Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ BảO Vệ THắNG LợI MB

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ BảO Vệ THắNG LợI MB - Đại diện pháp luật: Trần Việt Hùng
Địa chỉ: Số 671, đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ CổNG VàNG - CHI NHáNH NAM ĐịNH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ CổNG VàNG - CHI NHáNH NAM ĐịNH - Đại diện pháp luật: Đào Thế Vinh
Địa chỉ: Thửa đất QH số 7, Lô QH số 22, Khu đô thị mới Hòa Vượng, Xã Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH NGHIêN CứU ĐầU Tư PHáT TRIểN CôNG NGHệ Và KINH DOANH QUốC Tế - CHI NHáNH TạI NAM ĐịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NGHIêN CứU ĐầU Tư PHáT TRIểN CôNG NGHệ Và KINH DOANH QUốC Tế - CHI NHáNH TạI NAM ĐịNH - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Hải
Địa chỉ: Shop 14, TTTM Siêu thị Thiên Trường, Xã Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH KINH DOANH Và THươNG MạI HOàNG ĐứC PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH Và THươNG MạI HOàNG ĐứC PHáT - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thời
Địa chỉ: Đội 13, Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG XUâN QUANG I

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG XUâN QUANG I - Đại diện pháp luật: Trần Đình Trường
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH DịCH Vụ TổNG HợP THANH HảI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ TổNG HợP THANH HảI - Đại diện pháp luật: Dương Hồng Ban
Địa chỉ: 18K, ô 18, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI THU PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI THU PHáT - Đại diện pháp luật: Lại Thị Thu
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI TIếN HOàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI TIếN HOàNG - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bang
Địa chỉ: Xóm Trần, Xã Xuân Tân, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Công ty Hazama Ando Corporation-Dự án XD mở rộng nhà máy vệ tinh của CTy TNHH hệ thống dây dẫn Sumi

Mã số thuế: Công ty Hazama Ando Corporation-Dự án XD mở rộng nhà máy vệ tinh của CTy TNHH hệ thống dây dẫn Sumi - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bảo Minh, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH ĐàO TạO NHâN LựC QUốC Tế HạNH SAN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐàO TạO NHâN LựC QUốC Tế HạNH SAN - Đại diện pháp luật: Trần Đình Văn
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH HIếU LONG FOOD

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HIếU LONG FOOD - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Long
Địa chỉ: 61 Chu Văn, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GENCASA NAM ĐịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GENCASA NAM ĐịNH - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Đào
Địa chỉ: Số 97 Giải Phóng, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH DịCH Vụ HOàNG TRầN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ HOàNG TRầN PHáT - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Chiến
Địa chỉ: Ngõ 10 Nguyễn Văn Tố, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI PHúC THIêN TâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI PHúC THIêN TâM - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Chiến
Địa chỉ: Tổ dân phố Liên Phú, Thị trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI THàNH HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI THàNH HưNG - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Chiền A, Xã Nam Dương, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định

Hợp tác xã Nông Nghiệp Nghĩa Trung

Mã số thuế: Hợp tác xã Nông Nghiệp Nghĩa Trung - Đại diện pháp luật: Lương Văn Trường
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Nghĩa Trung, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI TổNG HợP NAM BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI TổNG HợP NAM BìNH - Đại diện pháp luật: Phí Quang Dũng
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY LắP Và VậT LIệU XâY DựNG V - NAM ĐịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY LắP Và VậT LIệU XâY DựNG V - NAM ĐịNH - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Lan
Địa chỉ: Số 179, đường Giải Phóng, Xã Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT BìNH YêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT BìNH YêN - Đại diện pháp luật: Phan Đăng Yên
Địa chỉ: Thôn Địch Lễ, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT AN THịNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT AN THịNH PHáT - Đại diện pháp luật: Lại Trung Anh
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

CHI NHáNH NAM ĐịNH - CôNG TY Cổ PHầN SUấT ăN CôNG NGHIệP Hà NộI

Mã số thuế: CHI NHáNH NAM ĐịNH - CôNG TY Cổ PHầN  SUấT ăN CôNG NGHIệP Hà NộI - Đại diện pháp luật: Lưu Ngọc Khánh
Địa chỉ: Số nhà 35 đường Nguyễn Hới, khu tái định cư Phạm Ngũ Lão I, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Trường Mầm Non Họa Mi

Mã số thuế: Trường Mầm Non Họa Mi - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Tuyết
Địa chỉ: Lê Xá, Thị trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH GIA VượNG TCT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIA VượNG TCT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Số 17/235 đường Bái, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIANG AN PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIANG AN PHú - Đại diện pháp luật: Lương Hương Giang
Địa chỉ: Khu I, Thôn Phú An, Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

HợP TáC Xã SảN XUấT KINH DOANH - DịCH Vụ NôNG NGHIệP LIêN HòA

Mã số thuế: HợP TáC Xã SảN XUấT KINH DOANH - DịCH Vụ NôNG NGHIệP LIêN HòA - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Nhất
Địa chỉ: Đội 2, Hổ Sơn, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

HợP TáC Xã SảN XUấT KINH DOANH - DịCH Vụ NôNG NGHIệP LươNG KIệT

Mã số thuế: HợP TáC Xã SảN XUấT KINH DOANH - DịCH Vụ NôNG NGHIệP LươNG KIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kế
Địa chỉ: Xóm Tâm, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và XâY DựNG HDC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và XâY DựNG HDC - Đại diện pháp luật: Trần Đình Họa
Địa chỉ: Số 18 dãy 3, ngõ 134 Tô Hiến Thành, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH ĐạT THăNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐạT THăNG - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hà
Địa chỉ: Đường 57C, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI GIA KHáNH D&T

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI GIA KHáNH D&T - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thảo
Địa chỉ: Đội 3, Xã Trực Đại, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Văn phòng luật sư Nguyễn Luật

Mã số thuế: Văn phòng luật sư Nguyễn Luật - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 190, Xóm đường 10, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định