Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG TAM KHANG THáI

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG TAM KHANG THáI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Số 20, phố Mỹ Sơn 5, khối 9, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI VậN TảI 168

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI VậN TảI 168 - Đại diện pháp luật: Đinh Hải Nam
Địa chỉ: Số 86, quốc lộ 1A, tổ 04, khối 10, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XUấT KHẩU QUế HồI VIệT NAM - CHI NHáNH TạI LạNG SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XUấT KHẩU QUế HồI VIệT NAM - CHI NHáNH TạI LạNG SơN - Đại diện pháp luật: Trần Việt Hùng
Địa chỉ: Thôn Bản Cáu, Xã Đề Thám, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT HưNG LONG TạI THàNH PHố LạNG SơN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT HưNG LONG TạI THàNH PHố LạNG SơN - Đại diện pháp luật: Trần Trường Thanh (Chen Changq
Địa chỉ: Thôn Pàn Pè, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV XUấT NHậP KHẩU Lữ VăN TRườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV XUấT NHậP KHẩU Lữ VăN TRườNG - Đại diện pháp luật: Lữ Văn Trường
Địa chỉ: Số 8, đường Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV AN TâM GIA PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV AN TâM GIA PHúC - Đại diện pháp luật: Trương Thu Hằng
Địa chỉ: Số 41, đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH SơN Hà LạNG SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SơN Hà LạNG SơN - Đại diện pháp luật: Tạ Quang Sáng
Địa chỉ: Thôn Ba Nàng, Xã Cai Kinh, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV MINH LONG LạNG SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV MINH LONG LạNG SơN - Đại diện pháp luật: Hoàng Thiếu Cầm
Địa chỉ: Số 207, khu Dây Thép, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV HIếU HOA LS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV HIếU HOA LS - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Khòn Pát, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

DOANH NGHIệP Tư NHâN PHúC TAM

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN PHúC TAM - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thụy
Địa chỉ: Tổ 10, khu Ga, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHAI THáC CôNG TRìNH THủY LợI CầU SơN - CHI NHáNH Xí NGHIệP THủY NôNG Đầ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHAI THáC CôNG TRìNH THủY LợI CầU SơN - CHI NHáNH Xí NGHIệP THủY NôNG Đầ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Cường
Địa chỉ: Thôn Đồng Luông, Xã Hòa Lạc, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV SOH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV SOH - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Ngọc Lan
Địa chỉ: Thôn Pàn Pè, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH QUANG ANH LạNG SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH QUANG ANH LạNG SơN - Đại diện pháp luật: Vi Bích Thiều
Địa chỉ: Số 185, đường Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư THùY DUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư THùY DUNG - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Ngọc
Địa chỉ: Số 32, đường Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV HảI DươNG LạNG SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV HảI DươNG LạNG SơN - Đại diện pháp luật: Lê Duy Quảng
Địa chỉ: Số 384, Đường Khơ Đa, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV XUấT NHậP KHẩU TUấN ANH 66

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV XUấT NHậP KHẩU TUấN ANH 66 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tuấn Anh
Địa chỉ: Số 83, đường Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Hỷ VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Hỷ VIệT - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Thảo
Địa chỉ: Số 11, Tổ 1, Khối 5, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV TRườNG MINH LạNG SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV TRườNG MINH LạNG SơN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Số 20, đường Ngô Thì Nhậm, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và DịCH Vụ THàNH ĐạT LS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và DịCH Vụ THàNH ĐạT LS - Đại diện pháp luật: Hoàng Thành Đạt
Địa chỉ: Khu Vườn Sái, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH VIệT HOàNG LạNG SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VIệT HOàNG LạNG SơN - Đại diện pháp luật: Liễu Thị Diệp
Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, khu Đô thị Phú Lộc 4, khối 05, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV KHôI ĐứC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV KHôI ĐứC - Đại diện pháp luật: Lành Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn Co Măn, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Hợp tác xã Hòa Bình

Mã số thuế: Hợp tác xã Hòa Bình - Đại diện pháp luật: Chu Thanh Khìn
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Yên, Xã Hòa Bình, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU HảO PHáT THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU HảO PHáT THịNH - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Nga
Địa chỉ: Số 78, đường Nguyễn Phi Khanh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

VP đại diện công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam tại Lạng Sơn

Mã số thuế: VP đại diện công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam tại Lạng Sơn - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Tùng
Địa chỉ: Tầng 2, trạm giao dịch HTX Hữu Nghị, cửa khẩu Hữu Nghị, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV ô Tô THáI BảO LạNG SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV ô Tô THáI BảO LạNG SơN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị The
Địa chỉ: Ngã tư Phai Trần, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và VậT LIệU XâY DựNG PHúC LạNG SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và VậT LIệU XâY DựNG PHúC LạNG SơN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Nghĩa
Địa chỉ: Khu An Thịnh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV XNK ĐạI THàNH CôNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV XNK ĐạI THàNH CôNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Số 159, thôn Cốc Nam, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI PHú QUý LS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI PHú QUý LS - Đại diện pháp luật: Trần Đức Quý
Địa chỉ: Số 180, ngã ba Cổng Trắng, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

PHòNG KHáM Hà NộI MEDIC - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN ĐầU Tư CôNG NGHệ Hà NộI MEDIC

Mã số thuế: PHòNG KHáM Hà NộI MEDIC - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN ĐầU Tư CôNG NGHệ Hà NộI MEDIC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Chiến
Địa chỉ: Số 108, đường Bắc Sơn, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN PHúC HưNG 6688

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN PHúC HưNG 6688 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Sáu
Địa chỉ: Số 414, thôn Khơ Đa, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn