Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thành phố Đà Lạt

CôNG TY TNHH CHốNG THấM NHà ĐẹP Đà LạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CHốNG THấM NHà ĐẹP Đà LạT - Đại diện pháp luật: Trần Bảo Trị
Địa chỉ: Số 180, Cổ Loa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH Và THựC PHẩM SAO VIệT - CHI NHáNH LâM ĐồNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN  DU LịCH Và THựC PHẩM SAO VIệT - CHI NHáNH LâM ĐồNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tư
Địa chỉ: số 128A đường Nguyễn Siêu, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU VANG Đỏ - NHà HàNG BARBECUE

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU VANG Đỏ - NHà HàNG BARBECUE - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Anh
Địa chỉ: Số 03, đường 3 tháng 4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH MTV TìM ĐâU XA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV TìM ĐâU XA - Đại diện pháp luật: Đặng Thái Bình
Địa chỉ: Số 79B, Đào Duy Từ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH NúI ĐồI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NúI ĐồI - Đại diện pháp luật: Đặng Phước Quốc Bảo
Địa chỉ: Số 9E đường Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH XâY DựNG, THươNG MạI, DịCH Vụ THUậN AN GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG, THươNG MạI, DịCH Vụ THUậN AN GIA - Đại diện pháp luật: Từ Quang Trí
Địa chỉ: Số 3/17, Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH Đà LạT BốN MùA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Đà LạT BốN MùA - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Thu Cúc
Địa chỉ: Số 15B, Trần Hưng Đạo, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHướC THọ AN BìNH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHướC THọ AN BìNH - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Tuyết
Địa chỉ: Số 2A đường 3 tháng 4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG 412

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG 412 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hân
Địa chỉ: Số 2 đường Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIệP Tư NHâN KHáCH SạN Hà TâM

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN KHáCH SạN Hà TâM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: Số 5 đường Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DU LịCH SONG NGọC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DU LịCH SONG NGọC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Vân
Địa chỉ: Số 43 Vạn Kiếp, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH Tư VấN & ĐầU Tư XâY DựNG VạN TOàN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN & ĐầU Tư XâY DựNG VạN TOàN - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Duy
Địa chỉ: Số 62 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH BIệN VINH HIểN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BIệN VINH HIểN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Phương
Địa chỉ: Số 73/9 đường Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH Cơ KHí - XâY DựNG UY Vũ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Cơ KHí - XâY DựNG UY Vũ - Đại diện pháp luật: Trương Phạm Ngọc Hương
Địa chỉ: Hẻm 1, Tổ 10, Lương Thế Vinh, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH TM - DV DU LịCH HOàNG THáI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TM - DV DU LịCH HOàNG THáI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng
Địa chỉ: Số 02 Trần Nhân Tông, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH VU BAO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VU BAO - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Thủy
Địa chỉ: Số 4/7 đường Nguyễn Trãi, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN QUốC Tế BảO TíN TạI Đà LạT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN QUốC Tế BảO TíN TạI Đà LạT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Năng Phát
Địa chỉ: Số 250/19, Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH Đà LạT HILLS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Đà LạT HILLS - Đại diện pháp luật: Trần Văn Sự
Địa chỉ: Tổ 23 Quảng Thừa, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH CT HOA Đà LạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CT HOA Đà LạT - Đại diện pháp luật: Châu Thị Bảo Châu
Địa chỉ: Tổ 3, Thôn Măng Lin, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH HàN VIệT TRAVEL

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HàN VIệT TRAVEL - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Số 27H, Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH VIệT Đà LạT - CHI NHáNH PHù ĐổNG THIêN VươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH VIệT Đà LạT - CHI NHáNH PHù ĐổNG THIêN VươNG - Đại diện pháp luật: Ngô Tấn Linh
Địa chỉ: Số 81 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THôNG Đỏ Đà LạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THôNG Đỏ Đà LạT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Dung
Địa chỉ: Số 10, Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIệP Tư NHâN CHâU NGUYêN PHáT

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN CHâU NGUYêN PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hà
Địa chỉ: Số 8C đường Bạch Đằng, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIệP Tư NHâN VăN TUY

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VăN TUY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuy
Địa chỉ: Số 21 đường Tô Vĩnh Diện, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH ĐứC VINH HOA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐứC VINH HOA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Thủy
Địa chỉ: Thửa 2389 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN AN TRườNG THịNH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN AN TRườNG THịNH - Đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Thảo
Địa chỉ: Số 24, Khe Sanh, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH MUA SắM HQ Đà LạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MUA SắM HQ Đà LạT - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Huyền
Địa chỉ: Số 1 đường Phan Chu Trinh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIệP Tư NHâN HA NA DALAT

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN HA NA DALAT - Đại diện pháp luật: Lê Uyên Thương
Địa chỉ: Số 53, 55 đường 3/2, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KAN Đà LạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KAN Đà LạT - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Anh
Địa chỉ: Số A20 An Sơn, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH MTV BảO Hộ LAO ĐộNG THANH DUNG LâM ĐồNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV BảO Hộ LAO ĐộNG THANH DUNG LâM ĐồNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khánh Thanh
Địa chỉ: Số 14 đường Mạc Đỉnh Chi, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng