Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Quảng Ninh

Đội Thuế số 1

Mã số thuế: Đội Thuế số 1 - Đại diện pháp luật: Lê hữu Phước
Địa chỉ: Dinh Mười,, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Đội Thuế số 3

Mã số thuế: Đội Thuế số 3 - Đại diện pháp luật: Nguyễn minH Châu
Địa chỉ: Hiền Ninh,, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH TRầM HươNG NGUYêN HươNG NGọC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRầM HươNG NGUYêN HươNG NGọC - Đại diện pháp luật: Lê Thị Cơ
Địa chỉ: 173 Hùng Vương, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP DUY HIểN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP DUY HIểN - Đại diện pháp luật: Lê Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Hiển VInh, Xã Duy Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thí Nghiệm Vật Liệu Và Xây Dựng Trường Huy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thí Nghiệm Vật Liệu Và Xây Dựng Trường Huy - Đại diện pháp luật: Lê Quang Huy
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng 68

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng 68 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thùy Nhung
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Hưng Thịnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Hưng Thịnh - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thịnh
Địa chỉ: Thôn Lệ Kỳ 3, Xã Vĩnh Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Phúc Khang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Phúc Khang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phong
Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp Thành Đạt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp Thành Đạt - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuynh
Địa chỉ: Thôn Phú Vinh, Xã Duy Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trầm Hương Hiếu Thảo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Trầm Hương Hiếu Thảo - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thảo
Địa chỉ: Thôn Trúc Ly, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tân Lợi Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tân Lợi Phát - Đại diện pháp luật: Trần Đình Sử
Địa chỉ: Thôn Trúc ly, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mai Thường

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mai Thường - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Cừa Thôn, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Gia Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Gia Phát - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tả Phan, Xã Duy Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Buntaphan Quảng Bình

Mã số thuế: Công Ty TNHH Buntaphan Quảng Bình - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Rào Trù, Xã Trường Xuân, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Tổng Hợp Vạn Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tổng Hợp Vạn Sơn - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn áng Sơn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Trường mầm non Hoa Sen

Mã số thuế: Trường mầm non Hoa Sen - Đại diện pháp luật: Trương Thị Luyên
Địa chỉ: TK5, TT Quán Hàu,, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Mã số thuế: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Quán Hàu,, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Phòng Tài nguyên Môi trường

Mã số thuế: Phòng Tài nguyên Môi trường - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Quán Hàu,, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Phòng kinh tế và hạ tầng

Mã số thuế: Phòng kinh tế và hạ tầng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Quán Hàu,, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tổng Hợp Quang Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tổng Hợp Quang Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thông
Địa chỉ: Thôn Văn La, Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Thành Lợi Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Thành Lợi Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thọ Đức
Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã An Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH May Nghĩa Tâm

Mã số thuế: Công Ty TNHH May Nghĩa Tâm - Đại diện pháp luật: Lê Văn Lập
Địa chỉ: Thôn Hiển Vinh, Xã Duy Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Và Thương Mại Hoàng Đức

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Và Thương Mại Hoàng Đức - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến
Địa chỉ: Thôn Tiền Vinh, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Nhật Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Nhật Minh - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Ngọc
Địa chỉ: Thôn Đồn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Dvth Nam Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Dvth Nam Anh - Đại diện pháp luật: Lê Văn Anh
Địa chỉ: Thôn Phúc Nhĩ, Xã An Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Tuyết Trị

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Tuyết Trị - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trị
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Xuân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Lộc Bé

Mã số thuế: Công Ty TNHH Lộc Bé - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Lộc
Địa chỉ: T.Tân Hiền, Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Hương Nhàn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hương Nhàn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhàn
Địa chỉ: TK 4, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Hải Quế

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Hải Quế - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Thôn Xuân Dục, Xã Xuân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Hưng Gia

Mã số thuế: Công Ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Hưng Gia - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chính Hữu
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình