Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Phú Thọ

CôNG TY TNHH THươNG MạI SáNG QUỳNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI SáNG QUỳNH - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hồng Thơm
Địa chỉ: Khu 3, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH ĐấU GIá ANH MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐấU GIá ANH MINH - Đại diện pháp luật: Lê Văn Chi
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH LONG PHượNG PHú THọ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LONG PHượNG PHú THọ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hiền
Địa chỉ: Khu 8, Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH TâN HOàNG GIA YêN LậP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TâN HOàNG GIA YêN LậP - Đại diện pháp luật: Vũ Quốc Phi
Địa chỉ: Xóm Đồng Xuân, Xã Xuân Viên, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH AN KHáNH CK

Mã số thuế: CôNG TY TNHH AN KHáNH CK - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Khu 7, Xã Phùng Xá, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI LINH ANH TâN SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI LINH ANH TâN SơN - Đại diện pháp luật: Lê Đức Trọng
Địa chỉ: Khu 8, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Hùng Long

Mã số thuế: Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Hùng Long - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Sơn
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hùng Long, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Phòng Văn Hóa Và Thông Tin

Mã số thuế: Phòng Văn Hóa Và Thông Tin - Đại diện pháp luật: Bùi Bá Lạc
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Sinh
Địa chỉ: Đường Mai An Tiên, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và ĐầU Tư XâY DựNG QUANG MINH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và ĐầU Tư XâY DựNG QUANG MINH PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Quang Chung
Địa chỉ: Tổ 4, khu 9, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH HOàNG PHáT PHú THọ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOàNG PHáT PHú THọ - Đại diện pháp luật: Hoàng Hải Toản
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THịT NGON QUốC Tế TạI PHú THọ

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THịT NGON QUốC Tế TạI PHú THọ - Đại diện pháp luật: La Văn Hoàng
Địa chỉ: Số 69, Tổ 54B, Khu 6A, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH ĐầU Tư NPT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư NPT - Đại diện pháp luật: Trần Công Thưởng
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Cấp Dẫn, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH VIệT KHôI PHú THọ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VIệT KHôI PHú THọ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyên
Địa chỉ: Tổ 4A, khu Hương Trầm, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH LâM THANH PHú THọ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LâM THANH PHú THọ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Khu 5, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH QUý PHúC PHú THọ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH QUý PHúC PHú THọ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Quý
Địa chỉ: Khu Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DAVATA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DAVATA - Đại diện pháp luật: Đào Văn Tân
Địa chỉ: Khu 3, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH HảI ĐăNG PT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HảI ĐăNG PT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Đăng
Địa chỉ: Khu 2, Phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI CườNG TOàN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI CườNG TOàN PHáT - Đại diện pháp luật: Phan Quốc Vinh
Địa chỉ: Tổ 28, Phố Thành Công, Phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH Hà TRANG PHú THọ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Hà TRANG PHú THọ - Đại diện pháp luật: Chu Quốc Long
Địa chỉ: Khu 8, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH MTV HOàNG ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV HOàNG ANH - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Anh
Địa chỉ: Số nhà 38, tổ 20, phố Hồng Hà 1, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH LEONG HUP FEEDMILL VIệT NAM TạI PHú THọ - KHO CHứA HàNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH LEONG HUP FEEDMILL VIệT NAM TạI PHú THọ - KHO CHứA HàNG - Đại diện pháp luật: Lau Joo Hau
Địa chỉ: Lô số 1, khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI Và THươNG MạI TUấN ANH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI Và THươNG MạI TUấN ANH - Đại diện pháp luật: Nguyến Tuấn Anh
Địa chỉ: SN 06, tổ 19A, Khu 2B, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH HàNG Mã NHâN TâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HàNG Mã NHâN TâM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Mỹ
Địa chỉ: Số nhà 465, Tổ 24, Khu 3, Đường Trần Phú, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN KIM KHí TâY BắC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN KIM KHí TâY BắC - Đại diện pháp luật: Phan Đông Dương
Địa chỉ: Tổ 22D, Khu Đô Thị Mới Đồng Mạ, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH BảO NGọC ĐấT Tổ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BảO NGọC ĐấT Tổ - Đại diện pháp luật: Lê Thống Nhất
Địa chỉ: Khu 9, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH HồNG ANH PHú THọ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HồNG ANH PHú THọ - Đại diện pháp luật: Đinh Hồng Xiêm
Địa chỉ: Khu 2, Xã Thọ Văn, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CHI NHáNH 6 -CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH

Mã số thuế: CHI NHáNH 6 -CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Mai Khanh
Địa chỉ: Thửa đất số 174, tờ bản đồ 23, khu 7, Xã Phú Lộc, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN NHâN LựC VNNET

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN NHâN LựC VNNET - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nam
Địa chỉ: Số nhà 28, tổ 4, phố Tân Tiến, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH TUấN TìNH TST

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TUấN TìNH TST - Đại diện pháp luật: Nghiêm Văn Tình
Địa chỉ: Khu 8, Xã Phùng Xá, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ