã số thuế: Chi cục Thống kê Thị xã Ba Đồn - Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Tùng
Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Tổng Hợp Hương Việt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tổng Hợp Hương Việt - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Việt
Địa chỉ: Minh Phượng, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Đầu Tư Sông Gianh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Sông Gianh - Đại diện pháp luật: Lê Sỹ Hùng
Địa chỉ: Thôn Thượng Thôn, Xã Quảng Trung, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Xuân Trường

Mã số thuế: Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Xuân Trường - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Trường
Địa chỉ: 326 Quang Trung, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Tổng Hợp Vũ Thắng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Tổng Hợp Vũ Thắng - Đại diện pháp luật: Tô Thị Bình
Địa chỉ: 41 Hùng Vương, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH In ấn Và Quảng Cáo Hoàng Gia

Mã số thuế: Công Ty TNHH In ấn Và Quảng Cáo Hoàng Gia - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hiếu
Địa chỉ: 211B Hùng Vương, Phường Quảng Long, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Xây Dựng New Skyline

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng New Skyline - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Khu phố Tiền Phong, Phường Quảng Long, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thủy San Hoa Hồng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thủy San Hoa Hồng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Mỹ, Phường Quảng Phúc, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty Cổ Phần Aha Group

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Aha Group - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Phường Quảng Phong, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thiện Nhân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thiện Nhân - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 16, Quang Trung, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Tới Lài

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Tới Lài - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Nam Trường An

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nam Trường An - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố Nam, Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Việt Phát Windows

Mã số thuế: Công Ty TNHH Việt Phát Windows - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mộng Thái
Địa chỉ: Số 138, Quang Trung, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp Thái Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp Thái Sơn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Sơn
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Phòng tư pháp thị xã Ba Đồn

Mã số thuế: Phòng tư pháp thị xã Ba Đồn - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 84 Hùng Vương, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Phòng văn hóa thông tin thị xã Ba Đồn

Mã số thuế: Phòng văn hóa thông tin thị xã Ba Đồn - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 84 Hùng Vương, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Phòng tài nguyên và môi trường thị xã Ba Đồn

Mã số thuế: Phòng tài nguyên và môi trường thị xã Ba Đồn - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 84 Hùng Vương, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Trường THCS Quảng Trung

Mã số thuế: Trường THCS Quảng Trung - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quảng Trung,, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Trường tiểu học Quảng Trung

Mã số thuế: Trường tiểu học Quảng Trung - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Quảng Trung,, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình