Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thành phố Đồng Hới

CôNG TY TNHH Mỹ PHẩM THANH HOA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Mỹ PHẩM THANH HOA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Đường Hoàng Việt, Tổ DP 8, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN TảI GIA HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN TảI GIA HưNG - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Đức Điền, Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI Lê TRầN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI Lê TRầN - Đại diện pháp luật: Lê Trung Thông
Địa chỉ: Số 161 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP HưNG KHANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP HưNG KHANG - Đại diện pháp luật: Hoàng Nha Trang
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI TổNG HợP HOàNG ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI TổNG HợP HOàNG ANH - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tẩm
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH CHâU HảI PHươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CHâU HảI PHươNG - Đại diện pháp luật: Châu Ngọc Từ
Địa chỉ: Số 103 Hà Văn Cách, Tổ dân phố 7, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN TảI XUâN THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN TảI XUâN THàNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương
Địa chỉ: Thôn 16, Xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH HOàNG VạN LợI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOàNG VạN LợI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Linh
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU NGA THế

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU NGA THế - Đại diện pháp luật: Hà Thị Thanh Nga
Địa chỉ: Số 44 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN COMNET

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN COMNET - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: Số 137/6 Hai Bà Trưng, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH DịCH Vụ HươNG RừNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ HươNG RừNG - Đại diện pháp luật: Phan Văn Ngoãn
Địa chỉ: Khu 36m, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN SơN THàNH TâM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SơN THàNH TâM - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Tâm
Địa chỉ: Thôn Sa Động, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH ẩM THựC QUảNG BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ẩM THựC QUảNG BìNH - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Lê
Địa chỉ: Tổ dân phố 11, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP HOàNG PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP HOàNG PHú - Đại diện pháp luật: Đinh Công Noãn
Địa chỉ: 136 Lý Thái Tổ, Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư MINH HUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư MINH HUY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Đạt
Địa chỉ: Số 32, Quang Trung, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CHI NHáNH 22 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH

Mã số thuế: CHI NHáNH 22 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh Đào
Địa chỉ: Ngõ 169 đường Nguyễn Thị Định, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH CâY XANH QUYếT TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CâY XANH QUYếT TIếN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Kỳ
Địa chỉ: 455 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP LâM GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP LâM GIA - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Hoàn
Địa chỉ: 08 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP PHướC LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP PHướC LộC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết
Địa chỉ: Thôn Thuận Vinh, Xã Thuận Đức, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG HP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG HP - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thu Phương
Địa chỉ: Số 597, Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI NAM ĐạI LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI NAM ĐạI LộC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nam Giang
Địa chỉ: 19 Lý Thánh Tông, Xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI DượC PHẩM THáI HòA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DượC PHẩM THáI HòA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tương
Địa chỉ: 21 Trường Chinh, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP MINH NGọC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP MINH NGọC - Đại diện pháp luật: Lưu Hoàng Minh
Địa chỉ: Tổ dân phố 11, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH KIếN TRúC Và NộI THấT A-LINES

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KIếN TRúC Và NộI THấT A-LINES - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Thế
Địa chỉ: Đường Lý Nam Đế, Tổ dân phố 7, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI TổNG HợP PHươNG LINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI TổNG HợP PHươNG LINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tân
Địa chỉ: Số 16 ngõ 65 Đường Phạm Hồng Thái, Tổ dân phố 1, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH VậN TảI TâM TRí

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI TâM TRí - Đại diện pháp luật: Đặng Tri Thông
Địa chỉ: Thôn Đức Sơn, Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Quảng Cáo Khánh Tiến

Mã số thuế: Công Ty TNHH Quảng Cáo Khánh Tiến - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: 16 Lý Thánh Tông, Xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Sơn Hiếu

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Sơn Hiếu - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sơn
Địa chỉ: Thôn Thuận Vinh, Xã Thuận Đức, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Hợp Lực

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Hợp Lực - Đại diện pháp luật: Đường Minh Hà
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Minh Hưng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Minh Hưng - Đại diện pháp luật: Cao Thành Hữu Việt
Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình