Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Long An

CôNG TY TNHH TM DV XD KIM LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TM DV XD KIM LONG - Đại diện pháp luật: Phạm Thành Trung
Địa chỉ: 330, ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI DUY LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI DUY LONG - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hà
Địa chỉ: 46/39 Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN CôNG NGHIệP ĐIệN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN CôNG NGHIệP ĐIệN - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hà
Địa chỉ: Lô H, 09B, Đường Long Hậu, Hiệp Phước, Khu công nghiệp Long H, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH PHụ LIệU GIàY DéP Và KIM LOạI VIệT HồNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHụ LIệU GIàY DéP Và KIM LOạI VIệT HồNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàng Anh
Địa chỉ: ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế VIệT - ấN Mê KONG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế VIệT - ấN Mê KONG - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bích Liên
Địa chỉ: Lô H11A, đường số 5, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY Cổ PHầN MOGAMI SEIKI

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN MOGAMI SEIKI - Đại diện pháp luật: Mai Thanh Phong
Địa chỉ: ấp Tân Hội, Xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Kỹ THUậT LAN ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Kỹ THUậT LAN ANH - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Bình
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Phước Lý, Xã Phước Lý, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH ĐứC THIêN ý

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐứC THIêN ý - Đại diện pháp luật: Trần Công Kính
Địa chỉ: ấp Mới 1, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SơN SUNNY

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SơN SUNNY - Đại diện pháp luật: Phạm Trung Dũng
Địa chỉ: Lô C4 Đường số 1, Cụm công nghiệp Đức Thuận, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN PHúC THáI AN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN PHúC THáI AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lý
Địa chỉ: ấp mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH BAO Bì NHựA MILLION

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BAO Bì NHựA MILLION - Đại diện pháp luật: Momoe Shibata
Địa chỉ: ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG THáI NGUYêN LONG AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG THáI NGUYêN LONG AN - Đại diện pháp luật: Võ Thái Nhi
Địa chỉ: 16/4 Ngôn Văn Lớn, Khu phố Bình Quân 1, Phường 4, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ THàNH CôNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ THàNH CôNG PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Phước Hậu
Địa chỉ: Thửa đất số 292, tờ bản đồ số 05, ấp Voi Lá, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH THE SUN LONG AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THE SUN LONG AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sang
Địa chỉ: ấp Thanh Tân, Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH XâY DựNG VạN UY THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG VạN UY THàNH - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tâm
Địa chỉ: Số 524/476E Tổ 21, ấp 5, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An

DOANH NGHIệP Tư NHâN GAME THế BảO

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN GAME THế BảO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bầu
Địa chỉ: 178 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH MAY VY KHOA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MAY VY KHOA - Đại diện pháp luật: Trương Thị Tú Anh
Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI BK TECH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH  XâY DựNG THươNG MạI BK TECH - Đại diện pháp luật: Lê Trọng Nhơn
Địa chỉ: Đường 23A, Khu công nghiệp Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử AN THàNH PHáT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử AN THàNH PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đông
Địa chỉ: Số 750 ấp Lộc Tiền, Xã Mỹ Lộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NGUYêN LIệU NôNG NGHIệP MEKONG - KHO CHứA HàNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH NGUYêN LIệU NôNG NGHIệP MEKONG - KHO CHứA HàNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Thiên Phi Long
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và DU LịCH HOA SEN TạI TâN AN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và DU LịCH HOA SEN TạI TâN AN - Đại diện pháp luật: Ngô Thành Kỳ
Địa chỉ: Tỉnh lộ 827, Xã Bình Tâm, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và DU LịCH HOA SEN TạI KIếN TườNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và DU LịCH HOA SEN TạI KIếN TườNG - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thái Phong
Địa chỉ: Quốc lộ 62, Phường 2, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG THủY LợI NGọC CHíNH

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG THủY LợI NGọC CHíNH - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Chính
Địa chỉ: ấp 2, Xã Phước Tuy, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH THựC PHẩM MEGA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THựC PHẩM MEGA - Đại diện pháp luật: Lai Vĩ Hùng
Địa chỉ: Lô F6 Đường số 3, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI ĐàO PHướC THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI ĐàO PHướC THịNH - Đại diện pháp luật: Đào Văn Kế
Địa chỉ: ấp Chánh, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG PHướC LợI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG PHướC LợI - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Bảo
Địa chỉ: ấp 4, Xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH HưNG PHáT L.A

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HưNG PHáT L.A - Đại diện pháp luật: Cao Thị Mỹ Châu
Địa chỉ: Số 68 ấp Rừng Dầu, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH SX - TM LâM THàNH NHUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SX - TM LâM THàNH NHUNG - Đại diện pháp luật: Lâm Ngọc Trang
Địa chỉ: ấp 3, Xã Bình Thành, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH KHANG HUê

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHANG HUê - Đại diện pháp luật: Trương Trọng Thái
Địa chỉ: 342 ấp Chánh, Xã Bình Hòa Bắc, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT QUốC TRUNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT QUốC TRUNG - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thúy Liên
Địa chỉ: ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An