Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Ninh Thuận

CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN XUâN ĐạT NINH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN XUâN ĐạT NINH THUậN - Đại diện pháp luật: Trịnh Nguyễn Đoạt
Địa chỉ: Thôn Khánh Nhơn, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH SảN XUấT GIốNG THủY SảN THáI BìNH AQUA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT GIốNG THủY SảN THáI BìNH AQUA - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Bình
Địa chỉ: Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XUấT KHẩU NôNG SảN THUậN THIêN NONI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XUấT KHẩU NôNG SảN THUậN THIêN NONI - Đại diện pháp luật: Đỗ Thành Trung
Địa chỉ: Thôn Long Bình 1, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG BạC NGầU TâM

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG BạC NGầU TâM - Đại diện pháp luật: Viên Thị Thanh Cúc
Địa chỉ: Số nhà 105 Huỳnh Phước, Khu phố 14, Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

CHI NHáNH Cà Ná - CôNG TY Cổ PHầN THủY SảN 584 NHA TRANG

Mã số thuế: CHI NHáNH Cà Ná - CôNG TY Cổ PHầN THủY SảN 584 NHA TRANG - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Sơn
Địa chỉ: Cảng cá Cà Ná mở rộng, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN NAM MEKONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN NAM MEKONG - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bích Vân
Địa chỉ: Lô 87, Khu sản xuất Giống thủy sản tập trung, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐôNG NAM NINH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐôNG NAM NINH THUậN - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hiển
Địa chỉ: Đường 16/4, khu phố 1, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH KHU DU LịCH BãI CốC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHU DU LịCH BãI CốC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tấn
Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Văn Hải, TP. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH HươNG BIểN - LộC PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HươNG BIểN - LộC PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Phượng
Địa chỉ: Ninh Chữ 2, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI DU LịCH ĐồNG VâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DU LịCH ĐồNG VâN - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hòa
Địa chỉ: Số 12 Trần Quốc Thảo, KP1, Phường Đài Sơn, TP. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH GIA LINH NINH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIA LINH NINH THUậN - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Thái
Địa chỉ: Số 36 Ngô Thì Nhậm, Phường Bảo An, TP. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CHI NHáNH NINH THUậN - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TôM GIốNG MAI KHOA

Mã số thuế: CHI NHáNH NINH THUậN - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TôM GIốNG MAI KHOA - Đại diện pháp luật: Mai Bá Hùng
Địa chỉ: Thôn Khánh Hội, Xã Tri Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI THịNH HOàNG VINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI THịNH HOàNG VINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thịnh
Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Phủ Hà, TP. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH TâN BìNH PHAN RANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TâN BìNH PHAN RANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Đức
Địa chỉ: Tổ 22 Khu phố 1, Phường Bảo An, TP. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN TôM VIệT NINH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN TôM VIệT NINH THUậN - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Khánh Nhơn 2, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI NăM NGọC NINH THUậN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI NăM NGọC NINH THUậN - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Thu Thủy
Địa chỉ: Số 269 Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN ANH NINH THUậN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN ANH NINH THUậN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyền
Địa chỉ: Đường Triệu Quang Phục, Khu phố 4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

BAN QUảN Lý Dự áN " CứU TRợ KHẩN CấP Về HạN HáN Và XâM NHậP MặN TạI VIệT NAM"

Mã số thuế: BAN QUảN Lý Dự áN - Đại diện pháp luật: Tô Văn Quảng
Địa chỉ: 366 Ngô Gia Tự, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế 219 DUYêN HảI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế 219 DUYêN HảI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Huân
Địa chỉ: Số 09 Đường D1 Khu dân cư Phước Mỹ, Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MINH PHáT WINDOW

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MINH PHáT WINDOW - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Minh
Địa chỉ: Số 17 Hà Huy Tập, Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XI MăNG HOA SEN Cà Ná - NINH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XI MăNG HOA SEN Cà Ná - NINH THUậN - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Chu
Địa chỉ: Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư KHU LIêN HợP LUYệN CáN THéP HOA SEN Cà Ná - NINH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư KHU LIêN HợP LUYệN CáN THéP HOA SEN Cà Ná - NINH THUậN - Đại diện pháp luật: Lê Phước Vũ
Địa chỉ: Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NăNG LượNG TáI TạO HOA SEN Cà Ná - NINH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NăNG LượNG TáI TạO HOA SEN Cà Ná - NINH THUậN - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Chu
Địa chỉ: Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ KIM CHâU KHOA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ KIM CHâU KHOA - Đại diện pháp luật: Đặng Thu Hiền
Địa chỉ: Số 58 Hàm Nghi, Khu phố 5, Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ THốNG NHã

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ THốNG NHã - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Nhã
Địa chỉ: Số 11A Lý Thường Kiệt, Khu phố 3, Phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ ANH SA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ ANH SA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Thanh
Địa chỉ: Số 26 Ngô Thì Nhậm, Phường Bảo An, TP. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư Hạ TầNG KHU CôNG NGHIệP HOA SEN Cà Ná - NINH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư Hạ TầNG KHU CôNG NGHIệP HOA SEN Cà Ná - NINH THUậN - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Chu
Địa chỉ: Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CảNG TổNG HợP QUốC Tế HOA SEN Cà Ná - NINH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CảNG TổNG HợP QUốC Tế HOA SEN Cà Ná - NINH THUậN - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Chu
Địa chỉ: Thôn Thương Diêm 2, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH MTV QUảNG CáO THANH Hà NGUYễN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV QUảNG CáO THANH Hà NGUYễN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt ái Xuân
Địa chỉ: Số 232 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và XâY LắP ĐIệN ĐứC PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và XâY LắP ĐIệN ĐứC PHáT - Đại diện pháp luật: Phan Ngọc Bình
Địa chỉ: Số 423/7 Đường 21/8, Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận