Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quảng Bình

CôNG TY TNHH Mỹ PHẩM THANH HOA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Mỹ PHẩM THANH HOA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Đường Hoàng Việt, Tổ DP 8, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN TảI GIA HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN TảI GIA HưNG - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Đức Điền, Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI Lê TRầN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI Lê TRầN - Đại diện pháp luật: Lê Trung Thông
Địa chỉ: Số 161 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THủY SảN QUANG SANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THủY SảN QUANG SANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ, Phường Quảng Phúc, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Đội Thuế số 1

Mã số thuế: Đội Thuế số 1 - Đại diện pháp luật: Lê hữu Phước
Địa chỉ: Dinh Mười,, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Đội Thuế số 3

Mã số thuế: Đội Thuế số 3 - Đại diện pháp luật: Nguyễn minH Châu
Địa chỉ: Hiền Ninh,, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP HưNG KHANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP HưNG KHANG - Đại diện pháp luật: Hoàng Nha Trang
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG HóA SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG HóA SơN - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tám
Địa chỉ: Thôn Đặng Hóa, Xã Hóa Sơn, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI TổNG HợP HOàNG ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI TổNG HợP HOàNG ANH - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tẩm
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP THANH HạNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP THANH HạNH - Đại diện pháp luật: Hắc Thanh Hạnh
Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, Xã Hưng Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI DV LUậN NHUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DV LUậN NHUNG - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Nhung
Địa chỉ: TDP Minh Lợi, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH CHâU HảI PHươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CHâU HảI PHươNG - Đại diện pháp luật: Châu Ngọc Từ
Địa chỉ: Số 103 Hà Văn Cách, Tổ dân phố 7, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Trường mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ

Mã số thuế: Trường mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI THắNG LợI PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI THắNG LợI PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Quyết Thắng
Địa chỉ: Thôn Cao Trạch, Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN TảI XUâN THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN TảI XUâN THàNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương
Địa chỉ: Thôn 16, Xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI PHướC Sỹ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI PHướC Sỹ - Đại diện pháp luật: Võ Thị Trinh
Địa chỉ: Thôn Phù Lưu, Xã Hưng Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH HOàNG VạN LợI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOàNG VạN LợI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Linh
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH KIếN GIA DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KIếN GIA DươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiệp
Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Tổ dân phố 6, Thị trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU NGA THế

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU NGA THế - Đại diện pháp luật: Hà Thị Thanh Nga
Địa chỉ: Số 44 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH Tư VấN BảO AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN BảO AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuấn
Địa chỉ: TDP Minh Lợi, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN COMNET

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN COMNET - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: Số 137/6 Hai Bà Trưng, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH DịCH Vụ HươNG RừNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ HươNG RừNG - Đại diện pháp luật: Phan Văn Ngoãn
Địa chỉ: Khu 36m, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN SơN THàNH TâM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SơN THàNH TâM - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Tâm
Địa chỉ: Thôn Sa Động, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH ẩM THựC QUảNG BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ẩM THựC QUảNG BìNH - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Lê
Địa chỉ: Tổ dân phố 11, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

TRUNG TâM Tư VấN CôNG NGHệ MôI TRườNG HOàNG NGUYêN - CHI NHáNH CôNG TY TNHH TổNG HợP HOàNG NGUYêN

Mã số thuế: TRUNG TâM Tư VấN CôNG NGHệ MôI TRườNG HOàNG NGUYêN - CHI NHáNH CôNG TY TNHH TổNG HợP HOàNG NGUYêN - Đại diện pháp luật: Ngô Thanh Nam
Địa chỉ: 89 Lâm úy, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP HOàNG PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP HOàNG PHú - Đại diện pháp luật: Đinh Công Noãn
Địa chỉ: 136 Lý Thái Tổ, Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Hợp tác xã nông nghiệp nuôi ong lấy mật Quyết Thắng

Mã số thuế: Hợp tác xã nông nghiệp nuôi ong lấy mật Quyết Thắng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quyết Thắng
Địa chỉ: Thôn Thượng Lào, Xã Thuận Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư MINH HUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư MINH HUY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Đạt
Địa chỉ: Số 32, Quang Trung, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

HTX Làng nghề bánh mè xát Tân An

Mã số thuế: HTX Làng nghề bánh mè xát Tân An - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Quảng Thanh, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

HTX sản xuất DV Mây xiên Quảng Phương

Mã số thuế: HTX sản xuất DV Mây xiên Quảng Phương - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn Pháp Kệ, Xã Quảng Phương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình